Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2019.0405 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ECS Vývoz - úprava kontroly C100:

Změna znění podmínky C100, která je přiřazena k elementům "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07), "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05), "Pracoviště celního úřadu při odjezdu" (H15) a "Sjednané umístění zboží při odjezdu" (H85) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):
"JESTLIŽE skupina "VÝSLEDEK KONTROLY" (odstavec D) je použita
PAK
"Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Pracoviště celního úřadu při odjezdu" MŮŽE být použito
"Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Sjednané umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použito
JINAK
"Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" NESMÍ být použit
"Pracoviště celního úřadu při odjezdu" MŮŽE být použito
"Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použit
"Sjednané umístění zboží při odjezdu" MŮŽE být použito"


Novinka ECS Vývoz - úprava generování zprávy Žádost o storno.

Při volbě DCP na hl.deklarace bude exportován i element QSTO14.


Novinka Ze zpráv

CZ405A DN_PODDCN - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
a CZ407A DN_OPRCN - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku
odstraněny následující elementy:

H03A (Druh prohlášení - levá část)
H09 (Země odeslání)
H44 (Nákladové kusy celkem)
TRAN04 (Druh obchodu)
G14 (Kód způsobu hodnocení)
G27 (Statistická hodnota)
GP01 (Značky a čísla nákladových kusů)
GP03 (Druh nákladových kusů)
GP05 (Počet kusů)
a datová skupina GVOZ (Motorová vozidla).


Novinka ICS Dovoz - Přidána nová kontrola podmínky QP182DO:

JESTLIŽE je v elementu „Druh předloženého dokladu“ uveden fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselníku DOKTYP_D),
PAK tento datový element/skupina nesmí být použit(a),
JINAK může být použit(a).
Podmínka QP182DO přidána k elementům
GPD03 (Země vydání),
GPD11 (Označení položky licence)
a skupině GPDMJO (Odpisová měrná jednotka)

ve zprávách CZ415A, CZ417A, CZ405A, CZ407A, CZ423A, CZC15A a CZC17A.


Novinka ICS Dovoz, úprava kontroly podmínky C100D_H62:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
PAK "Sjednané umístění zboží při příjezdu" nesmí být použito,
JINAK "Sjednané umístění zboží při příjezdu" může být použito.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly podmínky C100D_H63:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou pevná dopravní zařízení,
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" musí být použit,
JINAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly podmínky C100D_H78:

JESTLIŽE je použito povolení typu Zjednodušený postup místního řízení
PAK "Pracoviště celního úřadu při příjezdu" nesmí být použito,
JINAK "Pracoviště celního úřadu při příjezdu" může být použito.

Novinka ICS Dovoz - U datové skupiny GP (Nákladové kusy) ve zprávách

CZ405A - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
a CZ407A - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku

nastaveno maximální opakování skupiny 1x.
Ze seznamu nákl.kusů bude exportován pouze 1 záznam.


Novinka Úpravy v oblasti uvádění údajů o odpadech

1. Název elementu G15N změněn na "Kód odpadu" (původně "Evidenční číslo odpadu")
2. Název elementu G16N změněn na "Druh odpadu" (původně "Kód odpadu")

Kontrola QP33 ponechána v původní verzi ('WZE'), zatím se neví, kdy vyjde novela 2019 :

Před novelou legislativy 2019:
JESTLIŽE "Druh odpadu" = "WZE",
PAK datový element "Způsob využití odpadu" MUSÍ být použit
JINAK datový element "Způsob využití odpadu" NESMÍ být použit.

Po novele legislativy 2019:
JESTLIŽE byl použit "Druh odpadu",
PAK datový element "Způsob využití odpadu" MUSÍ být použit
JINAK datový element "Způsob využití odpadu" NESMÍ být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena podmínka PO334:

JESTLIŽE je použito CCŘ a není současně použito povolení typu Zápis do záznamů deklaranta,
PAK element nesmí být uveden,
JINAK může být uveden.


Novinka NCTS Vydaný - Změna kontroly QP452, které je přiřazeno k elementu "Typ dočasného skladu" (SKL02) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ Schválený dočasný sklad nebo typ Schválené místo jiné než dočasný sklad."


Novinka NCTS Přijatý - změna kontroly podmínky QP454, která je přiřazená ke skupině "ADRESA" (SKLA) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit Jednorázový dočasný sklad,
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita."


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP494 :

JESTLIŽE element "Druh zajištění" je roven "9N01" nebo "9NCK" PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" NESMÍ být použita
JINAK JESTLIŽE element "Druh zajištění" je roven "92ZL" a současně není použit zjednodušený postup schváleného příjemce,
PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" MŮŽE být použita
JINAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" MUSÍ být použita.


Novinka NCTS Přijatý - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ007A DN_UKO bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad.
viz dokumentace KEL NCTS 2.55 ID zmeny 317.


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP451, která je přiřazena k elementu "Číslo povolení" (SKL01) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit Schválený dočasný sklad nebo Schválené místo jiné než dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení" MUSÍ být použito,
JINAK "Číslo povolení" NESMÍ být použito."


Novinka NCTS Přijatý - Podmínka QP456 odstraněna od elementu " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)


Novinka NCTS Přijatý - na hlavičku deklarace přidán nový atribut: "Kód schváleného místa".

Bude exportováno v DN_UKO CZ007A jako element SKL05.


Novinka NCTS Přijatý - zrušena kontrola QP276 - kontrolující vztah mezi

"Druhem zajištění":
"9N01" - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu
"9NCK" - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu

a "Označením zajištění GRN".


Novinka NCTS Přijatý - Přidána nová kontrola podmínky QP492:

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použito Schválené místo pro předložení zboží,
PAK element „Kód schváleného místa“ MUSÍ být použit,
JINAK element Kód schváleného místa“ NESMÍ být použit."
Podmínka QP492 přiřazena k elementu "Kód schváleného místa" (SKL05) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO)


Novinka Souhrnná deklarace - oprava kontroly PO140D_GUF01 :

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP",
PAK element GRN musí být použit,
JINAK JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "93CJ" ,
PAK element GRN může být použit,
JINAK element GRN nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace :

Změna kontroly podmínky PO206 navěšené na skupinu SKLA ve zprávě CZ380A
PO206: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad
PAK skupina "ADRESA" musí být použita,
JINAK skupina "ADRESA" nesmí být použita.


Novinka Souhrnná deklarace - Změna znění podmínky PO220 navěšené na SKL01 ve zprávě CZ380A:

PO220: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad nebo schválené místo jiné než dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení" musí být použito,
JINAK "Číslo povolení" nesmí být použito.


Novinka Souhrnná deklarace : Změna kontroly podmínky PO365 navěšené na SKL05 ve zprávě CZ380A:

PO365: JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit typ schválené místo pro předložení zboží
PAK element "Kód schváleného místa" musí být použit,
JINAK element "Kód schváleného místa" nesmí být použit.

Editační pole “Kód schváleného umístění zboží” bude zpřístupňováno dle podmínky PO365.


Novinka Souhrnná deklarace : Změna kontroly pravidla PR205 navěšeného na GU01 ve zprávě CZ380A

PR205: Pro zajištění dočasného skladu se mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01".


Novinka Souhrnná deklarace - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ380A bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad.


Celní sklad

Novinka Úprava akce nad celní výdejkou (Akce / Celní případy / Převod dokladu):

Při převodu celní výdejky na celní příjemku zůstanou zachovány trojice hodnot v atributech JSD a PCD (tj. Čísla MRN, Poř. čísla a Datumy).
Při převodu celní příjemky na celní výdejku je zachováno stávající chování, kdy se hodnoty v trojici atributů kolem čísla JSD posunou do trojice atributů PCD.


Fakturace

Novinka Novela zákona o DPH 235/2004 Sb. § 36/5
  • Dle této úpravy má být u hotovostních plateb v Kč tzv. nedaňové zaokrouhlení (tj. částka zaokrouhlení nemá být zohledněna ve výpočtu základu DPH, ani ve výpočtu částky DPH). Helios tuto úpravu nově zohledňuje, ale je třeba nastavit u hotovostních plateb "Způsob zaokrouhlení" na novou hodnotu "Jednotky Kč nedaňově". Na základě tohoto nastavení se automaticky nastavuje i "Zaokrouhlení dokladu" na Jednotky měny. Částka zaokrouhlení pak nebude započtena ve výpočtu základu a částky DPH a nebudou ani vznikat doplňkové položky.
  • Doporučujeme na formě úhrady určené pro hotovost nastavit výše uvedenou hodnotu.
  • Podrobněji viz článek v poradně "Novela zákona o DPH od 1.4.2019".


Oprava Při použití akce "Realizační faktura" pro generování návazného dokladu realizační faktury se při označení více zdrojových dokladů zobrazí chyba. Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Ve firemních aktivitách v úkolech, při založení položky k úkolu se zobrazovala chyba Field 'DruhCU' not found. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Výplatní lístky - sumační část výpočet daně a daňové odpočty

V části výplatního lístku týkající se výpočtu daně a daňových odpočtů došlo ke změně. Je zobrazena vypočtená daň, skutečně uplatněná sleva na dani (sleva poplatník, sleva student, sleva CID a PID), skutečně uplatněné daňové zvýhodnění "sleva" následuje daň po slevě a jako poslední částka vyplaceného daňového bonusu.


Obecné

Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.0.9


Novinka Upraven změnový skript 020020190152 resp. změnový skript 030020190152.


Oběh zboží

Oprava V globální konfiguraci je parametr "Kurz při generování položek dokladu", který se při své nedefaultní hodnotě "dohledat kurz podle data případu" nerespektoval při generování návazného dokladu a zachovával se kurz zdrojového dokladu. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Oprava Pokud je v přehledu "Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí" zobrazen sloupec "přenést školení" a uživatel použije rychlý filtr - objeví se chyba -

Opraveno


Personalistika (SK)

Oprava OPRAVA - Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou - filter

Pokiaľ je v prehľade "Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou" zobrazený stĺpec "Preniesť školenie k zamestnancovi" a používateľ použije rýchly filter - objaví sa chyba.

Opravené


Řízení peněžních toků

Oprava Byla opravena chyba v modulu řízení peněžních toků při výpočtu stavu bankovních účtů, pokud na kurzu byla jednotka množství jiná než 1. Jednalo se o akci aktualizace PT k datu - počáteční stavy banky.

Například na bank. výpisu jsou RUB. Kurz je 33,33, jednotka množství 100. Tj. 3 RUB = 1 CZK. Při aktualizaci PT k datu se neuplatňovala jednotka množství 100, tj. počáteční stav bankovního účtu v RUB přepočtený do CZK byl 100x vyšší než ve skutečnosti.


Účetnictví

Oprava Opravena chyba, kdy se při spuštění kontroly kontrolního hlášení se objevila chyba Field ´DatumOd_X´ not found a kontrola se ukončila.

Pokud je KH DPH uzavřeno, stejná chyba se objevila při snaze o Otevření KH.

Do doby opravy verze pomůže přidat do přehledu Kontrolní hlášení - CZ pomocí Nastav sloupce

  • Datum od (DMR)
  • Datum do (DMR)


Oprava Byla opravena chyba při účtování realizační faktury, kdy se základ DPH i částka DPH odpočtu daňového dokladu (zálohy) evidoval v hlavní měně místo v měně DPH, pokud měna DPH není stejná jako hlaní měna.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export