Důležité:


Verze 2.0.2019.0404 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Oběh zboží

Oprava
  • Funkce Aktualizace ceny dle aktuální cenotvorby dotáhla cenu jen pro jednu položku a ostatní vynulovala, nedotáhla správně ceny, opraveno.
  • Docházelo k nesprávnému dotažení ceny na položku dokladu v případě, kdy byly ceny v návazných skupinách karet nebo jako nabídkový ceník a zároveň definovaná cena v CÚ. Nevzala se cena s vyšší prioritou (návazné skupiny karet nebo nabídkový ceník), ale uplatnila se nesprávně cena s nižší prioritou dle CÚ.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export