Důležité:


Verze 2.0.2018.1200 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Doplněna funkcionalita Automatické přiřazení úhrad - uživ. definice. V rámci této volby má uživatel možnost ovlivnit způsob dohledání úhrad a zrychlit zpracování bankovních výpisů. Akce se spouští podle nastavení v Lokálních uživatelských konstantách a tato definice má přednost před globálními parametry. Funkcionalita je dostupná v přehledech bankovních výpisů a položek. Pro efektivnější dohledání úhrad doporučujeme spouštět akci po jednotlivých typech transakcí na položkách s odpovídajícím nastavením.


Novinka Byla provedena optimalizace procedury pro automatické přiřazení úhrad.


Novinka Při zadání chybného kódu SWIFT se nyní zobrazí chybová hláška, která přesně popíše chybu.


Novinka Kartové centrum

Je zpřístupněn nový formát importu karet pro napojení na zakázkové pluginy apod. - "obecný formát (plugin)", hodnota 99.


Novinka Kartové centrum

Upraven import CS Flat - věta 25 = "věta detailního avíza pokladny s volitelným Id trans".
Je respektován starý i nový formát věty a případný formát DCC.


Novinka Nový formát výpisů kartového centra KB - eVýpis (.CSV) verze 3. Tuto verzi zasílaných eVýpisů nastaví pro „Obchodníka“ společnost KB SmartPay. Obsahuje transakce za všechny terminály a provozovny za zvolené období (den/týden/měsíc).


Novinka Import a účtování v kartovém centru, formát KB byl doplněn o věty s typem transakce:
 • 32 - storno nákupu Internet SET
 • 34 - storno nákupu na Internetu
 • 67 - credit nákupu na Internetu
 • 68 - storno creditu nákupu na Internetu


Novinka V editoru Bankovní spojení byl zveřejněn WWW odkaz pro kontrolu zahraničních IBAN a BIC: https://www.iban.com.

Opraven WWW odkaz na Kontrolu IBAN SK: https://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr


Novinka Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů (akce Přenos do banky - export) neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.

A) v editoru před exportem NENÍ zaškrtnuto "Zpracovat označené příkazy"
- systém převezme do dalšího zpracování všechny platební příkazy, které vyhovují zadaným datumům "Splatnost od-do" a "Vystaveno od-do", které jsou zadány v editoru před exportem (bez ohledu na to, zda jsou některé platební příkazy označeny či nikoliv)

B) v editoru před exportem JE zaškrtnuto "Zpracovat označené příkazy"
- systém převezme do dalšího zpracování označené platební příkazy bez ohledu na datumy, v případě, že není označený žádný platební příkaz, systém převezme do dalšího zpracování ten platební příkaz, na kterém je v přehledu platebních příkazů kurzor


Novinka Při zpracování bankovních výpisů - Příprava účtování se dohledávalo dle Obratové částky, nyní v algoritmu hledání bylo nahrazeno Částkou transakce.

V procesním okně do vypisované hlášky k částkám byl doplněn Kód měny.


Novinka Úprava číslování řádků při účtování bankovních výpisů po změně způsobu účtování protihodnot.


Novinka Údaj "Příjmy a výdaje" je v editoru řádku bankovního výpisu dotahován bez ohledu na to, zda je instalován modul "Pomocný analytický přehled."


Novinka Byl upraven přenos faktur v Úhradách bankovních vypisů. Pokud je v globálních konstantách nastaveno dohledávat VS dle Dodavatelské faktury nebo Návazné objednávky a tyto atributy na faktuře jsou prázdné, vezme se místo toho Párovací znak z dokladu zboží a zapíše se do Párovacího znaku na Úhradě bankovního výpisu.


Novinka Upraveny priority dotažení účetního účtu na řádek bankovního výpisu - účetní vazby, postupně od nejvyšší priority:
 • a) z globální konstanty, jsou-li bank.spojení na hlavičce a řádku BV stejná
 • b) z KS, je-li nastaven jako "Prioritní"
 • c) z VS
 • d) z bankovního spojení na řádku nebo úhradě BV
 • e) z účetního deníku

kde:

 • BV ... bankovní výpis
 • KS ... konstantní symbol
 • VS ... variabilní symbol


Oprava V akci Automatické přiřazení úhrad opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4.


Oprava Opravena chyba, která se vyskytovala při opravě a smazání záznamů v číselníku Konstantní symboly a Úhrada poplatků.

Nové řešení rovněž umožňuje použití externích sloupců apod.


Oprava V procesním okně přiřazení úhrad v bance, nefungoval "dvojklik" na chybný řádek pro otevření editoru úhrad. Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - upraveno zadávání země na předložených podkladech/licencích.

pro legislativu CZ : na 2znaky,
pro legislativu SK : na 4znaky.


Novinka ICS Dovoz - po importu xml zprávy CR_PROD (Propuštěno) se automaticky spustí nápočet sazeb,hodnot,částek DPH na hlavičce deklarace.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - na záložku RHÚ byl přidán CÚ Dohledu.

Exportuje se v xml zprávě DN_POD, DN_PODV elementech RHU/QRHU/COSUP.Novinka ICS Dovoz - na hlavičce deklarace, zál.DCH lze kliknout na tlačítko u atributu Číslo a datum faktury pro dotáhnutí označení faktury z předložených podkladů a licencí.

Vezme se první pro typy N380, N325, N935.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti pro vl.hmotnost, v xml DN_PODD CZ415A exportováno jako G08.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola na o.37 : Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu.

Zadání pole je vždy povinné, obsah se řídí podmínkami : PR295, PR313, PR352, PR449, PR519.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola QP43 : test G06, hrubá hmotnost nemůže být nižší než vlastní hmotnost.


Novinka Úprava automatického generování sazeb DPH při generování nové databáze.

Celní kódy budou vyplněny takto :

 • 1 - 21% - Základní sazba
 • 2 - 15% - Snížená sazba
 • 3 - 0% - Nulová sazba
 • 4 - 10% - Snížená sazba


Novinka Nákladové kusy - upravena možnost zadání hodnot z číselníku balení bez nutnosti prokliku do číselníku (přímý zápis z klávesnice).


Novinka Upraveno generování definic zpráv pro novou databázi.


Novinka ICS Dovoz, NCP, Záznamy deklaranta :

přidána akce pro rozpočet pojistného.
Pojistné bude rozpočítáno do všech položek deklarace, do odstavce DCH: B-17c pojištění.


Novinka ICS Dovoz: Rozpočet PONZ:

upraven rozpočet PONZ: Pro variantu když nebude fakturovaná cena včetně dopravy se rozpočet provede do odstavce 17a DCH, přepočte se oddíl B-DCH a nasumují se hodnoty do PONZ.
V případě fakt.ceny včetně dopravy se rozpočet chová po staru, rovněž v ECS Vývoz.


Novinka Odesíláníinformací o změně stavu dokladu :

přidán nový stav: Ukončeno, odepsáno.

Akce bude reagovat na importy xml zpráv :

ICS Dovoz : CI_UKOD CZ425A
- Informace o vyřízení režimu nebo celně schváleného určení
Celní úřad dovozu oznamuje vyřízení režimu nebo celně schváleného určení.

Souhrnná deklarace, NCTS Přijatý : CR_VYSD CZ389A
Potvrzení odepsání SD


Novinka ECS vývoz - import xml zprávy CR_PROV CZ529A vyžadoval správné zadání celních kódů v číselníku DPH.

Opraveno, není vyžadováno, pro import dat z této zprávy nejsou celní kódy DPH zapotřebí.


Doprava

Novinka Při generování nové karty SD pro nové období se bere na tyto datumy ohled a automaticky se nastaví měsíce v provozu.


Novinka Odstraněna kontrola vozidla při editaci záznamu ve zpracování karet CCS.


Oprava Nebyl dostupný číselník kódů PHM bez modulu Doprava. Opraveno


Oprava Konfigurační parametry pro implicitní čas nakládky a vykládky byle neaktivní a zadané údaje se neukládaly - opraveno


EET

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při generování pokladního dokladu z faktury helios odešle EET a následně chybně hlásí, že EET již bylo odesláno.


Fakturace

Novinka Generování upomínek lze nově provádět i z přehledu Faktury k datu popř. Faktury. Lze vystavit upomínku i z více období (roků).

Poznámka: zobrazení přehledů Faktury k datu popř. Faktury je v Helios Orange 2.x podmíněno licencí na saldo nad prvotními doklady. V Helios Orange edice iNUVIO je součástí licence k modulu Fakturace.


Novinka Do přehledů "Vydané faktury", "Přijaté faktury" a "Faktury k datu - Přehled faktur" byly přidány 2 nové sloupce :
 • "Provedeno haléřové vyrovnání" ... zaškrtávátko, informuje, zda bylo na dokladu provedeno haléřové vyrovnání
 • "Existuje nezaúčtovaná ruční úhrada" ... zaškrtávátko, informuje, zda existuje k dokladu nezaúčtovaná ruční úhrada


Novinka V zápočtech ve fakturaci chyběly akce pro dorovnání zápočtu :
 • "Nabídni řádky k dorovnání"
 • "Dorovnej zápočet"

Obě akce byly doplněny, lze je použít pouze v případě zaškrtnutí pole Použít měnu.
Ve verzi Helios Orange 2.x jsou akce přístupné navíc jen za podmínky licence k submodulu "Saldo nad prvotními doklady".


Oprava Fakturace na zaměstnance - pokud nebylo zadáno bankovní spojení u zaměstnance, tak se zobrazoval dotaz na zaměstnance dvakrát (druhý pro zaměstnance v účetních vazbách). Dotaz se má zobrazit pouze jednou. Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Kopie firemní aktivity/záznamu QMS. V editoru uživatelských sloupců firemních aktivit/záznamů QMS (tabulka TabKontaktJednani) je nyní k dispozici příznak Kopírovat. Je-li zatržen, je hodnota sloupce při kopírování akcí "Kopie s možností opakování" ze stávajícího záznamu přenesena do nového záznamu.


Novinka Na přehled 220 Účastníci aktivity - kontaktní osoby osoby byla doplněna práva na akce Přidat a Odebrat.


Novinka Akce "Změna sazby DPH dle kmene" byla nahrazena akcí "Změna sazby DPH", která umožní hromadně změnit hodnotu DPH na položkách na požadovanou hodnotu.


Novinka V přehledech E-mail byly přejmenovány akce
 • "Přehled vygenerovaných/připojených aktivit" na "Vygenerované/připojené aktivity"
 • "Přehled vygenerovaných/připojených úkolů" na "Vygenerované/připojené úkoly aktivit"

a doplněny nové akce

 • Vygenerované/připojené záznamy QMS
 • Vygenerované/připojené úkoly QMS


Oprava V přehledu Poptávky se nezobrazovala konverze sloupce Zdroj poptávky, pokud nebyla definována uživatelsky v parametrech QMS. Opraveno.


Oprava Při pokusu o přesun na jiný záznam aktivity při aktivní záložce Doklady - Příjemky/Výdejky v editoru aktivity se při licenci na Palety (SSCC) objevovala chyba:
 • Field 'DruhPohybuZbo' not found

které se nešlo zbavit jinak než ukončením přes Správce úloh. Opraveno.


Intrastat

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2018.

Od této verze se bude tento převod provádět automaticky 1x ročně, vždy při prvním importu celního sazebníku v kalendářním roce.

Případně je možné převod vyvolat ručně nad kmenovými kartami. Jsou zde 2 nové akce:

 • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - vše
 • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - pouze nevyplněné

Upozornění: Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2019 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2018.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2018, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Akce - Recyklační příspěvek / Další údaje - Předchozí rok: Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).

Pokud ještě před přechodem na tuto verzi provedete v uvedených atributech změny ručně a do hodnot pro aktuální rok zapíšete nové celní zařazení, které není zpětně kompatibilní, dojde při aktualizaci verze k výše uvedenému propisu a bude nutné celní zařazení minulého roku ručně opravit u karet, které budou předmětem hlášení za rok 2018, proto doporučujeme přechod na tuto verzi co nejdříve zkraje roku.


Kontrakty a odvolávky

Novinka Při generování dodacích listů se nově přenáší dodatečné údaje z hlavičky kontraktu pro intrastat.


Mzdy (CZ)

Novinka Minimální mzda od ledna 2019

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částek minimální mzdy následujícím způsobem:

 • Základní sazba hodinové mzdy: 79,80 Kč
 • Základní sazba měsíční mzdy: 13 350 Kč


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2018 do roku 2019 automaticky je náhrada v roce 2019 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice 190,75 2. redukční hranice 286,13 3. redukční hranice 572,25


Novinka Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 569 552 Kč.


Novinka Zvýšení hranice pro solidární daň

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hranice pro odvod solidární daně. Hranice nově činí 130 796 Kč.


Novinka Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9 643 Kč

Na osobu povinného se částka zvyšuje na 6428,66

Na vyživovanou osobu se částka zvyšuje na 1607,16


Novinka Zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění:

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení této částky z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Sdělení č. 236/2018 Sb.

236

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3000 Kč.


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojištění stát od ledna 2019

(Zákon 592/1992 Sb. par. 3c)

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7540 Kč na kalendářní měsíc.

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 7 540 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Zaručená mzda pro rok 2019

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení zaručené mzdy. Pro rok 2019 bude mít zaručená mzda tyto hodnoty:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / v Kč za měsíc 1. 79,80 / 13 350
2. 88,10 / 14 740
3. 97,30 / 16 280
4. 107,40 / 17 970
5. 118,60 / 19 850
6. 130,90 / 21 900
7. 144,50 / 24 180
8. 159,60 / 26 700


Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

V HELIOS Orange se jedná pouze o informativní údaj, dávky vyplácí Pražská/okresní správa sociálního pojištění.

Nové hodnoty:
1. redukční hranice 1 090 Kč
2. redukční hranice 1 635 Kč
3. redukční hranice 3 270 Kč


Novinka Dny výkonu práce - Počáteční hodnoty

Ve Mzdových údajích lze zadat v Počátečních hodnotách tzv. Dny výkonu práce.
Tyto dny mají vliv na výpočet nároku na dovolenou - dle nich se určuje, zda byla nebo nebyla splněna podmínka 60 dnů výkonů práce v roce a tudíž má zaměstnanec nárok na dovolenou za kalendářní rok (nikoliv za odpracované dny).

Další výklad má význam pouze pro ty z vás, kteří začínáte zpracovávat mzdy v programu HELIOS Orange v průběhu roku!

Doposud se tyto Dny výkonu práce z Počátečních hodnot načítaly pouze do atributu Dny výkonu práce Běžný rok ve Mzdových údajích.
Z hlediska nároku na dovolenou jsme Dny výkonu práce před tím, než byl zadán a vypočtíán zaměstnanec v HELIOS Orange, určovali z kalendáře zaměstnnace. Což v mnoha případech mohlo být správné (nebyla zadaná žádná nepřítomnost), ale obecně to neřešilo problematiku komplexně.

Proto nově:

Jestliže budete začínat zpracovávat mzdy v programu HELIOS Orange a první ostré období nebude leden daného roku (tzn. začnete zpracovávat mzdy např. v 03/2019), je nutné vyplnit do Počátečních hodnot Dny výkonu práce (v našem konkrétním příkladě za 01/19 a za 02/19).
Tímto docílíte toho, že Dny výkonu práce budou 100% odpovídat realitě,

POZOR!

Dny výkonu práce PŘED prvním ostrým obdobím se již NEBEROU z kalendáře zaměstnance, ale POUZE z Počátečnních hodnot.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu - jen Bonus

V případě, že v rámci ročního zúčtování vycházel pouze kladný daňový bonus (tzn. nebylo žádné zúčtování daní), přičetl se nesprávně tento daňový bonus z RZ do Dokladu o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1).
Opraveno.


Novinka Doplněny aktuální tiskopisy pro cizince - držitele pracovního oprávnění

V přehledu doplňující údaje naleznete nové formuláře Sdělení o nástupu, vyslání, k vnitro převedení, Sdělení o ukončení, vyslání, vnitro převedení.


Novinka Formulář - Výpočet daně a daňového zvýhodnění

V přehledu Roční zúčtování daně byl vytvořen formulář Roční zúčtování daně (vzor č. 23).


Novinka Nápočet položky Daňové zvýhodnění mzdové údaje

V přehledu mzdové údaje je položka Daňové zvýhodnění. Zobrazuje sumu daňových zvýhodnění na děti pro pracovní poměr.
V případě změny na (například úprava datumu od-do) nedocházelo k přepočtu.

Opraveno


Novinka Tiskový formuláře - Potvrzení o zadnitelných příjmech a Potvrzení o srážkách srážkové daně

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů jsou upravené formuláře pro potrvzení 2019

 • Potvrzení o zdanit. příjmech (vzor č. 26, 27)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 26, 27)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně (vzor č. 5, 6)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č. 5, 6)Novinka Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování

V Ročních sestavách vznikly nové formuláře:
1.
Prohlášení k dani
Žádost o roční zúčtování

Tyto formuláře lze tisknout hromadně. Dojde k předvyplnění hlavičkových údajů.

Pokud chcete u Prohlášení k dani vytisknout také právě uplatňující slevy a zvýhodnění, zadejte před tiskem písmeno x. Toto však použijete pouze tehdy, pokud víte, že u zaměstnance nedošlo v oblasti slev a zvýhodnění k žádným změnám.

Ve většině případů vytisknete pouze s předvyplněnou "hlavičkou" a necháte na zaměstnanci, aby zbývající údaje doplnil nebo aktualizoval

Formuláře jsou sami o sobě nastaveny, aby se tiskly na jeden list papíru (tisk na obě strany). Pokud Vaše tiskárna nepodporuje automatické obracení listu a tisk i na druhou stranu, je třeba toto nastavení zrušit při každém tisku ve vlastnostech Vaší tiskárny. Nebo lze nad definicí formuláře vytvořit globální nastavení tisku, kde se oboustranný tisk dá zrušit. Více v příručce na webu: https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Definice_tiskových_formulářů_-_Nástroje_přizpůsobení#Nastaven.C3.AD_tisku

2.
Prohlášení k dani (editovatelné pdf)
Žádost o roční zúčtování (editovatelné pdf)

Tyfo formuláře lze tisknout jen jednotlivě. Lze v nich však interaktivně zadávat požadované úpravy.


Novinka Obor vzdělání pro šetření ISPV

V editoru vzdělání byl na položku obor vzdělání navázán odkaz. Při stisknutí třech teček dojde k otevření webového prohlížeče a načte se stránka pro vyhledání oboru vzdělání.

Pokud je vyplněn rok ukončení je přenesen do webového formuláře.

Na webu je vyhledaný kód nutný zkopírovat do schránky pomocí tlačítka Kopírovat a vložit do položky v editoru vzdělání.

Naplnění údaje do statistické sestavy ISPV bylo implementováno už počátkem roku 2018.


Novinka Oznámení na ČSSZ - tiskový formulář

V případě tisku za více označených záznamů a vyplněné kontaktní adrese se tisklo číslo popisné z prvního označeného záznamu na všechny ostatní.

Opraveno


Novinka Editor před tiskem Hlášení na ZP

V editoru před tiskem hlášení na ZP byly vráceny položky Datumy změn od - do pro výběr rozsahu tisku.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Dni výkonu práce - Počiatočné hodnoty

V Mzdových údajoch je možné zadať do Počiatočných hodnôt Dni výkonu práce.
Tieto dni majú vplyv na výpočet nároku na dovolenku - podľa nich sa určuje, či bola alebo nebola splnená podmienka 60 dní výkonu práce v roku a teda či má zamestnanec nárok na dovolenku za kalendárny rok (t.j. nie za odpracované dni).

Tento atribút použije používateľ len, ak začína ostré spracovávanie miezd z priebehu kalendárneho roka.

Doteraz sa tieto Dni výkonu práce z Počiatočných hodnôt načítali len do atribútu Dni výkonu práce Bežný rok v Mzdových údajoch.
Z hľadiska nároku na dovolenku sme Dni výkonu práce spadajúce pred 1. ostré obdobie, určovali z kalendára zamestnanca. Čo v mnohých prípadoch mohlo byť správne (nebola zadaná žiadna neprítomnosť), ale všeobecne to neriešilo túto problematiku komplexne.

Preto odteraz ak budete začínať spracovávať mzdy v programe HELIOS Orange a 1. ostré obdobie nebude január daného roka (tzn. začnete spracovávať mzdy napr. v 03/2019), je nutné vyplniť do Počiatočných hodnôt Dni výkonu práce (v našom konkrétnom príklade za 01/19 a za 02/19).
Týmto docielite to, že Dni výkonu práce budú 100% odpovedať realite.

UPOZORNENIE:

Dni výkonu práce PRED prvým ostrým obdobím sa už NEBERÚ z kalendára zamestnanca, ale LEN z Počiatočných hodnôt.


Novinka NOVINKA - Dôchodkový vek od 1.1.2019

Na základe novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení:
§ 65a odsek 1 znie:
„(1) Od 1. januára 2024 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a počtu kalendárnych mesiacov, ktorý sa určí ako súčin čísla 12 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie.Takto určený počet kalendárnych mesiacov sa zaokrúhľuje na celé kalendárne mesiace. Dôchodkový vek upravený podľa prvej vety platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvý krát dovŕši referenčný vek.“

§ 65a odsek 2 písm. c./ znie:
"prvé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o 12 rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,"

§ 65a odsek 2 písm. d./ znie:
"druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o 13 rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,"

§ 65a odsek 3 znie:
"(3) Počet kalendárnych mesiacov, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a kalendárnych mesiacoch na príslušný kalendárny rok a referenčný vek na príslušný kalendárny rok, sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku."

§ 65a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dôchodkový vek poistenca, ktorý
a) v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e) v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.“

Na základe tejto zmeny boli systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom. POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.

UPOZORNENIE:

Vzhľadom k tomu, že kalkulačka pre dôchodkový vek zverejnená na stránke Sociálnej poisťovni nekorešponduje s touto novelou zákona, konkrétne s výpočtom dôchodkového veku od roku 2022, do oficiálneho stanoviska Sociálnej poisťovni, prosím berte tento údaj od roku 2022 v systéme HELIOS Orange ako predpokladaný.


Novinka NOVINKA - Materská dovolenka ženy a rodičovská dovolenka muža - príjem vs sociálne poistenie

V období poberania materského (materská dovolenka ženy, resp. rodičovská dovolenka muža § 166 ods. 1 Zákonníka práce) by zamestnanec nemal mať vyplácaný príjem z existencie nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnil nárok na materské, čím by nespĺňal podmienky nároku na materské.

Ak by sa v uvedenom období zamestnanec zamestnal u iného zamestnávateľa alebo ak by so svojím zamestnávateľom uzavrel nový pracovný pomer zakladajúci ďalšie povinné nemocenské poistenie, existujúci nárok na materské by táto skutočnosť neovplyvnila, a to ani v prípade, ak by v čase poberania materského mal z tohto nového pracovného pomeru príjem, ktorý by sa považoval v zmysle § 138 ods. 1. zákona o sociálnom poistení za vymeriavací základ. Keďže v čase poberania dávky materské platí vylúčenie povinnosti platiť poitsné na nemocenské, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie, čo znamená že sa maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie krátia, odvádza sa iba úrazové poistenie. V mesačnom výkaze (MVPP a VPP) sa za zamestnanca uvádza údaj Počet dní 0.

Na základe tejto skutočnosti boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. v editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie v sekcii Odvodové zvýhodnenie vznikli nové atribúty:
a. Súbeh pracovného pomeru počas materskej - tento atribút používateľ zaškrtne na pracovnom pomere, na ktorom mu zamestnávateľ vypláca príjem a zároveň u neho existuje ďalší pracovný pomer (aj u iného zamestnávateľa), na ktorom je vyňatý z ES na materskú dovolenku.

b. Dni mimo MD - sem používateľ zadaná počet kalendárnych dní, počas ktorých netrvá obdobie materskej dovolenky v danom kalendárnom mesiaci na danom PP, tj vypĺňa ho len v mesiaci začatia materskej a skončenia materskej. Hodnota v tomto atribúte sa neprepisuje do nasledujúcich mzdových období.

PRÍKLADY POUŽITIA:

Príklad č. 1.:
na HPP vyňatý z ES na MD od 15.6.2018
VPP vzniklo od 15.6.2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 6/2018 na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 0.


Príklad č. 2.:
na HPP vyňatý z ES na MD od 15.6.2018
VPP vzniklo od 10.6.2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 10/2018 na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 5 (t.j. od 10.10. - 14.10.), zobrazí sa hláška:
"Súbeh PP počas materskej - počet dní mimo MD.
Pokiaľ sa jedná o ukončenie súbehu, chcete ho vypnúť v nasledujúcich obdobiach?"

Používateľ zvolí tlačidlo "Nie", pretože sa jedna o začiatok súbehu PP pri materskej, tzn. že od mzdového obdobia 7/2018 zostane atribút Súbeh PP počas materskej zaškrtnutý, lebo súbeh trvá.


Príklad č. 3:
na HPP vyňatý z ES na MD od 1.4.2018 do 15.6.2018
VPP vzniklo od 1.5.2018 do 12.12. 2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 10/2018 (t.j. v mesiaci ukončenia MD a teda aj ukončenia súbehu PP pri materskej) na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 15 (t.j. od 16.6.-30.6.), zobrazí sa hláška: "Súbeh PP počas materskej - počet dní mimo MD.
Pokiaľ sa jedná o ukončenie súbehu, chcete ho vypnúť v nasledujúcich obdobiach?"

Používateľ zvolí tlačidlo "Áno", pretože sa jedna o mesiac ukončenia súbehu PP pri materskej, tzn., ze od mzdového obdobia 7/2018 už nebude mať v Mzdových údajoch zaškrtnutý atribút Súbeh PP počas materskej, lebo materská skončila v 6/2018.

UPOZORNENIE:
Súbežné PP musia byť zviazané (editor Mzdové údaje záložka Pracovný pomer atr. Hlavný PP), aby sa počítal na HPP spoločný VZ na ZP a základ dane. Obdobie rodičovskej dovolenky muža počas, ktorého má nárok na materské do systému HELIOS Orange používateľ zaeviduje ako dôvod vyňatia na materskú dovolenku, tak ako u ženy.


2. bol upravený výpočet VZ a dní sociálneho poistenia na súbežnom PP, na ktorom zamestnanec nie je vyradený na materskú, ale je aktívny súčasne s iným PP, na ktorom je zamestnanec na materskú vyradený. Odteraz sa VZ a dni počítajú na dni, počas ktorých trvalo sociálne poistenie (viď dni uvedené v Mzdových údajoch v atribúte Dni mimo MD).

Použité skratky:

 • MD - materská dovolenka
 • ES - evidenčný stav
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • VPP - vedľajší pracovný pomer
 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z.z. zo dňa 6.11.2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2019 na nasledovné hodnoty:

Názov / Min.mzda mesačná / Min.mzda hodinová 1. stupeň / 520,00 / 2,9890 2. stupeň / 624,00 / 3,5868 3. stupeň / 728,00 / 4,1846 4. stupeň / 832,00 / 4,7824 5. stupeň / 936,00 / 5,3802 6. stupeň / 1 040,00 / 5,9780

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2019 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2019.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019


Novinka NOVINKA – Nepeňažný príspevok na ubytovanie od 1/2019

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 5 ods. 7 písm. p. znie:
"nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere 24h) od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“

V súlade s prechodným ust. § 52zt zákona ustanovenie § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použije na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:
Číslo MZ / Názov MZ
798 / Nepeňažný príspevok na ubytovanie

V definícii mzdových zložiek skupiny Nešpecifikovaný príjem, vstupný formulár = Čiastka vznikol na záložke Konštanty nový atribút "Špecifikácia", ktorý môže nadobudnúť tieto hodnoty:

 • není
 • Príspevok na rekreáciu
 • Príspevok na ubytovanie

2. V mzdových konštantách na záložke Sadzby a konštanty v sekcii Prednastavené parametre vznikla nová časť "Príspevky - limit", kde je atribút "Ubytovane" s nastavenou hodnotou € 60,-.

3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie mesačného limitu € 60,- za rodné číslo hláškou:
„Prekročený mesačný limit (60 EUR) pre Príspevok na ubytovanie o XY EUR. Pokračovať?“
Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch pre r. 2019

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2019. Na základe toho vznikol v systéme HELIOS Orange nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2019

UPOZORNENIE:

Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2019 - XML

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane boli vykonané nasledovné úpravy:

1. Parametre výstupov pre mesačný prehľad od mzdového obdobia 2019 boli rozšírené o atribút Žiadosť o poukázanie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky

2. Prehľad Odvody dane bol upravený podľa tlačiva PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch... za rok 2019 (PREHLADv19_1)

Poznámka:
Jednotlivé stĺpčeky prehľadu sú zhodné s riadkami tlačiva. Ak by si používateľ potreboval zobraziť stĺpčeky, ktoré by korešpondovali s tlačivom PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch... za rok 2016-2018 (PREHLADv16_1), tak si pomocou tlačidla Nastav môže príslušné stĺpčeky zobraziť, nové odstrániť a takto vytvorený prehľad si môže uložiť.

3. Editor prehľadu Daňový prehľad - detail za XY bol rozšírený o atribút Daňový bonus z úrokov.

4. Formát správ:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013

bol upravený v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2019.


Novinka NOVINKA – Príspevok na rekreáciu zamestnancov od 1/2019

Na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce vznikol § 152a ods. 1, ktorý znie:
„Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“ a

novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podľa, ktorej:
§ 5 ods. 7 písm. b) znie:
„Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi.“

Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý znie:

„Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.“

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:
Číslo MZ / Názov MZ
797 / Príspevok na rekreáciu

2. V číselníku Dane na symbole ZD na záložke Ročná daň časť Oslobodené od dane pribudol nový atribút "Príspevok na rekreáciu", kde bude nastavená hodnota € 275,-

3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie ročného limitu € 275,- za rodné číslo hláškou:
„Prekročený ročný limit (275 EUR) pre Príspevok na rekreáciu o XY EUR. Pokračovať?“
Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo (suma zadaná na tejto mzdovej zložke vstúpi do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch do riadku „Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane...“, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.

UPOZORNENIE:
Táto kontrola stráži ročný limit bez ohľadu na prípadný kratší pracovný čas ku dňu začatia rekreácie.


Novinka NOVINKA - Ročné daňové hlásenie za rok 2018 - XML

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane bol formát správ:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013

upravený v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2018.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2018

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2018 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2018 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2018 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2018 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2018:
1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):
6-násobok minimálnej mzdy € 2880,-
12-násobok minimálnej mzdy € 5760,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4988,16

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka:
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2018 € 3 830,02
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2018 € 180,-

Ďalej vznikli:
a. nové odpočítateľné položky, ktorých maximálna Ročná čiastka je:
Daňový bonus na zaplatené úroky pre rok 2018 € 400,-
Kúpeľná starostlivosť pre rok 2018 € 50,-
Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci pre rok 2018 € 50,-/osoba

b. nová distribučná MZ-ka pre prenos výsledku RZD do výpočtu mzdy:
762 - RZD - DB na zaplatené úroky

Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či je táto MZ-ka nastavená pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403493 / Žiadosť o RZD / 01.01.2018
-403494/ Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2018
-403495/ Potvrdenie (2% alebo 3% dane) / 01.01.2018
-403496 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2018

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2018 (ÚNP 1-01)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2018, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2018:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403310 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2018

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2019 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:
ÚNP 1-01 - XML


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 - od 4.Q/2018

MPSR SR a Štatistický úrad SR ako gestori predmetného štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 sa dohodli na novej štruktúre vety platnej od roku 2018. Zmena vety vychádza a reflektuje potreby rezortu práce pravidelne kvantifikovať dopady legislatívnych zmien na trh práce (napr. dopad zavedenia 13. a 14. platu, zmena výšky % za príplatky za soboty a nedele a i.). Nová štruktúra vety je platná od 4. štvrťroka 2018 a spravodajské jednotky budú za tento štvrťrok prvý krát zasielať vstupné údaje v novej štruktúre vety v januári 2019.

Na základe tejto zmeny vznikla v systéme HELIOS Orange nová definícia štatistickej zostavy s kódom ISCP_SK_2018 platná od mzdového obdobia 10/2018, ktoré obsahuje nové položky:

 • 10. stupne
 • 17. cassviatky
 • 18. cassobotanedela
 • 19. casnocna
 • 24. cenaprace
 • 28. pripladnadcas
 • 29. pripladsobota
 • 30. pripladnedela
 • 31. pripladsviatky
 • 32. pripladnocna
 • 37. letnevianocneodmeny

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej definície je potrebné spustiť na prehľadom Štatistické zostavy akciu Doplň definície zostáv. Táto akcia zabezpečí to, aby sa do novej definície prekopírovali z pôvodnej definície hodnoty zo záložky Základné údaje ako aj z položiek typu Sumácia zo MZ a zároveň sa doplnia nové položky prednaplnené distribučnými MZ-kami. Je nutné skontrolovať nastavenie nových položiek vzhľadom k možnej existencii Vašich používateľských MZ-iek.


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2019 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2019, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2019:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403018 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2019

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 196/2018 zo dňa 29. 6. 2018 sa od 1. 7. 2018 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 205,07, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2019:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 36256,37/rok (t.j. € 3021,36/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa je € 266,04/rok (t.j. € 22,17/mesiac/dieťa)
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 3937,35/rok (t.j. € 328,12/mesiac)
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 3937,35/rok

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 3021,36 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 36256,37 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 266,04 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 3937,35 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 3937,35 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019&action=edit&redlink=1

Použité skratky:

 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 6678,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2019 vo výške € 639,18 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2019 je € 62,7287


Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 6678,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 639,18 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 62,7287 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019#Obsah_dokumentu

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend pre rok 2019 vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 57240,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2019 je € 639,18.


Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 57240,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 639,18 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019&action=edit&redlink=1

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka ÚPRAVA - Generovanie ELDP u muža počas obdobia čerpania RD s nárokom na materské

U muža je od 1. 8. 2006 povinnosť vykazovať aj obdobie čerpania RD, počas ktorého má nárok na materské Toto obdobie však nie je potrebné uvádzať v osobitnom riadku, ale sa uvedie ako súčasť obdobia dôchodkového poistenia, ktoré bezprostredne predchádza obdobiu rodičovskej dovolenky, počas ktorého trval nárok na materské v danom kalendárnom roku, teda pod znakom poistenia „A”. Obdobie poskytovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské sa ako obdobie dôchodkového poistenia neuvádza.

Príklad:
Zamestnanec vykonával v roku 2013 zamestnanie od 1. januára do 31. marca
od 1. apríla 2013 do 30. júna 2015 bol na rodičovskej dovolenke, pričom nárok na materské mal od 1. apríla 2013 do 8. júla 2013.
Od 1. júla 2015 pokračuje vo výkone zamestnania až do 31. decembra 2015. Zápis údajov bude nasledovný:

ROK / Znak / OD / DO / VZ / VD-KD
2013 / A / 01 01 / 08 07 / xxxxx / 275
2014 / / / / / 365
2015 / A / 01 07 / 31 12 / xxxxx / 181

Čiže prerušenie je od 9. 7. 2013 do 30. 6. 2015 (rodičovská dovolenka BEZ nároku na materské).

Poznámka:
Obdobie dôchodkového poistenia bude prerušené od 9. júla 2013 do 30. júna 2015, pričom celé obdobie rodičovskej dovolenky od 1. apríla 2013 do 30. júna 2015 bude uvedené v rubrike „Kal. dni vylúč. dôb”, pretože rodičovská dovolenka spadá do obdobia starostlivosti o dieťa do šiestich rokov veku, teda náhradnej, resp. vylúčenej doby podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Na základe tejto metodiky bolo v systéme HELIOS Orange upravené generovanie riadkov ELDP. Ak má zamestnávateľ mužov vyradených z ES na materskú dovolenku, tak po update na túto verziu sa im pri najbližšom nápočte ELDP pregenerujú riadky za obdobie trvania materskej dovolenky, doteraz sa generovali tak ako pri žene, tj. obdobie trvania mateskej dovolenky malo vlastný riadok.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie hlásenia zmien ZP pri súbehu PP počas RD

Ak pribudne k pracovnému pomeru, z ktorého zamestnanec nastúpil na RD iný právny vzťah, ďalšia registrácia do Zdravotnej poisťovni závisí od toho, či ide o dohodára (registrácia pod kódom 2D) alebo či ide o nový pracovný pomer (registrácia pod kódom 2).

Na základe tohto bola v systéme HELIOS Orange vykonaná úprava v prenosovom okne pre akcie:
1. na generovanie príhlášok Hlásení zmien ZP pre dohody, tak aby sa v prenosovom okne zobrazil aj pracovný pomer na dohodu, ktorej vznik spadá do vybraného obdobia a ktorá je naviazaná na HPP, na ktorom je zamestnanec vyradený z ES na RD.

2. na generovanie odhlášok Hlásení zmien ZP pre dohody, tak by sa v prenosovom okne zobrazil aj pracovný pomer na dohodu, ktorej zánik spadá do vybraného obdobia a ktorá je naviazaná na HPP, na ktorom je zamestnanec vyradený z ES na RD.

Doteraz sa v prenosovom okne v prípade SPP neponúkali dohody vôbec.

Použité skratky:

 • RD - rodičovská dovolenka
 • ZP - zdravotné poistenie
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • ES - evidenčný stav
 • SPP - súbežný pracovný pomer
 • VPP - vedľajší pracovný pomer


Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO pri rodičovskej dovolenke s nárokom na materské u muža

Nad prehľadom Registračné listy FO bola upravená akcia pre generovanie RLFO v prípade vyradenia z ES z dôvodu materskej dovolenku u muža nasledovne:

1. RLFO - začiatok rodičovskej dovolenky s nárokom na materské u muža:
- ak dátum vyňatia z ES na MD spadá do vybraného obdobia a ZÁROVEŇ má zamestnanec pohlavie = mužské, tak sa vrámci generovania RLFO vytvorí záznam:

Druh evidencie = Zmena
Začiatok RD = vzniku vyňatia na MD

Poznámka:
- u ženy sa vytvorí záznam:

Druh evidencie = Zmena
Začiatok MD = vzniku vyňatia na MD

2. RLFO - koniec rodičovskej dovolenky s nárokom na materské u muža bez pokračovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské:
- ak zamestnanec vyňatý na MD má zadaný dátum návratu do ES, ktorý spadá do vybraného obdobia a zároveň pohlavie = mužské a ZÁROVEŇ nemá zadanú zmenu vyňatia, tak vrámci generovania RLFO vytvoríme záznam:

Druh evidencie = Zmena
Ukončenie RD = dátum návratu do ES mínus 1 deň

Poznámka:
- u ženy sa vytvorí záznam:
Druh evidencie = Zmena
Ukončenie MD = dátum návratu do ES mínus 1 deň


Novinka ÚPRAVA - Počiatočné hodnoty mzdových údajov - vyplatená mimoriadna odmena - letna dovolenka

1. Z počiatočných hodnôt bol zrušený atribút, ktorý slúžil ako informácia, či bola pred 1. ostrým mzdovým obdobím vyplatená Mimoriadna odmena - letná dovolenka. Tento údaj sa pre účely kontroly splnenia podmienky na vyplatenie Mimoriadnej odmeny - vianočné sviatky odteraz zisťuje z editora Mzdového listu za 5. mesiac zo záložky Mzda a daň z riadku Mimor.odmena - letná dovolenka.

2. Na základe nasledovného metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR:
"Podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“), pojem pracovnoprávny vzťah zahŕňa pracovný pomer a dohody (t. j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). Právny základ vyplácania tzv. 13. resp. tzv. 14. mzdy ustanovuje § 118 ods. 4 zákonníka práce, ktorý sa však nevzťahuje na zamestnanca pracujúceho na dohodu, čo znamená, že zamestnávateľ takémuto zamestnancovi nemôže vyplatiť tento druh príjmu. Výnimkou je zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah u zamestnávateľa bol počas skúmaného obdobia 24, resp. 48 mesiacov založený na určitú dobu na základe dohody, avšak k 30.04. príslušného kalendárneho roka pracoval u tohto zamestnávateľa na pracovný pomer. Takémuto zamestnancovi môže zamestnávateľ vyplatiť tzv. 13. resp. tzv. 14. mzdu. Ak bol pracovnoprávny vzťah zamestnanca u jedného zamestnávateľa zložený z viacerých bezprostredne za sebou nasledujúcich pracovných pomerov, resp. v kombinácii s dohodami u tohto zamestnávateľa, podmienka nepretržitosti trvania pracovnoprávneho vzťahu je splnená. Podmienka odpracovania 24, resp. 48 mesiacov je k 30.04.2018, resp. k 31.10.2018 príslušného kalendárneho roka splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 01.05.2016, resp. k 01.11.2014 príslušného kalendárneho roka. Ak pracovnoprávny vzťah vznikol neskôr, resp. v priebehu kalendárneho mesiaca, do skúmaného časového obdobia sa započítavajú len dni trvania tohto vzťahu a nie celý mesiac.

V Potvrdení o zdaniteľnej mzde do riadku 12 je potrebné uviesť všetky údaje , rozhodujúce pre jeho oslobodenie. To znamená, že v roku 2018 do Potvrdenia v riadku 12 uvediete aj priemerný mesačný zárobok pre účely 13. platu , napriek tomu, že 13. plat v roku 2018 nie je oslobodený od dane. Rovnako uvediete aj dobu trvania zamestnania pre tento údaj – t.j. k 30. aprílu 2018.
Ak bude vyplatený 14. plat, tak je potrebné v riadku 12 vyplniť aj priemerný mesačný zárobok na účely jeho oslobodenia, resp. jeho časti (najviac do sumy 500 eur) a tiež aj dobu trvania zamestnania k 31. októbru t.j. aspoň 48 mesiacov."

bolo v systéme HELIOS Orange upravené napočítavanie počtu mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do definice akce Automatu byla doplněna možnost přímého výběru definice pokročilého grafu.


Novinka Načítání zpráv - pokud je spuštěno z automatu a v daném adresáři není žádný soubor k importu, pak nebude zobrazena chybová hláška.

Tím bude umožněno, aby automat doběhl do konce a případně se program ukončil.


Novinka V externí akci typu Přehled byla uvolněna možnost nastavit volbu Veřejná.


Oprava Při tvorbě nového záznamu návazného přehledu v definici Automatu nebylo možné u akcí přehledu Graf, Pokročilý graf vybrat definici grafu. Přehled s výběrem byl chybně zafiltrován. Opraveno.


Obecné

Novinka Důrazně upozorňujeme, že je nutné před instalací nové verze HELIOS Orange provozovaného proti MS SQL 2017 zajistit aplikaci posledního Cumulative Update (k 8.11.2018 je dostupný CU12).

Helios Orange při provozu proti MS SQL 2017 vyžaduje minimálně Cumulative Update 8 z důvodu opravy chybného vyhodnocování CASE podmínek.
V případě, že nebude na SQL 2017 aplikován alespoň tento Cumulative Update, dojde k ukončení běhu programu!


Novinka V globální konfiguraci ve větvi Výkon lze nastavit logování použití sestav. Je možno nastavit limit pro zalogování sestavy - zaloguje se sestava, jejíž délka trvání je delší než daný limit. Hodnota je v milisekundách. Loguje se délka trvání, počet vrácených řádků a také vlastní SQL dotaz. Zapnutí logování se ostatních spuštěných HELIOSech projeví až po jejich restartu.

Zároveň je ve větvi Výkon zobrazen i přehled zalogovaných hodnot.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.02.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5478. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2.16.


Novinka Byla doplněna podpora pro Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL) pro přístup do databáze.

Vynucení použití je možno pomocí přepínače /Q2018, popř. proměnné v HELIOS.INI: NativeClientVersion=2018.


Novinka V rámci zobrazení Kontingenční tabulky 2, OLAP a Grafů je možno použít akci "Přepsat existující definici". Kurzor v následném výběrovém přehledu je ale nastaven na první záznam, nikoliv na právě zobrazený. Upraveno - pro výběr je označen právě zobrazený záznam.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 8.1.7


Novinka Byla prodloužena délka sloupce pro ukládání nastavení třídících hledisek v uložených sestavách.


Novinka Do bubliny pro informaci o přihlášeném uživateli ve stavovém řádku bylo doplněno jméno role (pokud tedy uživatel v nějaké roli je).


Novinka Upraveno rozkopírování sestav v rámci rozkopírování číselníků, nové atributy (nastavení útvar, DUD atd) se nerozkopírovávají.


Novinka Import kurzovního lístku - naposledy spuštěný import se zapamatuje nastavení pro příští přednastavení pro přihlášeného uživatele.


Oprava Import kurz.lístku - při nastavení volby v Globální konfiguraci/Firemní : "Při naimportování smazat soubor kurzovního lístku z disku z adresáře Dokumenty"

a volbě importu typu ČNB+Kobler se nesmazal v dokumentech datový soubor ČNB (KURZ_...YYYYMMDD.TXT).
Rovněž se nesmazal při stavu, kdy ještě nejsou kurzy v daný den k dispozici.
Opraveno.


Oprava Import kurzovního lístku - při změně typu se neaktualizovala data :
 • Jméno souboru pro import
 • URL pro download.

Opraveno.


Oprava V případě, že jsou v tiskovém formuláři nadefinovány 2 skupiny a jejich patičky mají nastaveno HideOnOneDetail = False pro první skupinu a HideOnOneDetail = True pro druhou (vnořenou) skupinu, může při tisku na více stránek dojít k duplikování posledního řádku z jedné stránky na začátku stránky druhé. Opraveno.


Oprava Při programovém odstranění prvků z editoru, popř. při vzniku nových, může nastat rozpad zamčených skupin ve stromu možných prvků v rámci návrháře uspořádání editoru - skupina zůstane zamčená, její prvky jsou mimo skupinu samostatně a nelze je již do skupiny vrátit. Toto je hlavně problém u nově doplněných přehledů do editoru v kombinaci s aktivním upraveným uspořádáním editoru. Opraveno.


Oprava Opraven chybný zkrácený název sloupce pro Nákladový okruh v přehledu Řady dokladů oběhu zboží.


Oprava Pokud je aplikováno omezené načítání dat a zvolí se sestava s nastaveným seskupením, omezené načítání se vypne a načtou se korektně všechny záznamy. Po obnovení přehledu (F5) se ale omezené načítání opět chybně aplikuje. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V dokladech došlých objednávek nebylo možné u položek změnit pomocí akce "Změna sazby DPH" sazbu PDP. Doplněno.


Novinka V došlých objednávkách v akci "Zajištění došlé objednávky" (Přehled 1033). Pokud vyznačím více položek a použiji akci "Aktualizace zajištění s výběrem skladu ...", tak akce zobrazí přehled "Stav všech skladů" (č.235) se všemi záznamy, nejsou zafiltrovány pouze skladové karty z označených záznamů došlých objednávek.


Novinka Úprava u atributu "Množství na DO k vyřízení".

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Nově však máme dvě níže uvedené varianty jeho výpočtu.
Z atributu "Množství na DO k vyřízení" se vychází při výpočtu atributu "Množství pro DO".

varianta A)
V TabHGlob NEzaškrtnuto (Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady):
Do "Množství na DO k vyřízení" NEjsou zohledněny kusy se zajištěním z jiného skladu.
Tj. Pro každý vedlejší sklad (sklad ze kterého nebyla pořízena položka na doklad) platí, že do "Množství na DO k vyřízení" NENÍ započítáno množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná.
Pro každý hlavní sklad (sklad ze kterého byla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná a veškeré zbývající množství došlé objednávky, bez ohledu na to, zda je zajištěné jinými sklady.

varianta B)
V TabHGlob zaškrtnuto (Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady):
Do "Množství na DO k vyřízení" jsou zohledněny kusy se zajištěním z jiného skladu.
Tj. Pro každý vedlejší sklad (sklad ze kterého nebyla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno jen množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná.
Pro každý hlavní sklad (sklad ze kterého byla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno jednak množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná a dále veškeré zbývající množství, které není zajištěné jinými sklady.

Na skladě 100 mám 1 ks položky.
Na skladě 200 mám 2 ks položky
DOBJ vytvořím na skladě 100 a je na 10 ks položky.
Mám nastaveno automatické zajištění a automatické blokování, tj. 1 ks je zajištěn ze skladu 100 a další dva kusy si zajistím změnou zajištění ze skladu 200.

Defaultní (původní) "Varianta add A)" je, že:

na skladě 100 mám "Množství pro DO" -9, což nezohledňuje zajištění na jiných skladech 

(se zohledněním zajištění na jiných skladech "Varianta add B)" by mělo být -7).
Na skladě 200 mám "Množství pro DO" 2, což je Defaultní (původní) "Varianta add A)"
U volitelné "Varianty add B) "Množství pro DO" na skladě 200 bylo 0.

Atribut "Množství pro DO" je počítán jako Množství na skladě - Množství na DO k vyřízení. Klíčovým je atribut "Množství na DO k vyřízení", jelikož
na skladě 100 by pro variantu add A) mělo být 10 a pro variantu add B) by mělo být 8 a
na skladě 200 by pro variantu add A) mělo být 0 a pro variantu add B) by mělo být 2.

Upozornění
Nový atribut v globální konfiguraci:
"Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady (v případě zpomalení systému parametr deaktivujte)"
může při jeho zatrženém stavu způsobovat zpomalení systému. Pokud je zpomalení zásadní, deaktivujte tento parametr.


Novinka Na konci generování návazných dokladů z došlých objednávek bylo pro zobrazení návazného dokladu nutno doklad extra označit a stisknout tlačítko doklad. Šlo o zbytečné kliknutí navíc. Odstraněno.


Novinka Akce zásoby za období, která se dá spustit z přehledu kmenových nebo skladových karet byla z hlediska rychlosti optimalizována - měla by být nyní rychlejší.


Novinka K dokladům přidány do přehledů sloupce "Předchozí doklad" a "Následný doklad", kde se zobrazuje řada a pořadové číslo TOP1 navázaného dokladu.

V roce 2019 proběhne ještě doladění, kde sloupce budou zobrazovat i DOBJ, zálohové faktury, popř. další požadavky s tím spojené.


Novinka Podpora finanční inventury včetně výrobních čísel a umístění. V rámci finanční inventury docházelo u VČ a umístění k výdeji do nuly, správná inventura tedy nebyla možná. Nově však budou na inventurní příjemce výrobní čísla a zároveň i rozpiska umístění tak, jako bylo před pořízením inventury.

Finanční inventura bude podporována i v rámci nové fukcionality evidenčních cen dle výrobních čísel.


Novinka Do číselníku čárových kódů šlo uložit čárový kód s prázdnou hodnotou. Následně nelze na další karty vkládat už žádné kódy, protože při volbě Nový následuje hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam!". Pokud si toho uživatel nevšiml a došlo k vytvoření dokladů, kam se dotáhl prázdný ČK, bylo uživatelsky v podstatě nemožné danou situaci vyřešit.


Oprava U daňových klíčů PDP/samovyměření (reverse charge) přednastavených pro sazby DPH se po výběru položky na doklad doplnila správně sazba PDP/samovyměření, ale nevyplnil se už daňový klíč. Opraveno.


Oprava Pokud bylo přednastaveno na kmenové kartě více obalů a neměly v příslušném skladu založenou kartu, založila se při zařazení položky s obaly na doklad v tomto skladu karta pouze pro jeden z obalů a připojil se na doklad víckrát (tolikrát, kolik bylo dalších přednastavených obalů. Opraveno.


Oprava U převodek docházelo v některých případech k tomu, že vlivem zaokrouhlení bylo na příjemce převodce trochu odlišná cena, než na výdejce převodce. Nově se bude podobně jako u storen ctít cena zdrojového dokladu. Opraveno.


Oprava Generování návazných dokladů v DOBJ nerespektovalo nastavení na řadě, kde může být vybrán konkrétní profil. I když při generování návazných dokladů šlo jen o doklady, které mají profil na řadě nastaven, tak se stejně zbytečně zobrazil dotaz na profil pro generování návazných dokladů. Opraveno.


Oprava Akce "Zrušení schválení" expedičního příkazu - do záznamu o provedení akce v žurnálu se chybně vyplňoval popis Událost textem "Odrealizace faktury". Opraveno na "Zrušení schválení EP".


Oprava Kopie textových položek nepřenášela údaje daňový klíč, Druh EET, Dič pověřujícího poplatníka. Opraveno.


Pokladna

Novinka Na hlavičku pokladního dokladu byl přidán atribut Vlastní DIČ DPH - přednastavuje se podle řady a Země DPH, který se plní podle nastavené hodnoty na Vlastním DIČ DPH. Atribut Země DPH na položkách přebírá hodnotu z hlavičky pokladního dokladu.


Novinka Při účtování systém načte vlastní DIČ DPH (atribut SamoVyDICDPH) z hlavičky pokladního dokladu.

Země DPH se určí z takto načteného vlastního DIČ DPH.
Není-li vlastní DIČ DPH na hlavičce pokladního dokladu zadáno, je země DPH určena jako vlastní země.


Novinka Pro úhrady faktur, které neobsahují žádné položky k registraci EET, ale na pokladním dokladu Nastavení EET - Ano doplněna hláška "Ke zpracování není žádná vyhovující položka nebo faktura".


Novinka Vzhledem k připravované novele zákona o DPH 235/2004 Sb. ve znění p.p., kde dojde ke zrušení zaokrouhlení koeficientu na 4 desetinná místa dle § 37/2, byla provedena úprava výpočtu částek daně. Nový způsob výpočtu bude aktivní po rozhodném datumu. Než bude novela schválena, výpočet se nezmění.


Oprava Opraveno chování atributu Ostatní částky v editoru Pokladny. Při kliknutí myší do tohoto pole, v některých případech nebylo editovatelné.


Oprava Akce Faktury a dobropisy / Vygenerovat položky z faktur. Po vygenerování položek nebyla vidět připojená faktura v přehledu. Opraveno


Oprava Opraveno předvyplnění Datumu pořízení, Datumu případu a DUZP podle nastavení na řadě pokladny.


Oprava Opravena kontrola na položce pokladního dokladu, pokud je zakázaný minusový stav na řadě pokladny.


Oprava Opraveno zobrazení akce Test nastavení EET vzhledem k nastavení Globální konstanty Používat elektronickou evidenci tržeb.


Oprava Chyba v editoru Pokladny, která umožňovala zadat a uložit číslo dokladu o více než 6 znacích následně způsobovala chybu "Arithmetic overflow...". Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Do globálních konstant pokladního prodeje doplněn parametr Maximální počet znaků v poli "Množství", kterým lze omezit počet znaků před desetinnou čárkou v zadávaném Množství položky v editoru účtenky. Výchozí hodnota je 12. Jde mj. o prevenci před nechtěným načtením kódu EAN13 do tohoto údaje.


Oprava V účtenkách se při výběru Období stavu nefiltrovala nabízená období dle aktuálního období, nabízela se všechna vytvořená období. Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji při použití druhu ceny JC bez daní, což není zcela běžné, a zároveň pokud je v globální konfiguraci nastaveno zaokrouhlování na celé koruny, docházelo na hlavičce účtenky k tomu, že základ DPH vycházel o nějaké haléře jinak, než původní cena bez DPH z ceníku. Položky byly i před úpravou spočteny správně. Opraveno.


Oprava Na řadě účtenek, která obsahovala v čísle řady nečíselný znak, končila akce Výčetka platidel chybou: Neplatný název sloupce. Opraveno


Projekty

Oprava Editor Editace úloh k projektu v modulu Projekty nezobrazuje přehled úkolů. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Přímý přesun zásilek a pozic z přehledů do/z grafického přehledu pomocí drag and drop.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Funkcionalita Diskuze je nyní přístupná i pro uživatele, kteří mají licenci na agendu QMS Řízená dokumentace a nemají přitom licenci na Workflow.


Řízení peněžních toků

Novinka Při akci aktualizace peněžních toků v přehledu Peněžní toky - doklady a zapnuté funkcionalitě návazných dokladů při použití různých MJ bez přepočtu MJ pro stejné zboží na návazných dokladech akce neproběhne (nemůže proběhnout). Pro informaci uživatele je zobrazena vysvětlující hláška:

"Neexistuje vztah mezi MJ"


Novinka Byla přidána nová konstanta do Řízení peněžních toků, Konstanty a číselníky: Počet dnů zpět pro aktualizaci dokladů PT. Akce Aktualizace peněžních toků bude brát pouze doklady, které vzhledem k aktuálnímu datumu nejsou starší než datum případu dokladů ponížené o Počet dnů zpět pro aktualizaci dokladů PT. Výchozí nastavení 0 dnů, což znamená bez omezení.


Novinka Ve vazbě "Doklady" v přehledu "Peněžní toky doklady" byla doplněna vazba na objednávky vydané.


Splátkování a leasing

Novinka Do přehledů předmětů leasingu a splátek byla přidána možnost tisku hromadně pro email.


Účetnictví

Novinka Pro přiznání k DPH byla doplněna funkcionalita kontrolního dotazu formální správnosti na EPO. Tato kontrola se použije před ostrým podáním na EPO a to zejména v případě doručení prostřednictvím datové schránky, kdy se na straně finančního úřadu provádějí kontroly správnosti později.

Pro přiznání k DPH je zapotřebí nadefinovat novou definici zprávy, adresa místa určení zpráv:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani?test=1. Nevyžaduje se podpis elektronickým certifikátem.

Po odeslání touto definicí zprávy se zobrazí eventuální chyby v internetovém prohlížeči. Kromě toho je možno později zobrazit chyby pomocí nového tlačítka Analýza chyb vlevo dole v editoru Číselníku období DPH.

Při zobrazení eventuálních formálních chyb je na konci vždy informace: Podání nebylo přijato, protože bylo odesláno v testovacím režimu.

Kontrolního dotaz formální správnosti na EPO kontroluje pouze formální chyby - správnost XML formátu zprávy a povolené formáty jednotlivých polí. Nekontroluje se faktická správnost číselných údajů.


Novinka Do systému zařazen nový číselník syntetických účtů vzor CZ Podnikatel 07.

Zařazeno i do generování nové databáze.


Novinka Pro řádky kontace faktur a dobropisů pro text do účta doplněna volba "Uživ.sloupec-položka/položka TXT".

Při účtování systém dotahuje uživatelský atribut z položek, jestliže není zadán, pak z textových položek.


Novinka Kopie účetního dokladu v účetním deníku:

Je-li v editoru změny / kopie zadána organizace, je dotaženo odpovídající DIČ pro zadanou organizaci takto :
- buď DIČ, které je zadáno přímo na organizaci
- nebo DIČ z číselníku DIČ pro danou organizaci, které má nastaveno "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH", je-li jednoznačné.

Úprava platí pro akce nad přehledem deníku :
- Hromadné změny
- Hromadná změna údajů pro Kontrolní hlášení DPH
- Kopie dokladu
- Oprava dokladu pro kontrolní hlášení


Novinka V Globálních konstantách je v oddíle "Účetnictví" na záložce "Účetnictví" nové zaškrtávátko "Povolit účetní opravné položky před splatností", výchozí stav nezaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko nezaškrtnuto, systém se chová jako dříve, nepovolí generování účetní opravné položky před splatností.
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, systém povolí generování účetní opravné položky před splatností.


Novinka V přehledu "Texty v jiných jazycích", tabulka TabUpoJazyk, je pole "Záhlaví" (sys.název Hlavicka) rozšířeno na 255 znaků.


Novinka Při tisku, el.podání nebo aktualizaci skupinové registrace účetních dokladů výkazu DPH, souhrnného hlášení nebo kontrolního výkazu DPH mohlo dojít k chybě "String or binary data would be truncated".

K chybě docházelo v případě, že jsou v systému "dlouhá" čísla účetních dokladů a účetních řádků.
Při plnění sloupce "Uživatelské číslo" dochází k sestavení tohoto čísla ve formě:
IdObdobi / DUD / CisloDokladu / CisloRadku a je-li řetězec delší než 20 znaků, došlo k chybě.

Upravena délka sloupce "Uživatelské číslo" na 35 znaků.
Platí pro výkazy : DPH, Souhrnné hlášení a Kontrolní hlášení, CZ i SK.

Výkazy a finanční analýza

Novinka ePortal

Do editoru webu je doplněna možnost mít více URL adres. Mezi kterými lze jednoduše přepínat.

Při spouštění aktualizace se program ptá která adresa se má aktualizovat a v jakém rozsahu.

Fukčnost se zapne automaticky, když bude aktualizován plugin na verzi, která podporuje oddělenou aktualizaci.


Novinka ePortal

Doplněno propojení webového uživatele na číselníky zaměstnanců a kontaktních osob ze kterých se vygeneruje nový webový uživatel včetně unikátního uživatelského jména a startovacího hesla.

Heslo je možné z editoru odeslat e-mailem, je-li v čísleníku uveden, nebo zadán ve formuláři.

Web ví že se jedná o startovací heslo a po prvním zadání si vyžádá jeho změnu.


Novinka ePortal

Doplněna akce Reset webu, která vytvoří kompletní nový datový soubor pro návrhový web.


Novinka Akce "definice obratových sestav obnovení" je upravena tak, aby fungovala bez omezení.


Novinka V přehledu hodnot finanční analýzy lze nastavit možnost nezobrazovat graf.


Novinka V přehledu „Plány po měsících“ byly přidány sloupce, které se týkají skutečnosti předminulého období, pokud je na soustavě plánů je nastaveno minulé období: „2 minulé období“). Plán srovnávací varianty nelze v tomto případě využít.


Výroba

Novinka Při výpočtu detailní kalkulace v TPV se dosud jednotková cena u materiálů počítala jako náklad na 1 polotovar. Od nové verze je jednotková cena napočtena vždy na 1 ks finálního výrobku.


Novinka Při editaci operace technologického postupu docházelo při posunu šipkami mezi jednotlivými záznamy k označení celé textové poznámky. V jiných modulech systému HELIOS se tak nedělo. Nyní jsme sjednotili chování s ostatními částmi systému HELIOS.

Při pohybu šipkami mezi záznamy se text poznámky neoznačuje.


Novinka Během generování výrobních příkazů z plánu výroby dochází k výpočtu plánovaného data zahájení a ukončení výrobního příkazu.

Při způsobu výpočte dle času z technologického postupu se nově respektuje kalendář jednotlivých zdrojů na operacích.


Novinka Byl rozšířen typ režie na středisku i na pracovišti:

0= % ze mzdy
1= <HM> / hod strojního času (dle typu mzdy)
2= <HM> / hod strojního času z jednicových operací (dle typu mzdy)

3= <HM> / hod strojního času (dle skutečně odpracovaného času stroje)
4= <HM> / hod strojního času z jednicových operací (dle skutečně odpracovaného času stroje)

Nové nastavení se uplatní pouze při ocenění skutečných nákladů v rámci evidence výrobních operací.
Nastavením lze docílit evidenci mzdy dle normovaného času, ale režie dle skutečně odpracovaného času.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export