Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0910 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ICS Dovoz - z exportní zprávy CZ415A byla odstraněna skupina QPRO a element QPRO02 Kód výsledku rozhodnutí.

Odstraněna kontrola QP34.


Oprava Importy dokladů přes pluginy: pokud byla použita akce Nová ze vzoru a vzorový doklad měl položky s ID větší než 99999 tak se zobrazila chyba: Arithmetic overflow.

Opraveno.


Doprava

Oprava Při generování faktur z dopravy se nedoplňovaly daňové klíče do položek faktury.

Opraveno


Firemní aktivity

Oprava Editor plnění úkolů - od verze x.0.2018.0900 nebylo možné zaměnit zaměstnance za kontaktní osobu. Po vymazání zaměstnance se nezpřístupnilo pole pro zadání kontaktní osoby, dokud nebyl záznam uložen. Pokud nebyl v záznamu zadán ani zaměstnanec, ani kontaktní osoba, podařilo se zadat zaměstnance i kontaktní osobu. Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2019

Od ledna 2019 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období leden 2019
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5
 • Projděte mzdové údaje stávajících zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2018

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-400373 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2018

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Obecné

Novinka Modul eReporty byl přejmenován na ePortal Reader.


Novinka Byla upravena nekonzistence testu maximálního čísla kontaktní osoby mezi pořízením nového záznamu a integritním omezením v databázi. Obojí je teď shodně nastaveno na 9999999.


Pokladna

Oprava EET

Při částečné úhradě faktury pokladním dokladem byly do verze x.0.2018.0001 dílčí částky počítány z celé částky faktury a nikoliv ze skutečně uhrazené částky. Opraveno.


Oprava EET

Akce EET Storno mínusem nad dokladem v přehledu Pokladními doklady generovala pořadové číslo účtenky do tržby EET z původního dokladu místo z vygenerovaného storna dokladu. Opraveno.

V případě, že finanční úřad bude požadovat opravu chybných tržeb, kontaktujte prosím hotline HELIOS Orange.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export