Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0909 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Import formátu KB do kartového centra doplněn o věty:
  • 45 - platba kartou v mobilním telefonu
  • 46 - storno platby kartou v mobilním telefonu


Novinka Upraven algoritmus importu do kartového centra, formát CS Flat a CF Flat DCC, pro více cizích měn.


Celní případy

Novinka Záruky - pokud byla zapsána výše záruky, nešla hodnota již vymazat, zůstávala 0. V exportu se exportovalo také 0.

Upraveno.


EServer

Novinka eServer nyní požívá šifrování TLS1.2 místo TLS1 z důvodu ukončení podpory ve Windows.


Mzdy (CZ)

Oprava Chyba tisku položky rodné číslo pojištěnce ve formulářích ELDP

V přehledu Roční sestavy, Roční ELDP se ve formulářích chybně tiskla položka rodné číslo pojištěnce. Objevovalo se chybně lomítko a netiskla se poslední číslice.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Oprava CHYBA - Mesačná uzávierka

Počas mesačnej uzávierky systém hlási:
"List index out of bounds."

a Uzavierka zamestnanca skonci vysledkom:
"Nie sú uzavreté všetky mzdové karty."

Opravené


Oběh zboží

Novinka V globální konfiguraci v sekci "Sklady, nákup a prodej" je nová konstanta "Povolit ruční editaci množstevního stavu VČ". Defaultní hodnota je nezatrženo.

Upřesňující informace je v bublinové nápovědě.


Oprava Změna organizace při opravě hlavičky Došlé objednávky na organizaci, která neměla přednastaven způsob dopravy, se při uložení dokladu chybně dotáhla hodnota přednastavení způsobu dopravu z řady došlé objednávky, a to i v případě, že nebyl nevyplněn (tj. došlo k jeho vymazání). Opraveno.


Oprava Pokud byla u storna výdeje při položkovém převodu provedena editace pomocí pole množství umístěné pod přehledem položek, tak nedošlo k vymazání Celkové ceny evidenční požadované. V důsledku toho tak mohlo dojít k příjmu za nesprávnou evidenční cenu.

Opraveno.


Pokladničný predaj (SK)

Oprava Položková vratka v HM EUR se chybně zaokrouhlovala na celá EUR. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Úprava funkcionality - zásilku lze jedním krokem naložit na více pozic


Novinka Pokud obsluha nezadala CBM/LDM do kontejneru, došlo k vymazání CBM/LDM v zásilce.

Upraveno


Účetnictví

Novinka V hromadné změně účetních dokladů v editaci při zaúčtování byla doplněna kontrola, zda zadané datum případu leží v období účetního dokladu. V případě chyby hlášení: "Datum případu musí ležet v období deníkového dokladu".


Novinka Byla upravena kontrola účetních dokladů při změně rozpracovanosti, která kontroluje uzavření období DPH resp. uzavření KH DPH CZ nebo KV DPH SK. Pro změnu stavu na/z "Uzavřeno" kontrola neprobíhá, tj. je možno změnit fázi rozpracovanocti účetního dokladu z účtováno na uzavřeno, příp. naopak.


Oprava Pokud byla nultá organizace plátce v tuzemsku i v zahraničí, tak se v některých případech při převodu mezi doklady převedla nesprávná měna DPH.

Především šlo o případy, kdy doklad faktury vznikal automaticky na základě realizace výdejky a zároveň tato výdejka musela být převedena z faktury (např. zálohové).
Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v uzavřeném období DPH nešlo opravovat na účetním řádku párovací znak, ačkoli na účetním řádku je vyplněno "evidenční číslo daňového dokladu".


Oprava Chyba při importu XML skupinové registrace DPH - Incorrect syntax near ','.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka eReporty

Všechny části webu lze exportovat a importovat do jiné databáze.
Export / Import probíhá včetě použitých návazných přehledů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export