Verze 2.0.2018.0507 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Mzdy (CZ)

Novinka Příloha k žádosti o - NEMPRI 2018

Byly změněny požadavky na výstup přílohy k žádosti (NEMPRI), došlo ke změnám:

a) struktury xml souboru NEMPRI (platnost je od mzdového období červen 2018)
b) tiskového formuláře

V důsledku toho byl změněn editor Přílohy k žádosti (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - příloha k žádosti o).


Oprava Formulář potvrzení o srážkách srážkové daně

V přehledu ročních sestav byl upraven první řádek potvrzení o srážkách srážkové daně, kde se zobrazoval základ srážkové daně včetně případného pojištění za organizaci. Nyní se zobrazuje pouze úhrn příjmů ze závislé činnosti.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz ZP - Dôvera, Union od 5/2018

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa vznikli nové distribučné tlačové formuláre:


Systémové číslo / Název / Platnost od
-400371 / ZP Union - m. výkaz / 1.5.2018
-400370 / ZP Dôvera - m. výkaz / 1.5.2018


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zrážkach zo mzdy

V súlade s ust. § 223 ods. 6 Zákonníka práce pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zrážkách, t.j. o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Na základe tohto ustanovenia sme vytvorili nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tl. formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403307 / Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny dohody / 1.5.2018

Poznámka:

 • potvrdenie je možné vytvoriť nad označenými záznamami
 • zrážky sa zobrazia len ak sa potvrdenie vytvára:
  • v mzdovom období nasledujúcom po ukončení PP alebo v poslednom, v ktorom je vypočítaná mzda
  • zrážka je platná (viď Dátum od-do v Paušále)
  • zrážka nie je ešte splacená
 • poradenie zrážok je podľa druhu pohľadávky (najprv výkon rozhodnutia a následne bežné zrážky)


Oprava CHYBA - Generovanie kontácií

Po spustení akcie Generovnaie kontácií systém hlási chybu:

SQL: 515,16 hp_Priprav_UctoMzdy, line 162 - Cannot insert the value NULL into column "JeNovaVetaEditor", table column does not allow nulls. INSERT fails.

Opravené


Obecné

Oprava Při přechodu na novou verzi se nevytvořil trigger pro logování změn nad tabulkou TabDokladyZbozi. Opraveno.


Přepravní služby

Oprava V editoru přehledu Adresář firem přestalo od verze 2.0.2018.0500 fungovat zakládání a editování kontaktů. Objevovala se chyba Access violation. Opraveno.


Správa osobních údajů

Novinka Do přehledu Požadavky byla doplněna akce Anonymizovat záznamy.

Anonymizovat lze záznamy, u kterých neexistuje nebo pominul Platný důvod zpracování. Pro záznamy v číselnících Zaměstnanců, Rodinných příslušníků, Uchazečů, Kontaktních osob a Organizací jsou anonymizovány atributy, které jsou označeny v číselníku Kategorie atributů jako Osobní údaj a nemají příznak Ponechat pro statistické účely. Další atributy jsou vyjmenované v kódu aplikace. Jedná se zejména o výkazy a hlášení, navázaná bankovní spojení, kontakty a archivní záznamy. Připojené dokumenty (uložené v DB) na anonymizovaných záznamech Zaměstnanců, Uchazečů, Organizace a Kontaktních osob jsou vymazány. Dokument nebude vymazán v případě, kdy existuje další vazba na tento dokument, odstraní se vazba z anonymizovaného záznamu. Proces anonymizace podle typu atributu:

 • atribut rodné číslo se nahrazuje generovaným fiktivním číslem (***nnn/nnnn, kde * je znak a n je pořadové číslo) – zachovává se unikátnost - více prac. poměrů u zaměstnanců.
 • trojice atributů RČ, příjmení a jméno se anonymizuje společným postupem, tj. u záznamů se stejným RČ se RČ nahrazuje vygenerovaným fiktivním číslem, příjmení a jméno se nahrazuje složeným řetězcem z vygenerovaného fiktivního čísla a řetězcem znaků podle nastavení v konfiguraci modulu.
 • ostatní nenulové textové atributy osobních údajů se nahrazuji řetězcem znaků podle nastavení v konfiguraci modulu.
 • datumové, image a bit atributy se vynuluji
 • atributy, označené v DB NOT NULL nelze anonymizovat.
Upozornění Upozornění: tuto funkcionalitu nebude možné použít, pokud zákazník používá verzi MS SQL Server 2008, 2008/R2.


Oprava Opravena chyba v tiskovém formuláři Výpis evidence osobních údajů.


Oprava V modulu Správa osobních údajů, přehled Požadavky, při spuštění akce Vyhledat osobní údaje nad databází, která není tzv. nultá, hlásilo chybu:

[SQL:208,16] Invalid object name 'TabUserCfg'
Opraveno.


Účetnictví

Oprava Opraveno volání procedury pro kontrolu účetních dokladů.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do definice datových skladů jsou přidány nové Způsoby období zobrazení:
 • Týdny
 • Měsíce
 • Čtvrtletí
 • Pololetí

(bez nutnosti definovat období zobrazení).
Do atributu Datum se nastaví poslední den týdne, měsíce, čtvrtletí nebo pololetí.

Akce Aktualizace nastavení datových skladů, která definice datových skladů vygeneruje automaticky, je nastavena na Způsob období zobrazení - měsíce.


Oprava PKP I - do XML se načítalo minulé období ze sloupce 4 - btto místo ze sloupce 6 netto.

Nebylo možné přepínat skupinu výkazů. V definicích výkazů jsou vidět pole Období pro výkazy a Standard.
Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export