Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0413 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Fakturace

Oprava V některých případech se po importu faktury přijaté přes XML objevila po editaci importovaného dokladu chyba "Položka Kurz DPH musí být zadána!". Doklady mají po importu a editaci nesprávně nastaven parametr "Režim kurzu DPH". Na hotline bude k dispozici opravná akce, která umožní parametr opravit.


Obecné

Oprava Od verze 2.0.2018.0411 se u uživatelů používajících workflow při aktivaci různých akcí (Oprava, Nový, Sestavy) nad různými přehledy objevovala chyba: Access violation at address 434EAEAC in module 'HeLib3.bpl'. Read of address 00000014. Opraveno


Pokladní prodej

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 otevření dokladu uhrazené účtenky v dotykovém režimu vedlo v případě, že mezitím došlo ke změně slevotvorby nebo byly slevy na doklad zadány ručně, k aktualizaci slev položky/položek na dokladu dle aktuálně platné slevotvorby. Částka na dokladu pak neodpovídala úhradám a evidovaným tržbám EET. Opraveno.

Pokud máte podezření, že některé účtenky mohly být takto chybně zaktualizovány, kontaktujte prosím hotline HELIOS Orange.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V eReportech připravena funkcionalita pro publikování Záznamu deklaranta na webu.


Oprava Přehled Rozpouštění režií, editor, záložka 2 - Rozpouštění režií detail výstup.

Při pokusu přidat hromadně zakázky se objevila chybová hláška. Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export