Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0412 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Oprava ICS Dovoz - úprava kontroly QP002_GPA:

pro doklady typu Z hlásilo chybu. Opraveno.


JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu "X" nebo je kategorie předchozího dokladu "Y" a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta ("CLE") PAK hodnota v Označení předchozího dokladu musí splňovat pravidla pro konstrukci MRN - kontrolní součet, délka 18 znaků.


Celní sklad

Oprava V celních příjemkách a výdejkách se při novém záznamu nebo editaci objevuje Access violation. Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Pokud byl v lokálních konstantách firemních aktivit v parametrech
  • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit
  • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři úkolů

uveden externí uživatelský sloupec, došlo k chybě "Invalid object name" při zobrazení kalendáře k aktivitám i k úkolům a kalendář byl prázdný. Opraveno


Oběh zboží

Oprava Zpomalení realizace pohybových dokladů, zpomalení generování zajištění DOBJ. Mohlo vést až k zablokování HELIOS Orange. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export