Důležité:


Verze 2.0.2018.0402 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Fakturace

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 tržby EET generované k pokladnímu dokladu určeném k příjmu částky za úhradu faktury obsahovaly hodnoty údajů
  • Pokladní zařízení
  • Pořadové číslo účtenky

jako by se generovala tržba přímo z úhrady faktury a ne z pokladního dokladu. Kromě této formální nesprávnosti se v případě, že certifikát EET nebyl zadán v Globálních konstantách, případně v Lokálních konstantách, nepodařilo tržbu zaregistrovat, neboť se nedohledala informace o certifikátu EET (údaje Vystavitel, Sériové číslo v záznamu EET Tržby byly prázdné).

Nová verze kromě opravy programu opraví případně nezaregistrované tržby EET s výše popsanými chybnými údaji tak, aby je bylo možno dodatečně zaregistrovat akcí Opakované zaslání.


Mzdy (CZ)

Oprava Oprava - Statistický výkaz P1-04 - počet desetinných míst v exportu XML

U údajů o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se provádí export do XML s přesností na 4 desetinná místa. Byly doplněny vynechané řádky R130, R350, R372-R379, R701, R703 a R705. I v případě nulové hodnoty portál odmítal načtení XML souboru.

Ostatní hodnoty se exportují s přesností na 3 desetinná místa.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export