Verze 2.0.2017.1303 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Oprava Ropočet PONx - při výběru z kurz.lístku se převzal kurz ČNB místo celního kurzu.

Opraveno.


Fakturace

Oprava Od verze 2.0.2017.1300 se při generování vydané faktury z výdejky nebo z expedičního příkazu na výsledné faktuře nenastavil na položkách dokladu správně Druh EET dle nastavení na kmenové/stavové kartě, položky měly vždy nastaveno Vyjmuto z EET, jako je to v případě, že doklad má na hlavičce Nastavení EET na Ne. Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2017.1200 nešlo uložit ruční úhradu faktury, pokud nebyla na řadě EET zadaná provozovna EET a nebyl k dispozici certifikát. Opraveno.


Intrastat

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2017.

Upozornění:

Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2018 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2017.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2017, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Akce - Recyklační příspěvek / Další údaje - Předchozí rok: Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).

Pokud ještě před přechodem na tuto verzi provedete v uvedených atributech změny ručně a do hodnot pro aktuální rok zapíšete nové celní zařazení, které není zpětně kompatibilní, dojde při aktualizaci verze k výše uvedenému propisu a bude nutné celní zařazení minulého roku ručně opravit u karet, které budou předmětem hlášení za rok 2017, Proto doporučujeme přechod na tuto verzi co nejdříve zkraje roku.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Vyhlásenie na uplatnenie ZNČ a DB pre rok 2018

Na stránke Finančnej správy je zverejnený vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – VYH36_18, ktoré sa používa od roku 2018.

Z tohto dôvodu vznikol nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tlačový formulár:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403163 / Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB / 01.01.2018

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export