Důležité:


Verze 2.0.2017.1017 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V editoru Bankovní výpisy - Úhrady bylo umožněno editovat atributy přenosu faktury po zaúčtování bankovního výpisu.


Evidence pošty a datové schránky

Oprava Při pokusu o přihlášení do datových schránek se mohlo stát, že dialog pro zadání jména a hesla se uživateli nezobrazil, zůstal kdesi na pozadí a nebylo možné se na něj přepnout. Ve výsledku to znamenalo nemožnost pokračování práce s HELIOS Orange. Projevovalo se pouze na některých verzích OS Windows 10 a Windows 2016 Server. Opraveno


Obecné

Novinka Jádro systému upraveno tak, aby i u nových verzí nebyl problém s otevíráním přehledů dokladů pomocí pluginů.


Oběh zboží

Oprava Pro vstupní doklady (příjemky, vydané objednávky, přijaté faktury) se od verze 2.0.2017.1000 přestaly v editoru hlavičky dokladu nabízet nabídky typu Nabídkový ceník. Opraveno.


Oprava U částečného storna dokladu, kdy prvním dokladem byla vystornována část a druhým dokladem i zbytkové množství položky, tak v některých velmi specifických a ojedinělých případech, mohla být částka dokladu vypočtena nesprávně. Aktualizace cenotvorby nebo pouhý vstup do editace položky nesrovnalost opravila. Opraveno


Účetnictví

Novinka V editoru řádku účetní kontace Zaúčtování DPH byla chybně zobrazena pole.

Chybělo pole pro zadání druhu párovacího znaku. Na druhé záložce naopak přebývala pole pro ruční zadání párovacího znaku, textu, vzorce a organizace. Bylo upraveno nastavení párovacího znaku pro kurzový rozdíl v procedurách účtování období DPH.


Oprava Opravena chyba v kontaci leasingu:

Druhy řádků (použití pro slovenskou metodiku leasingu) Hodnota úroku základ dane a Hodnota úmoru základ dane se při účtování vůbec nepoužily.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export