Verze 2.0.2017.1016 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - po ruční změně datumu podání v editoru hlavičky dokladu dojde k aktualizaci Lhůty dle Nastavení parametrů.


Novinka Hromadné změny v přehledu položek (F9) : akce zakázána.

Hr.změny lze spouštět pouze v přehledu položek konkrétního dokladu.


Novinka NCTS Vydaný : Import z Excelu : atribut Dop.kód bude nepovinný.


Novinka Pro přiřazení ceníku na dokladu se bude brát v úvahu také organizace zástupce.


Oprava Rozpočet PONX - Počítat pouze St.hodnotu - tento příznak se neuplatňoval při výpočtu o.44DPH.

Opraveno.


EET

Oprava V případě, že se generovala tržba EET na faktuře v cizí měně, která již byla částečně uhrazena zálohovou fakturou, do celkové tržby EET šla celková částka faktury neponížená o částku uhrazenou na zálohové faktuře. Opraveno.


Obecné

Oprava Byla odstraněna chyba, kdy se při generování zpráv generovala vždy zpráva se stejným dokladem tolikrát, kolik dokladů bylo vybráno.

Pro více označených záznamů se generoval první záznam opakovaně. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Pokud byla použita funkcionalita Def. OK, nepřednabídnul se při vytváření příštího nového dokladu výběr řad pro nový doklad a automaticky se vybrala řada, ve které byl vytvořen předchozí doklad. Opraveno.


Oprava U návazných skupin karet nefungovalo při založení více kmenových karet akce nastavení slev. Opraveno.


Oprava Uživatelské editory, doklady oběhu zboží a fakturace. V přehledu Sklad nefunguvalo vyhledávání dle čárového kódu. Opraveno.


Oprava Pokud nebyla licence na výrobní čísla, zobrazovalo se při vstupu do editoru skladové karty upozornění, že výrobní čísla nejsou instalována.

Přehled Stav výrobních čísel není instalován - nemůže být zobrazen!
Opraveno.


Účetnictví

Oprava Období DPH (SK), režim daňových klíčů. Byla opravena akce účtování, pro druh řádku Daňový účet se chybně nezaúčtovalo nic, doklad byl nevyrovnán.


Oprava Kontrola účetních dokladů mohla v některých situacích hlásit chybu návazných údajů "Chybí druhý párovací znak" i když není funkcionalita druhého párovacího znaku v systému aktivní.

Opraveno.


Oprava Období DPH (SK), režim daňových klíčů. Byla opravena akce účtování, pro druh řádku Daňový účet se chybně nezaúčtovalo nic, doklad byl nevyrovnán.


Oprava Opravena chyba při importu do účetního deníku přes zprávy.

Import do úč.deníku přes zprávy hlásil chyby : "Neplatný název sloupce AdresaOUT", "Neplatný název sloupce AdresaIN" a podobné. I přes tato chybová hlášení k naštení importního souboru došlo. Naimportované záznamy bylo možno přesunout do deníku z přehledu "Import".

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export