Důležité:


Verze 2.0.2017.1015 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Oprava Opravena chyba v bance, akce Automatické přiřazení úhrad:

V konfiguraci banky je nastaveno automatické přiřazení úhrad i na přeplacené a uhrazené faktury. Pokud se spustí automatické přiřazení úhrad nad řádkem výpisu a faktura se dohledá - je vše OK, úhrada ve fakturaci je připojena, faktura je viditelně přeplacená. Pokud hledám fakturu ručně, tak si na záložce úhrady zvolím přenos faktur, a na pravé tlačítko zobrazit i uhrazené. zvolím přenos a : 1. do řádku úhrady se nenabídne obratová částka - CHYBA (dobře, částku si opravím) 2. uložím řádek úhrady BV - faktura je připojena 3. jdu do přehledu faktur a zvolím úhrady - úhrada připojena není - CHYBA není zřejmé, že je faktura přeplacena, přestože se výpis tváří, že je vše OK


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - motorová vozidla : Bylo umožněno zadat pouze VIN kód mot.vozidel, bez popisu SPZ, bez roku výroby.


Novinka Sam.odpis - úprava exportu partnumbers pro zprávu CZ434A - závislost bude na pol.režimech 41 a 51.


Oprava Záruky - ve verzi 2.0.2017.1013 nešlo přiřadit novou záruku na doklad (chyba: Incorrect syntax near ',').

Opraveno.


Oprava Import položek z clipboardu - pokud byl zadán i doplňkový kód, tak se nedotáhl popis zboží z číselníku Ečit.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - předložené podklady a licence - nešlo přidat scan podkladu.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Byla vyvinuta podpora evidence náhradního plnění viz příručka "Náhradní plnění - Fakturace".


Mzdy (CZ)

Oprava Při generování předkontací mezd systém hlásil chybu : "Položka #xTabMzKontace...PZ2Ucto musí být zadána".

Opraveno.


Mzdy (SK)

Oprava OPRAVA - Generovanie predkontácií


Pri generovaní predkontácií miezd systém hlásil chybu:

"Položka #xTabMzKontace...PZ2Ucto musí být zadána".

Opravené


Oběh zboží

Novinka Akce zaokrouhlení nad hlavičkou dokladu nepracovala od verze 1000 u níže uvedených atributů správně. Tyto atributy nešlo cíleně měnit. Navíc, pokud byl editor vyvolán a bylo potvrzeno ok, aniž by byla zadaná nějaká změna, tak se nesprávně nastavilo zaokrouhlení vždy na jednotky. Opraveno.

Zaokrouhlení dokladu Pozice zaokrouhlení DPH - Hlavička Pozice zaokrouhlení DPH - Položky


Oprava Od verze 1000 byla na kmenovou kartu nesprávně přidána celní nomenklatura předchozí rok (TabKmenZbozi.CelniNomenklaturaPR, TabKmenZbozi.DopKodPR a TabKmenZbozi.SZPR). K evidenci celní nomenklatury předchozího roku však slouží atributy TabKmenZboziDodatek.CelniNomenklaturaOld, TabKmenZboziDodatek.DopKodOld a TabKmenZboziDodatek.SZOld.

Nové atributy budou odstraněny z editoru kmenové karty i z databáze. Pokud již byl atribut vyplněn, bude před smazáním jeho hodnota propsána do atributu původního. Editace celní nomenklatury předchozího roku tak bude fungovat stejně jako dříve pomocí akce "Recyklační příspěvek / Další údaje".


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 se mohlo stát, že přestal být vidět atribut Hmotnost na kmenové kartě na záložce Vlastnosti. Dělo se především v případě, že zákazník nemá v licenci modul Intrastat. Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava V pokladním prodeji se v kombinaci s licencí daňových klíčů objevila chyba access violation a to prakticky při každém kroku nový nebo oprava. Opraveno.


Oprava Od verze 1000 v účtenkách na záložce 3 nefungovalo přednastavení kontace na řadě (nezobrazila se v editoru, ač na řadě nastavená je) a zároveň zde chybělo tlačítko přenos, takže nebylo možné žádnou kontaci vybrat. Ač kontace nebyla v dokladu vyplněna, účtovalo se kontací přednastavenou na řadě.

Opraveno.


Splátkování a leasing

Oprava V opakovaných platbách, splátkách a čas. rozlišení nejsou vidět v Pohybech řádky Pohybů detail. Opraveno.


Oprava Je-li zadáno časové rozlišení např. na 3 měsíce s výpočtem Alikvotně po dnech, tak dojde k tomu, že se časové rozlišení spočte v prvních dvou měsících a třetí měsíc má hodnotu rovnu 0. Opraveno.


Účetnictví

Oprava V přehledu penalizačních faktur, akce Texty v jiných jazycích, Nový nebo Oprava, se objevila chyba "Field 'Stupen' not found".

Opraveno.


Oprava Pokud se do účtového rozvrhu přidal účet začínající na 311 nebo 321, nešel smazat, i když není nikde jinde použitý. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy u kontace pro kurzový rozdíl nefungoval přenos zadaného párovacího znaku z řádku kontace.


Oprava Zápočty pod saldokontem. Editor, záložka 2 - Zápočty. Akce Nabídni řádky k dorovnání..., nabídne se přehled řádků k dorovnání. Avšak akce Dorovnej zápočet nebyla aktivní.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export