Důležité:


Verze 2.0.2017.1010 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do bankovních platebních příkazů zahraničních byl doplněn atribut Poplatky domácí. Ke dni 31.10.2017 využívá pouze Prima banka SK.


Celní případy

Novinka Celní úřad předložení zboží, Celní úřad při odjezdu - mohlo se stát, že zadané hodnoty nešly změnit. Opraveno.

V ICS Dovoz na zál.RHU vyl zrušen CÚ Dohledu. - vyplňuje se na 1.záložce CÚ při příjezdu (datově shodné).


Novinka Celní výdejka - generování Samostatného odpisu:

Pro režimy XX41 a XX51 bude do Předchozích dokladů generován partnumber.


Oprava Opraven export zajištění, kde se nepoužívalo označení GRN pro moduly NCTS Přijatý, Souhrnná deklarace, NCTS Vydaný.


Fakturace

Oprava Opravena chyba, kdy v zápočtech ve fakturaci
  • Přehledy na záložkách 3 - Pohledávky a 4 - Závazky - po výběru faktury byly prázdné.
  • Nenabízely se k výběru některé doklady, např. s mínusovou částkou.


Intrastat

Novinka Změna logiky dotahování země při generování Intrastatu z faktur a skladových dokladů.

Při změně organizací na dokladu dojde k předvyplnění země určení/odeslání v dodatku dokladu (+ dalších atributů /dodací podmínka + druh dopravy/) dle hodnot na příslušné organizaci.

U odeslání (druhy pohybu dokladu: 1,2,4,13,19,26) je použita tato prioritizace organizací:
1) Organizace místa určení
2) Organizace příjemce
3) Organizace odběratele

U přijetí (druhy pohybu dokladu: 0,3,14,18,24) - je použita:
1) Organizace dodavatele

Nezohledňují se zde nestandardni operace v případě nastavení TabDruhDokZbo.IntrHranicePohybZbozi=1 (čistě finančního ráz). V takovém případě je třeba hodnoty na dodatku nastavit ručně dle parametrů konkrétního případu.

Při generování Měsíčního hlášení Intrastatu z faktur a skladových dokladů je použita země v pořadí dle této logiky:
1) Kód země určení/odeslání z dodatku dokladu (akce - Intrastat a PONx)
2) Pokud je země v dodatku prázdná, použije se shodná logika, jakou se dotahuje země do dodatku viz výše.


Obecné

Novinka Nově je možné v lokální konfiguraci přednastavit, zda filtrování v rychlém filtru proběhne až po potvrzení klávesou Enter nebo zda se aplikuje bez potvrzení po časové prodlevě dané konstantou.

Pokud je v konstantě zadáno 0 [s], je nutné filtr potvrdit klávesou Enter.
Pokud je zadaná jiná hodnota než 0 [s] v intervalu do 10 [s], není třeba potvrzovat klávesou Enter, filtr bude aplikován po uplynutí zadané doby. Lze zadávat i desetiny sekundy. Výchozí nastavení je 1,2 sekundy, což odpovídá původnímu chování.


Oprava Ve filtračním řádku nebylo možné filtrovat podle žádného barevného kolečka, které stavový sloupec obsahuje. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Od verze 2.0.2017.0201 z 10.2.2017 je možné použít akci "Zruš storno a původní doklad" nově i pro doklady, které nejsou generovanými storny, tj. doklady vytvořené položkovým převodem. Platí pro storna příjmu i výdeje. Nefungovala zde ale správně kontrola a v některých případech bylo nesprávně umožněno smazat storno a původní doklad. Chyba byla opravena.

Jde o případy, kdy storno bylo vytvořeno položkově a na stornu byla přidána nebo odebrána položka. Pokud by existovala jediná položka, kde by nesouhlasilo množství vazebních položek, zafungovala kontrola správně a doklady se nesmazaly. K nežádoucímu smazání došlo v případě, kdy byla na storno dokladu přidána nebo ubrána položka a smazání nebránila žádná jiná ze seznamu kontrol.
Důsledkem toho může funkcionalita stavu skladu k datu napočítávat u příslušných položek nesprávné hodnoty. Tedy jde pouze o funkcionalitu stavu skladu k datu - stavové hodnoty např. množství a finanční stav + další související údaje jsou na skladě správně. U dodavatele systému je k dispozici na vyžádání definovaný přehled, příp. skript, kterým je možné zobrazit přehled položek, které se mohly vyskytnout na nesprávně smazaných dokladech. Tj. zobrazí to nesrovnalosti ve stavech položek na skladu k datu. Neexistuje jednoznačný nástroj na to, jak detekovat, že nesrovnalost je právě výsledkem výše popsané chyby.
Definovaný přehled/skript zobrazí i korekční množství, korekční finanční stav a korekční částka SN. U těchto položek je pak třeba v poslední skladové uzávěrce přes opravu provést korekci množství, finančního stavu a částky SN podle zobrazených hodnot. Stav skladu k datu pak bude zobrazovat správné hodnoty i u položek, kde došlo k rozdílu. Provedené korekce mají dopady i do účtování skladu, je třeba řešit je interními účetními zápisy.


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 chyběla v nabídce Akce nad editorem hlavičky dokladů v oběhu zboží volba "Aktualizace slev" a volba "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby položky" nefungovala správně. Volby v nabídce byly zpřeházené. Opraveno do stavu před touto verzí.


Oprava Na položkách dokladu nefungovalo optimálně horizontální zabalení oblasti položek - oblast položek skladu se neroztáhla na celou šířku okna. Opraveno.


Oprava Skupina účetních kódu na skladové kartě na záložce Kmen zboží a podzáložce Dodatky - nezobrazovala žádné údaje - opraveno.


Pokladna

Novinka Do tabulky TabDruhPokladen byl doplněn nový atribut (zaškrtávátko) "Pro cestovní náhrady", který bude sloužit pro výběr pokladny při generování pokladních dokladů z cestovních náhrad. Výchozí neoznačeno.


Oprava Při nastavení "Další doklad" na tlačítko Def.OK končil program chybou Access violation. Opraveno.

V některých případech při kopií dokladu program končil chybou Acces violation. Opraveno.
Účetní kód je nyní nabízen v závislosti na druhu pohybu.
Opraveno doplňování střediska (útvaru) podle zadaného vozidla.


Účetnictví

Oprava Ze saldokonta nebylo možné vytvořit nové období stavu.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy v přehledu Saldokonto, Stav saldokonta, akce Hromadné vystavení upomínek nebo Hromadné vystavení penalizačních faktur hlásila po zadání data a potvrzení OK hlášku: Variant or safe array index out of bounds.


Oprava Byl opraven konflikt třídění, projevovalo se u těchto akcí:
  • aktualizace salda k období stavu
  • aktualizace kontrolního výkazu SK
  • aktualizace kontrolního hlášení CZ

hláškou: "Cannot resolve the collation conflict between... "

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export