Důležité:


Verze 2.0.2017.1007 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Byla opravena chyba, kdy při generování zahraničního platebního příkazu ze saldokonta (Schift+Crtrl+Z) skončilo generování zahraničního platebního příkazu chybovou hláškou:

Položka 'Účel platby 3' musí být zadána!


Oprava V Globální konfiguraci Kartového centra u atributu Poplatky byla opravena vazba na číselník Účetních vazeb.


Celní případy

Novinka Import číselníku Zvláštní záznamy zvlzazn.xml :

GŘC změnilo strukturu/pojmenování elementů pro označení kódů. Upraven import, aby bral obojí pojmenování.


Novinka Přenos celní nomenklatury - pokud budou v editačním poli zadány 4 číslice nebo neexistující osmičíslí, jehož 4 číslice existují, zobrazí se pro přenos přehled čtyřčíselných celních nomenklatur.


Oprava Hromadné změny položek celního dokladu : nebyly povoleny akce Nový/Zrušit nad přehledy Předložené licence, Předchozí doklady.

Opraveno.


Celní sklad

Oprava Opraveno automatické refrešování seznamu položek na celní výdejce hned po přidání nové položky ze skladu.


eServer

Novinka Při dostupnosti eServeru Premium lze v Možnosti -> Konfigurace / správa systému -> Uživatelé pomocí akce "Zařadit do eServeru Premium" a "Vyřadit z eServeru Premium" řídit práva na zapisovací metody eServeru. Nově tedy bude nastavení stávajícího aributu eServer použito pro přístup pro čtení, a nastavení nového atributu eServer Premium bude použito pro přístup pro čtení a zápis. Po aktualizaci je tedy nutné nastavit atribut eServer premium tak, aby zůstal zachován přístup pro zápis uživatelům, kteří doposud mohli zapisovat.


Novinka eServer nyní ukládá soubory i na HDD, ne jen do DB. Jsou vytvořeny nové parametry v metodě SaveDocument. Jsou to: DoDB, kde 1 = doDB, 0 = na HDD. Dále je zde parametr Cesta, která obsahuje úplnou, nebo částečnou cestu, s názvem souboru. Toto se řídí podle položky v ini HELIOSEServer.ini, kde je v sekci Settings položka PathForDocuments. Pak se cesta skládá z PathForDocuments + Cesta z klienta.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Vzor PP vs Nárok na dovolenku

Pri prenose Vzoru PP v editore Mzdových údajov dochádza k vynulovaniu nároku na dovolenku.

Upravené


Obecné

Novinka Nová verze EasyMAPI 7.2.2.07


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 docházelo k chybě Access violation a k zablokování aplikace HELIOS Orange, pokud je v rychlém filtru zadán nějaký filtrační parametr, který není potvrzen klávesou Enter, a následně se
  • buď klikne na jinou sestavu
  • nebo se v některých přehledech klikne na období nebo sklad nebo
  • nebo se u některých přenosových přehledů stiskne Esc nebo se zavře okno křížkem

Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Při dokladovém převodu např. z výdejky na fakturu se u verzí 2.0.2017.1000 a 2.0.2017.1002 zobrazovalo chybové upozornění "Incorrect syntax near 'SETsleva'. Opraveno.


Pokladna

Oprava Opraven problém v číselníku Pokladen, kdy se hodnota polí DUD při opakovaném vstupu do políčka ztrácela.


Oprava U pokladního dokladu s vazbou na alespoň jednu fakturu byla chybně blokována možnost editace některých datumů, nastavení pro limit kontrolního hlášení, evidenčního číslo daňového dokladu, párovacího znak, organizace a zakázky. Opraveno.


Oprava Pokud bylo v číselníku pokladen v konfiguraci odtrženo Přenos mezi řádky - Přenášet účet, účet se stejně z předchozího řádku na nový řádek přenesl.

Opraveno.


Oprava Zobrazení polí Daňový klíč a Daňový režim na hlavičce i položce pokladního dokladu je podmíněno hodnotou atributu Používat daňové klíče. Když není zaškrtnuto, pole se nezobrazují.

Akce dopočtu DPH (<-DPH a DPH->) byla opravena a funguje nyní bez nutnosti překlikávání do jiného pole.


Oprava Opraven stav, kdy po zaúčtování pokladního dokladu byly chybně přístupné atributy:

Hlavička:

  • Popis
  • Daňový režim
  • Vazba na kontaktní osobu

Položky:

  • Popis
  • DIČ pověřujícího poplatníka
  • Daňový klíč


Oprava Byl opraven problém s přenosem vozidla a zaměstnance na položku pokladního dokladu, který způsoboval chybu Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double) při založení položky.


Oprava Výběr párovacího znaku na položce pokladního dokladu byl opraven.


Oprava Byla opravena chyba v pokladním dokladu, položka, editor.

Výběr párovacího znaku v poli Párovací znak, proklik do Salda, přenos. Místo toho, aby se doplnila organizace podle salda, nabídl se výběr organizací. Dále se nabídl výběr z přehledu Organizační struktura.


Pokladní prodej

Oprava U verze 1000 a 1002 je v pokladním prodeji při položkové vratce chyba Access violation. Chyba se objevila v okamžiku, kdy se v následujícím okně rozkliklo pole s číslem účtenky. Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 nefungovala správně kopie účtenky. Na vytvořenou kopii nebyly přeneseny položky. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Z výchozího nastavení přehledu Účtový rozvrh byly odebrány sloupce Na účet je účtováno a Účet v Saldu. Zpomalovaly otevírání přehledu.


Oprava Účetní deník, akce Hromadné změny. Byl opraven přenos hodnot:

Účet, Účet DPH, DIČ, Útvar, Zakázka, Nákladový okruh a Země. Pokud klíčový údaj začínal nulou, hromadná změna se neprovedla, hláška: Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit.


Oprava Při zobrazení přehledu "Evidence pro účely DPH - neseskupeno" z přehledu "Evidence pro účely DPH" otevřeného z přehledu "Skupinová registrace DPH" se zobrazila chyba Field "Uzavreno" not found.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Akce Aktualizace v modulu Helios Controling, Pomocný konsolidační přehled skončila s chybou String or binary data would be truncated. A to v případě, kdy je v číselníku organizací zadáno Partner/IČO delší než 10 znaků.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export