Verze 2.0.2017.1002 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Byla opravena chyba při automatickém přiřazení úhrad. Chyba se projevovala hláškou: Cannot resolve the collation conflict between...


Oprava Bankovní výpis, řádek bankovního výpisu. Záložka 2 – úhrady. Akce Nový.

Nevybere se faktura ani variabilní symbol, ale pouze účet, případně středisko a jiné údaje. Stisk tlačítka OK. Byla opravena chyba, která se projevovala hláškou: Položka 'Druhý párovací znak' musí být zadána ! a zabránila uložení.


Oprava Opravena chyba, kdy příprava účtování bankovního výpisu hlásila chybu "Cannot resolve the collation conflict..."


Novinka Kartové centrum

Byla upravena kontrola, při načítání souborů UniCredit do kartového centra se duplicita nově kontroluje na celý název importovaného souboru a nikoli čísla výpisu v rámci názvu pobočky.

Celní případy

Novinka Upraveno zadávání textů na velká písmena u polí:
  • SPZ
  • MRN
  • Dodací podmínky
  • Označení a Typ skladu + dočasného.

Předchozí doklady Označení.


Novinka NCTS Přijatý - upravena možnost ručního zadání MRN pro neZJP postupy.


Oprava Opraveno automatické dotahování MJ na položce dokladu po zadání celní nomenklatury.


Oprava ECS Vývoz - oprava nápočtu PONZ při vstupu do editoru. Napočítávalo se ze záložky DCH, z uložených hodnot, např při převodu dokladu,.

Opraveno.


Oprava Opravena editace položek uzavřeného dokladu, editace předložených dokladů a licencí, a Předchozích dokladů.

Půjde vstoupit do editoru pouze ke čtení.


Oprava Opraven export zajištění, kde se nepoužívalo označení GRN.


Oprava Opraveno zobrazování záložky RHÚ pro NCP doklady a readonly Doklady (ICS,ECS,NCTS,...).


Oprava Opraveno automatické doplnění předložených dokladů a osvědčení z číselníku Celní sazebník / Osvědčení

po zadání celní nomenklatury.


Oprava Zástupce - jméno, funkce

Oprava akce pro automatické vyplnění. Do funkce se mohla dostat položka jméno. Opraveno.


Fakturace

Oprava U faktur přijatých nebyla k dispozici funkcionalita doplňkových položek - opraveno.


Oprava Opravena chyba, když nebyla licence na Saldo nad prvotními doklady, nezobrazil se přehled úhrad, chybová hláška:

Invalid pointer operation


Oběh zboží

Oprava Pokud není součástí licence submodul pro různé měrné jednotky, objevovala se při editaci kmenové karty zbytečně informační hláška, že licence není zakoupena. Opraveno.


Oprava V otevřeném dokladu příjemky, výdejky, faktury přijaté nebo vydané nebylo možné spustit volbu Akce, Intrastat a PONx.


Personalistika (SK)

Novinka ZMENA - Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

Odteraz sa v prípade periodického školenia, LP generuje plán nie od poslednej účasti ale od dátumu Absolvoval do.

Príklad: Absolvovať do 15.12. 2017

  • Posledná účasť však bude skoršia - napr. 5.10. 2017 (absolvuje skôr)
  • Perióda napr. 3 mesiace

Riešenie:

  • doteraz by se ďalší plán vygeneroval s dátomom 5.1.2018 (odčítané 3 mesiace od Poslednej účasti)
  • odteraz sa plán generuje s dátomom 15.3.2018 (počítané od Absolvovať do)


Pokladna

Oprava Chyby, kdy při použití CTRL + D nad datem pořízení docházelo k zacyklení, a při přechodu šipkami mezi dvěma doklady nenastavila se na novém dokladu správně editovatelnost (ReadOnly) políček, byly odstraněny.


Oprava Pokladna, Způsob číslování Podle druhu dokladu.

Byla opravena chyba, když se na pokladním dokladu změnil Typ dokladu Příjem do pokladny -> Výdaj z pokladny (nebo naopak) a po změně se nabídlo číslo, které již pro opačný typ dokladu existuje, zobrazila se nadbytečně hláška:
Duplicitní číslo, chcete aby program vybral jiné ?


Účetnictví

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při tisku formulářem (F8) nad přehledy Účetní deník nebo Účetní deník celkem nevytiskly účetní doklady celé, ale pouze označené řádky účetních dokladů.


Oprava Opravena chyba, pokud existují externí sloupce v účtovém rozvrhu, nebyla přístupná akce Oprava externích informací, ani Alt+Enter nereagovalo, ani nebyla vidět záložka s externími informacemi


Oprava Opravena chyba, když není licence na Saldo nad prvotními doklady. Při opravě účtu se zobrazila hláška:

Přehled Účetní fakturační saldo není instalován - nemůže být zobrazen !

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export