Verze 2.0.2017.0503 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka Kopie předložených podkladů a osvědčení - údaje pro odpis z licencí budou rovněž zkopírovány.

(akce: kopie podkladů z 1.položky, kopie položky, kopie dokladu /Nová z., Nová ze vzoru/ )


Celní sklad

Novinka Při generování ICS Dovoz z celních příjemek a výdejek se do předložených dokladů a osvědčení generují vazby na dokumenty připojené k primárním dokladů. Pokud však v těchto dokumentech byl vyplněno pouze označení, ale dokument není připojen, docházelo při generování HASHů nad ICS s těmito vazbami k chybě. Nově se v těchto případech nevygeneruje vazba na původní dokument, čímž se popisovaná chyba eliminuje.


Mzdy (CZ)

Novinka Změna základní mzdy v průběhu měsíce

Jestliže došlo ke změně základní mzdy v průběhu měsíce, tzn. byla použita funkcionalita Změna Základní mzdy, nedošlo k uložení této nové hodnoty (v aktuálním ani běžném období - tzn. po měsíční uzávěrce) a tato nová hodnota tedy nebyla zohledněna.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zmena základnej mzdy v priebehu mesiaca

Ak došlo ku zmene základnej mzdy v priebehu mesiaca, tzn. bola použitá funkcionalita Zmena Základnej mzdy, nedošlo k uloženiu tejto novej hodnoty (v aktuálnom ani bežnom období - tzn. po mesačnej uzávierke) a táto nová hodnota teda nebola zohľadnená.

Opravené


Pokladna

Oprava Chyba vedoucí při kopii pokladního dokladu k výpisu oznámení "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" byla odstraněna.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export