Verze 2.0.2017.0304 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Do importu kartového centra Unicredit bylo doplněno plnění pole "Reference" variabilním symbolem - údajem ze sloupce N řádku TRA (transakce).

Při účtování nutno nastavit na příslušných řádcích kontace Párovací znak: Reference.


Oprava Opraveno přiřazení bankovního spojení, organizace a účetního účtu na řádek bankovního výpisu.


Doprava

Novinka Při kopii cestovního příkazu s vlastním vozidlem se přenesly do nového záznamu i údaje z vlastního vozidla (záložka 4 na CP). Po změně vozidla v novém CP na služební se údaje jen zneviditelnily, ale byly stále součástí vypočtených náhrad.

Upraveno


Oprava V konfiguraci dopravy je na záložce ostatní nastaveno datum připadu podle data konce jízdy. Pokud se ve stazce dal fakturační podklad ručně, skočilo do nového dokladu do data případu aktuální datum.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka NOVINKA - Účtování mezd - záporně

Do přehledu Účtování mezd se vygenerují řádky kontací s částkami z výpočtu mzdy a až následně po spuštění akce Účtování (kl. Zkratka F6) dojde k seskupení řádků a případnému prohození znaménka zaúčtované částky, pokud na příslušném řádku kontace byla v atributu Záporně uvedena hodnota Ano.

Z toho důvodu nyní vznikl nad přehledem Účtování mezd nový atribut "Částka účto", kterou si uživatel může do přehledu Účtování mezd zobrazit pomocí tlačítka Nastav.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy vs 0 sadzba dane

V niektorých prípadoch, ak zamestnanec nemal priradenú daň vo svojich mzdových údajoch, výpočet mzdy skončil hláškou:
"Položka Úhrn príjmov musí byť zadaná."

a výpočet sa nevykonal.

Upravené


Novinka NOVINKA - Účtovanie miezd - záporne

Do prehľadu Účtovanie miezd sa vygenerujú riadky kontácií s čiastkami z výpočtu mzdy a až následne po spustení akcie Účtovanie (kl. skratka F6) dôjde k zoskupeniu riadkov a prípadnému prehodeniu znamienka zaúčtovanej čiastky, ak na príslušnom riadku kontácie bola v atribúte Záporne uvedená hodnota Áno.

Z toho dôvodu teraz vznikol nad prehľadom Účtovanie miezd nový atribút "Čiastka účto", ktorú si používateľ môže do prehľadu Účtovanie miezd zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

Zároveň boli upravené distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov
-400141 Zaúčtovanie miezd - MZ podľa účtovných dimenzií
-400142 Zaúčtovanie miezd - MZ podľa účtov


Pokladna

Oprava Při hromadném generování pokladního dokladu bylo u částky k úhradě v případě Vydaného dobropisu a Přijaté faktury nesprávné znaménko. Opraveno.


Přepravní služby

Oprava Datový zdroj xxSumaLdmCbm - při tisku formulářů, které tento datový zdroj využívají (Přepravní služby/Sběrná služba/Pozice) byla hlášena chyba a formulář se nevytiskl.

Opraveno


Oprava Nad uzamčenou zásilkou nebylo možné fakturovat.

Opraveno


Účetnictví

Novinka Pole pro zadání uzávěrky za organizace v účtovém rozvrhu a pole v editoru uzávěrky pro zadání uzávěrky za organizace je viditelné, pokud je licence na moduly "Pomocný analytický přehled" a nově i "Pomocný konsolidační přehled".

Pro oba moduly dále doplněno pole pro zadání uzávěrky za organizace do editoru hromadných změn v účtovém rozvrhu.


Oprava V editoru řádku účetního kódu - kontace chyběla u některých polí s výběrem (např. Párovací znak) možnost zadání volby "není".

Opraveno, volbu "není" lze vybrat.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Opravena chyba, kdy se při exportu PAP XI do XML se zobrazí chybová hláška:

Nesprávná syntaxe poblíž textu REPLACE.


Oprava Opravena chyba v přehledu Období pro výkazy, akce Kontroly vazeb. Může se vyskytnout hláška, např.:

[SQL:245,16] Conversion failed when converting the nvarchar value 'XXX.' to data type int.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export