Verze 2.0.2017.0303 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava V položkách bank. výpisu není uvedeno číslo protiúčtu. Akce "Automatické přiřazení úhrad" skončila chybovou hláškou: "(*) detekováno bank. spojení zaměstnance - párování ukončeno". Žádná platba se nepřiřadila. Děje se tak v případě, že má některý zaměstnanec přiřazeno prázdné bankovní spojení.

Chyba opravena, v rámci dohledání dokladů k úhradě je vyloučeno prázdné bankovní spojení zaměstnance.


Oprava Bankovní výpis - úhrada vydaných faktur přes funkci Přenos faktur (záložka Úhrady v položce bankovního výpisu) - faktury nebylo možné natáhnout, hláška Procedure or function hp_BVUcto_vypoctiZfaktury has too many arguments specified. Opraveno.


Fakturace

Oprava Po realizaci faktury se při jakémkoliv dalším generování faktury, popř. při generování platebního příkazu zobrazovala chybová hláška s dočasnou tabulkou TabSeznamId. Projevovalo se pouze v rámci jednoho přihlášeného uživatele. Opraveno.


Oprava Při přiřazení úhrady v CM se úhrada přepočtená do HM nezaokrouhlila na 2 desetinná místa (sloupec Realizovaná úhrada v HM).

Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Ve firemních aktivitách na záložce 8-Doklady v přehledu Došlých objednávek zmizela u verze 2.0.2017.0300 možnost Přidat a Odebrat doklad na aktivitu.V souvislosti s tím se dělo i to, že pokud byla zakládána nová firemní aktivita a přes tlačítko Nový byla připojena nově vytvořená došlá objednávka, tak se chybně připojila ne do nového záznamu firemní aktivity, ale připojila se do záznamu, kde byl aktivní řádek při spuštění tlačítka Nový.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - ÚNP 1-01 - riadok 17 a desatinné miesta

Pre účely generovania štatistickej zostavy s kódom UNP_SK_2012 (cesta: Štatistické zostavy) boli vykonané nasledovné úpravy: 1. r. 17 - mzdy za nadčasy - pri generovaní novej databázy sa do tohto riadku napočítava distribučná MZ-ka 002 - Mzda za nadčas (doteraz sa napočítavali MZ-ky 003-005 - Nadčas).

UPOZORNENIE: Na existujúcich databázach zmeníte definiciu r. 17 tak, že vstúpite do prehľadu Štatistické zostavy do definície zostavy s kódom UNP_SK_2012 na záložku Položky na riadok 17 a pomocou akcie Mzdové zložky sa Vám zobrazí zoznam priradených MZ-iek k tomuto riadku. Z tohto zoznamu odoberiete MZ-ky 003-005 a pridáte MZ 002.

2. odteraz sa pri generovaní zostavy zobrazujú hodnoty nasledovne:
- položky 1-6 na 1 desatinné miesto
- ostatné položky na celé číslo


Oběh zboží

Oprava Při smazání došlé objednávky nedocházelo ke smazání dat z tabulek externích sloupců. Opraveno.


Pokladna

Oprava Přehled pokladní doklady. Opravena chyba při akci Nový doklad - pokud není v číselníku pokladen zaškrtnuto předvyplnění dnešním datem (případ, DUZP), plní se údaji podle předchozího dokladu.

Tlačítka na Def. OK jsou aktivní jako dříve.


Přepravní služby

Novinka V Přepravní služby/Nastavení parametrů je nutné hlídat vzájemnou synchronizaci parametrů "Datum případu" a "Datum DUZP". Správné kombinace jsou:

a) DatumPřípadu=DatumVystavení a DatumDUZP=Datum vystavení
b) NEBO DatumPřípadu=DUZP a DatumDUZP=Datum vykládky
c) jiná kombinace vedla k nesouladu v kurzu
Nadále se kurz v hlavičce FAV určuje podle Datumu případu, ne tedy podle DUZP, což je v souladu s legislativou.


Účetnictví

Oprava Opravena chyba v zápočtech v modulu Účetnictví pod saldokontem. Záložka 2 - Zápočty, oprava, tlačítko Kurz nahoře. Nabídl se editor pro výběr kurzu, ale bez kódu měny. Při prokliku do kurzovního lístku se nezobrazil žádný kurz a kurz nešlo vybrat.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export