Verze 2.0.2017.0204 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

EET

Novinka EET Tržby, Do akcí Opakované zaslání hromadně... bylo doplněno procesní okno a po ukončení okna je proveden refresh přehledu.


Oprava Odesílání zpráv EET

Od verze 2.0.2017.0201 v případě, že nepřišla včas odpověď ze serveru Finanční správy, akce pro opakované zasílání zasílaly zprávu s jinou hodnotou údaje Datum a čas přijetí tržby (chybně se používalo Datum pořízení záznamu tržby) a tím i s novou hodnotou BKP. Pokud původní odchozí zpráva byla na serveru zaregistrována, došlo po úspěšné komunikaci k další registraci téže tržby. Pokud zaregistrovaná nebyla, neshodovaly se předtím vytištěné identifikační údaje tržby EET s těmi, které byly použity pro registraci na Finanční správě. Opraveno.


Oprava Tiskový zdroj EET provozovny poskytoval údaje o provozovně nastavené na příslušné řadě dokladů. Byl upraven tak, aby dával informace o provozovně uvedené v záznamech EET Tržby. Tiskové formuláře není nutno v souvislosti s úpravou nijak měnit.


eServer

Novinka V klientech eServeru je možné používat sestavy s nastavenými uživatelskými parametry v seznamu podmínek.


Fakturace

Oprava Při změně data vystavení u faktury se samovyměření přepnulo na běžnou sazbu daně i v případě, že měla zůstat sazba daně samovyměření. Opraveno.


Oprava Dobropis generovaný jako návazný doklad při realizaci výdejek nerespektoval Nastavení EET na řadě. Pro dobropisy je pravidlo, že se ctí nastavení na zdrojovém dokladu, což ovšem platí jenom pro faktury. Pokud je jiný zdroj, je třeba ctít nastavení na řadě dobropisu. Opraveno.


Oprava Pokud bylo na řadě faktur nastaveno, že se má automaticky otevírat po Def. OK nový doklad, nepřeneslo se z řady Nastavení EET - Ano. Opraveno.


Helios Intelligence

Novinka 1. V definici Dataskopu je specifikován uzel, na který se má po spuštění Dataskopu skočit

2. V uživatelských konstantách je nastaveno automatické přepnutí na Dataskop při spuštění HELIOSu V případě platnosti obou výše uvedených podmínek se první z nich neuplatní. Opraveno.


Kontrakty a odvolávky

Oprava Akce Kopie v přehledech kontraktů končila od verze 2.0.2016.1224 chybou Access violation. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Oprava Podklad pro statistický výkaz ÚNP 4-01

Formulář v části Subjekt ekonomicky aktivní ANO - NE nekorespondoval se žaškrtnutou položkou Aktivita ve vypočítané sestavě ÚNP 4-01

Opraveno


Obecné

Oprava Hromadné změny nad Organizacemi - pokud se měnil pouze atribut Stav, Helios nepovolil provést změnu. Opraveno.


Pokladna

Oprava Pokud byl Pokladní doklad generován z Dobropisu a tržba nebyla zaregistrována v rámci generování, nebylo v editoru Pokladního dokladu k dispozici tlačítko OK - EET. Opraveno.


Oprava Akce EET storno minusem nad pokladním dokladem generovaným z vydané faktury vytvoří minusový doklad, ale v EET tržbách chybělo členění DPH (byly nuly).

Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava U verze 2.0.2017.0203 mohlo docházet v pokladním prodeji k výraznému zpomalení při vyvolání okna úhrad. Opraveno.


Oprava Storno dokladu a vratka nerespektovaly nastavení údajů EET na hlavičce i položkách původního dokladu. Opraveno.

Kopie respektovala správně Nastavení EET na řadě účtenek, ale údaje EET na položkách přebírala i při rozdílném Nastavení EET na původním dokladu z položek tohoto dokladu. Upraveno tak, aby se při rozdílném Nastavení EET v nové dokladu údaje EET na položkách nastavily na výchozí hodnoty.


Oprava Přestalo fungovat uhrazení účtenky s nulovou částkou. Dříve funkční. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Akce Generuj reklamaci nad položkami výdejek/příjemek v případě výchozího nastavení nových parametrů QMS
  • Reklamace od odběratelů – Vč hromadně
  • Reklamace vůči dodavatelům – Vč hromadně

na hodnotu Nikdy hlásila chybu: Incorrect syntax near '). Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export