Verze 2.0.2017.0203 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Celní případy

Novinka Po akci Rozpočet PONx, Hr.Hmotnosti bude automaticky aktualizován přehled položek.


Oprava Předložené podklady, licence - pro leg. SK není viditelný atribut ekon.režim.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Ve verzi 2.0.2017.0202 se při generování úhrad faktury pokladním dokladem chybně v záznamech úhrady nastavoval příznak EET. Bylo tedy možno vedle registrace tržby z pokladního dokladu tržbu zaregistrovat duplicitně i z úhrady. Opraveno v programu i v chybně založených záznamech úhrad.


Oběh zboží

Novinka Objem lihu bude nově zaokrouhlován na 3 desetinná místa. Původně byl zaokrouhlován na 4 desetinná místa, což vracelo chybu při importu do aplikace celní správy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export