Verze 2.0.2016.1224 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Oprava Opravena chyba, kdy se v definici zpráv kartového centra, formát zprávy "ČSOB (UTF-8)" nezobrazovala záložka 6 - Kartové centrum.


Oprava Globální konstanty, Banka, Bankovní výpisy, Příprava a kurz. Konstanta Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu nefungovala korektně. Opraveno.


Celní případy

Novinka Změna komunikace s celní správou !
 • ECR Obálka 3.0
 • šifrování AES
 • el.podpis SHA512

Zachována podpora importu odpovědí ECR 2.0 (SHA1, 3DES) i ECR 3.0 (SHA2, AES256). export dat pouze ECR 3.0


Novinka Akce Hromadné změny nad položkami ICS/ECS/NCTS rozšířeny o
 • přídavné kody 1 a 2
 • hrubá hmotnost
 • čistá hmotnost
 • množství v měrných jednotkách sazebníku
 • množství ekon. MJ
 • Ekon. MJ
 • cena ve fak. měně


Novinka ICS Dovoz - generování ICS Dovoz z více NCP deklarací : Datum vzniku celního dluhu bude vyplněn z nejstarší převáděné deklarace NCP.


Fakturace

Novinka V editoru faktur je vedle zaškrtávátka "Záloha do výše realizace" přidáno nové zaškrtávátko "Záloha do výše realizace (DPH-koef)". Je možné zaškrtnout jen jedno z těchto dvou zaškrtávátek. Po zaškrtnutí zaškrtávátka "Záloha do výše realizace (DPH-koef)" proběhne navázání zálohové faktury s vždy přepočtem částky daně "zhora" koeficientem zaokrouhleným dle nastavení systému.


Oprava Pokladní doklad vytvořený z faktur akcí Hromadné generování... generoval při registraci tržby za každou zahrnutou fakturu podléhající EET samostatné záznamy tržeb EET. Správně měly být tržby ze všech faktur sečteny do 1 záznamu za vlastní DIČ a za jednotlivá DIČ pověřujícího poplatníka. Opraveno.


Oprava Opravena funkcionalita, kdy nebylo možno vygenerovat platební příkaz k dobropisu vydanému a u odběratele nebylo zadáno žádné bankovní spojení. V přehledu řádků bylo znovu povoleno tlačítko Nový.


Intrastat

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni

zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2016.

Upozornění:
Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2017 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2016.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2016, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).


Mzdy (CZ)

Novinka Roční zúčtování daně - daňové zvýhodnění 2016

V průběhu roku 2016 došlo ke změně částky daňového zvýhodnění na 2., 3. a další dítě se zpětnou platností od 1. 1. 2016. Pro kontrolu uplatněných částek daňového zvýhodnění ve výpočtu mzdy je v editoru ročního zúčtování daně na záložce Daňové slevy a odpočty v sekci Daňové zvýhodnění vytvořeno tlačítko … (3 tečky). Po stisknutí tlačítka se zobrazí přehled, který pro daný pracovní poměr zobrazí uplatněná daňová zvýhodnění ve mzdě. Přehled zobrazuje:

 • Rok a měsíc.
 • Nárok – částka legislativního měsíčního nároku, částka po navýšení.
 • Uplatněno – částka měsíčného nároku, který byl uplatněn ve mzdě.
 • Rozdíl – součet tohoto sloupce by měl tvořit korekční záznam v položkách ročního zúčtování daně.
 • Sloupce, které identifikují dítě, na které bylo daňové zvýhodnění uplatněno.

Zobrazení přehledu doprovází hláška, zda existují rozdíly v legislativním nároku a uplatněném nároku ve výpočtu mzdy. Podobná kontrola se nachází také v přehledu ročního zúčtování mzdy jako akce místní nabídky. Akce se spouští nad označenými záznamy RZD a volbou Kontrola nároku na daňové zvýhodnění. Výsledkem je procesní okno, kde v případě nesrovnalostí mezi uplatněnou a nárokovanou částkou je vypsána chybová hláška Rozdílné nároky.

Upozornění: Kontrola, která probíhá je pouze informativní. Případné korekce ve výpočtu mzdy nebo v položkách RZD se v kontrolním přehledu nezohlední.


Novinka Roční zúčtování daně - změna filtrace přehledu

Nyní je přehled ročního zúčtování daně filtrován dle mzdového období. V dolní stavové liště je přidán systémový filtr mzdové období. Záznamy v přehledu ročního zúčtování daně jsou filtrovány podle roku vybraného období tak, že se zobrazují RZD podle roku vybraného mzdového období a RZD roku předchozího.

Příklad: Je vybráno mzdové období únor 2017 a jsou zobrazeny záznamy RZD 2016 a 2017.


Novinka Veřejná správa - ISPVP "ISP pro vojáky"

Upravena struktura platná pro rok 2016. Jedná se o definici ISP_CZ_2012. Před spuštěním výpočtu sestavy je nutné provést spuštění akce Doplň definice sestav.


Novinka Mzdový list položky příjmy nezahrnuté do SP a příjmy nezahrnuté do ZP

Položky příjmy nezahrnuté do SP a příjmy nezahrnuté do ZP nyní zobrazují hodnoty příjmů, tedy mzdových složek, které nají zatrženu položku hrubá mzda nebo hrubý příjem nebo příjem do vyúčtování a nejsou zahrnuty do základu pro SP respektive základu pro ZP. Dále se do položek načítá hodnota příspěvku na PF od organizace do legislativní hranice.

Jsou tedy vyloučeny takové mzdové složky, které se ve mzdě objevovaly pouze jako evidenční nebo se dle nich provádělo rozúčtování jiných mzdových složek a podobně.

Tato úprava je platná až od mzdových listů pro rok 2017 a dál.


Novinka ZMĚNA - Konto pracovní doby vs svátky

Nyní se do editoru Účet pracovní doby do sloupců Fond PD a Odpracované nenapočítavají hodiny svátků zaměstnanců, jejichž svátek, který připadl na jinak jejich pracovní den je placený průměrnou mzdou. Tato úprava ovlivní výpočet hodinové sazby pro vyúčtování KPD.


Novinka ÚPRAVA - Přehled archivace změn

Do Přehledu archivace změn (cesta: roletové menu Možnosti / Konfigurace / Správa systému volba Mzdy akce Přehled archivace změn) přibyly vazby na tabulku TabCisZamTabZamMzd a TabMzdObd. Zároveň byly do výchozího přehledu doplněny sloupečky Rok, Měsíc, Os.číslo, Příjmení a Jméno a přehled je seřazen podle abecedy a data změny.


Oprava Zadání kontací v editoru mzdových složek v tzv. systémové oblasti.

Při zadávání účetní předkontace na mzdové složky v tzv. systémové části (čísla mzdových složek od 001-200) nebylo možné v ediotru mzdové složky na záložce účtování editovat položky pro zadání kontací.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Systémové mzdové zložky záložka Účtovanie

V editore mzdových zložkách v tvz. systémovej zóne (t.j. čísla od 001-200) nie je možné priraďovať účtovné kontácie (t.j. tlačidlo Prenos nie je aktívne).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Odvody daní - formát správ

Po otvorení editora definicíe správ nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane sa ponúkal len formát správ "Všeobecný plugin".

Upravené, teraz sa ponúkajú aj formáty správ:
Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013
Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013 do trvá


Novinka ÚPRAVA - Prehľad archivácie zmien

Do Prehľadu archivácie zmien (cesta: roletové menu Možnosti/Konfigurácia/Správa systému voľba Mzdy akcia Prehľad archivácie zmien) pribudli väzby na tabuľku TabCisZamTabZamMzd a TabMzdObd. Zároveň boli do východzieho prehľadu doplnené stĺpčeky Rok, Mesiac, Os.číslo, Priezvisko a Meno a prehľad je zoradený podľa abecedy a dátumu zmeny.


Novinka ZMENA - Konto pracovného času vs sviatky

Odteraz sa do editora Konto pracovného času (KPČ) do stĺpcov Fond PD a Odpracované nenapočítavájú hodiny sviatkov zamestnancov, ktorých sviatok, ktorý pripadol na inak ich pracovný deň je platený priemernou mzdou. Táto úprava ovplyvní výpočet hodinovej sadzby pre vyúčtovanie KPČ.

Príklad:
a. Mesačne odmeňovaný - sviatok tarifom
Základná mzda - tarif € 1000,-
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 913,04
Sviatok tarifom € 86,96

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda € 1000,-
Vyplatená mzda € 1000,-
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = € 5,43478 (1000/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda € 1000,-
Vyplatená mzda € 1000,-
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = € 5,43478 (1000/184)

T.j. bez zmeny

b. Mesačne odmeňovaný - sviatok priemerom

Základná mzda - tarif € 1000,-
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 913,04
Náhrada za sviatok € 88,89

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda 1001,93
Vyplatená mzda 1001,93
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 5,44527 (1001,93/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 168
Odpracované168
Nároková mzda 913,04
Vyplatená mzda 913,04
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 5,43476 (913,04/168)

T.j. sadzba = tarifnej hodinovej sadzbe (1000/184=5,4347)

c. Hodinovo odmeňovaný - sviatok priemerom

Základná mzda - tarif € 3,4567
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 580,73
Náhrada za sviatok € 88,89

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda 669,62
Vyplatená mzda 669,62
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 7,27847 (669,62/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 168
Odpracované 168
Nároková mzda 580,73
Vyplatená mzda 580,73
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 3,45672 (580,73/168)

T.j. sadzba = tarifnej hodinovej sadzbe


Nástroje přizpůsobení

Novinka Do informace o systémové filtraci tabulek byly doplněny názvy uplatněných filtrací. Před názvem je buď T (filtr pro hlavní tabulku) nebo V (filtr navázané tabulky).


Oprava Opravena možnost práce s vícenásobným vztahem k vícenásobnému vztahu.


Oprava Při přímém zobrazení definovaného přehledu pro vazební tabulku vícenásobného vztahu nebyla respektována práva daného vztahu (Přidat záznam do vazby, Odebrat záznam z vazby, Opravit údaje vazby). Opraveno.


Obecné

Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2j.


Oprava V nově převedených editorech nefungovalo v rámci uživatelských editorů nastavení vlastností editačních políček pro externí sloupce, pokud jsou vlastnosti definovány uloženou procedurou. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Zboží a služby

Příznak Druh EET na kmenových kartách byl chybně při založení nové karty nastavován na hodnotu 0=Vyjmuto z evidence EET místo na hodnotu 1=Standardní. Opraveno.

Prověřte, zda nemáte v přehledu Zboží a služby karty s nesprávně nastavenou hodnotou 0=Vyjmuto z evidence EET. Chybně nastavené karty lze opravit standardní akcí Hromadné změny.


Oprava Je-li nastaveno na skladě, kmenové kartě, či skladové kartě povinné zadávání umístění, pak se při ukládání položky dokladu kontroluje, zda bylo umístění skutečně zadáno a položku bez umístění nelze uložit. Jde-li však o doklad inventurní, je takováto kontrola chybná, neboť na inventurních dokladech umístění není. Opraveno, na inventurní doklady se tato kontrola nyní nevztahuje.


Oprava U položky došlé objednávky nešlo vložit nové výrobní číslo, aniž by byl uložen záznam. Po opravě lze vložit VČ i při vytváření zánamu.


Personalistika (CZ)

Novinka NOVINKA - Školicí akce - stavový řádek

Do editoru Školící akce, lékařská prohlídka na záložku Účastníci byl přidán stavový řádek.


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Školiace akcie - stavový riadok

Do editora Školiace akcie, lekárska prehliadka na záložku Účastníci bol pridaný stavový riadok.


Pokladna

Oprava Příznak Druh EET na položce pokladního dokladu byl při založení nové položky dokladu nastavován na hodnotu 0=Vyjmuto z evidence EET místo na hodnotu 1=Standardní.

Opraveno.


Účetnictví

Oprava Byla opravena chyba, kdy nešlo v žádném případě přiřadit organizaci na položky upomínky nebo pen. faktury.

Oprava organizace na položce upomínky/pen.faktury je povolena pouze v případě, že se jedná o položku upomínky/pen.faktury, která byla pořízena/vygenerována ze saldokontního případu, který nemá zadánu organizaci.

Jestliže dojde k zadání organizace na položce upomínky/pen.faktury, je stejná organizace doplněna i do hlavičky upomínky/pen.faktury.

Musí platit, že organizace zadaná na hlavičce upomínky/pen.faktury je stejná jako organizace zadaná na položce upomínky/pen.faktury.


Oprava Když se v přehledu Upomínek / Penalizačních faktur zadával nový záznam, mohla se objevit chyba "Could not convert variant...".

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export