Verze 2.0.2016.1002 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Celní případy

Novinka Upraven el.podpis v podávacích zprávách.

Pokud byl certifikát vystaven s jiným označením serialnumber (v subjektu se vyskytuje např. SERIALNUMBER ICA - 10024676 ), pak celní správa vracela chybu : XAdES - X509IssuerName not equal of issuer of certificate Upraveno - dle RFC 4514..


Oprava Záruční lisitny - při generování z modulu NCTS Vydaný mohlo dojít k chybě : "Položka Celní úřad záruky musí být zadána".

Opraveno.


Intrastat

Novinka Oprava editoru Měsíčního hlášení, aby Měsíční hlášení pro směr Odeslání nevyžadovalo zadávat Zemi původu.


Obecné

Oprava Opraveno nastavování práv k přehledu 478


Oprava Pokud jsou odebrána práva na nějaký přehled a uživatel se ho pokusí zobrazit, zobrazí se chybová hláška o odebrání práv. Následné ukončení Heliosu (je jedno jestli okamžitě nebo po delší práci v programu) se neprovede korektně a Helios zůstane "viset" v systému. Může se objevit chybová hláška. Opraveno.


Oprava Automat

Zástupce HIQ nebyl nefunkční, nedošlo k přepnutí do požadovaného přehledu. Opraveno.


Oprava Do uložené procedury pro nastavení vlastností políček v rámci uživatelských editorů se u nedatabázových editorů (např. editor parametrů externích akcí) se nepřenášelo ID záznamu. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Editor deníku
  • Při vertikálním nastavování editoru je zamezena vertikální změna části zobrazující editační pole záhlaví dokladu (číslo dokladu, datum případu apod.)
  • Mezi část zobrazující editační pole a část zobrazující přehled řádků dokladu je vložen "splitter", který umožní pomocí myši plynuje změnit vertikální poměr mezi velikostí části zobrazující editační pole a velikosti části zobrazující řádky dokladu (pozn. nastavení "splitteru" si systém nepamatuje, při zavření editoru a opětném otevření je potřeba "splitter" opět nastavit)


Novinka Při zadávání nového dokladu (zadává-li se první řádek dokladu) lze měnit číslo dokladu.

Při zadávání nového dokladu, nového řádku a opravě řádku lze měnit číslo řádku (až na výjimky - uzavřený doklad, uzavřeno období). Pozn. po změně čísla dokladu je spodní přehled řádků dočasně prázdný.


Novinka Do spodní lišty editoru deníku přidáno tlačítko Nový doklad. Lze také používat klávesovou zkratku F2.


Oprava V přehledu účetního deníku celkem, jestliže se přechází otevřeným editorem deníku přes jednotlivé DUD, nastavení polí v editoru nerespektovalo nastavení zobrazení polí daného DUD.

Opraveno.


Oprava Řádek částky daně, je vyplněn daňový účet, DUZP a dotaženo období DPH. Když se změní daňový účet za nedaňový, období DPH zůstalo vyplněno a nešlo změnit.

Opraveno. Po změně na nedaňový účet (není-li tedy zadán daňový účet ani v poli Účet ani v poli Účet DPH) dojde napřed k vyprázdnění období DPH a poté k jeho zakázání.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export