Verze 2.0.2016.1001 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Oprava Banka - v editoru položky bankovního výpisu se již při výběru účetního účtu nastaví kurzor správně na nejbližší účet podle zadané části účtu.


Celní případy

Oprava Opravena chyba Access violation při importu doručenek, které byly šifrovány.


Celní sklad

Oprava Opravena chyba, kdy se pro PONx zadané nad doklady celního skladu a oběhu zboží neprováděl rozpočet do položek dokladů.

Pro opravu PONx si u vybraného dokladu otevřete editor Intrastat & PONx (Ctrl+I) nad dokladem a uložte pomocí tlačítka OK & Rozpočet PONx. Pro kontrolu stavu si lze zobrazit atributy PONT, PONEU, PONZ, PONx nad dokladem nebo jeho položkami.


Oprava Opravena chyba, kdy při generování samostatného odpisu z celních výdejek došlo v předchozích dokladech k položce při přenosu Čísla rozhodnutí CÚ z Organizační struktury do Č.pov. RHU k ořezu na 20 znaků.


Intrastat

Oprava Oprava chyby v editoru položek jednotlivých operací, kdy nedocházelo k výpočtu atributu Fakturovaná cena v HM, byla-li Fakturovaná cena v cizí měně zadána s desetinnou částí.


Oprava Oprava v editoru položek jednotlivých operací, aby se pro směr Odeslání nevyžadovalo vyplnění atributu Země původu.


Oprava Opraveno zobrazování veřejných názvů atributů editoru položek jednotlivých operací místo systémových. Překlad do jiných jazyků funguje.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generátorové mzdové zostavy

Po spustení updatu na túto verziu sa Vám ponúknu v importnom okne aj nami dodávané Zostavy generátora mzdových zostáv. Jedná sa o nasledovné zostavy:

  • Čistá mzda
  • Rekapitulácia
  • Celkový prehľad miezd
  • Rekapitulácia - rozšírená
  • Dohadné položky - dovolenka MR

Odporúčame si naimportovať nami dodávané zostavy, ktoré používateľovi môže slúžiť aj ako vzor, inšpirácia pre ďalšiu prácu v ich definícii.

Ak si pre import zvolíte aj tieto zostavy (t.j. označíte stĺpček Typ), tak Vám systém, ešte pred samotným zahájením importu ponúkne ich zoznam. Používateľ si v tomto zozname môže sám zvoliť, ktorú zostavu chce občerstviť (zaktualizovať, t.j. prepísať existujúcu zostavu s rovnakým číslom ako má tá, ktorú si zvolil zaškrtnutím položky Číslo zostavy) alebo, ktorú chce doimportovať ako novú, s novým číslom (t.j. nezaškrtne žiadnu z ponúkaných zostáv v položke Číslo zostavy).

Ak by ste si nezvolili import ani jednej z ponúkaných zostáv, tak Vas bude systém po každom príhlásení do databázy vyzývať k ich importu, tak ako je to napr. aj pri importe distribučných tlačových formulárov.


Oběh zboží

Oprava Při generování návazného dokladu se ve verzi 2.0.2016.1000 objevovala chyba
Varování nebo chybová hláška Položka Stav EET musí být zadána

Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy u verze 1000 není možné přes nabídkový ceník zboží a služeb zobrazit a tedy ani hromadně editovat alternativní cenu.


Pokladna

Oprava Na přehledu pokladních dokladů nebyla přístupná akce "Faktury a dobropisy" nad výdejkou.

Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava Při účtování účtenek hromadně se mohla objevit hláška
Varování nebo chybová hláška Datum musí být zadáno.

Opraveno.


Účetnictví

Oprava Přidání nového řádku pomocí tlačítek NováMD a NováDal v editoru deníku fungovalo jen v základním přehledu deníku za konkrétní DUD.

V ostatních přehledech k přidání nového řádku nedošlo. Opraveno.


Oprava V některých případech se při zadávání nových daňových účtů do účtového rozvrhu neuložilo nastavení směru plnění.

Opraveno.


Oprava Na DUD je nastaveno

Přednastavený atribut - řádek: účet Přednastavený atribut - doklad: účet Přesto se v editoru deníku při novém dokladu i novém řádku nastavil kurzor do pole datum případu. Opraveno.


Oprava Ze Saldokonta lze opět vytvářet Upomínky a Penalizační faktury.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export