Verze 2.0.2016.1000 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Funkcionalita inkasních příkazů tuzemských (vč. tuzemských inkasních příkazů v cizí měně) je rozšířena o nový přehled Banka, Inkasní příkazy tuzemské, Smlouvy o inkasu.

Pro každou smlouvu o inkasu lze evidovat:

 • název smlouvy a vlastní bankovní spojení.
 • informace o protistraně: organizace, její bankovní spojení a CID - Identifikace příjemce.
 • UMR - identifikace inkasního vztahu (smlouvy o inkasu) vč. data uzavření smlouvy a platnosti od - do.
 • typ inkasa, opakování inkasa, frekvence, poznámka

Na řádku inkasního příkazu tuzemského je nové pole Smlouva o inkasu, kde se navazuje příslušná smlouva o inkasu.

Funkcionalita umožní pluginům pro tvorbu inkasních příkazů využívat údaje z navázaných smluv o inkasu.


Novinka Účetní účet v položkách bankovního výpisu

Vrácena původní funkcionalita - pokud se napíšou první číslice čísla účtu a klikne se na tabelátor, otevře se návazný přehled účtového rozvrhu na prvním účtu začínajícím zadanými číslicemi.


Celní případy

Novinka Stahování číselníků z internetu.

Pokud se nepovedlo stáhnout nějaký číselník, ale ostatní ano, přesto byl proveden záznam o stáhnutí, a příští detekce změn dat číselníků přes webovou službu již vycházela z posledně zapsaného datumu.
Upraveno, datum se bude aktualizovat pouze pokud budou staženy komplet všechny číselníky.


Colné prípady (SK)

Novinka Legislativa SK:

ICS Dovoz a NCP - do organizací, na hlavičku dokladu, byly přidány atributy Prodávající a Kupující.


Fakturace

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)


Novinka Fakturace - Sloupce Saldo, Saldo v přípravě, Saldo v HM, Realizované úhrady v HM, Realizované úhrady v HM vč KR nyní zohledňují zádržné a uvolněné zádržné.


Majetek

Novinka Pole pro zadání "DP technicky zhodnoceno" přemístěno vedle pole pro zadání roků/měsíců odpisu.


Mzdy (CZ)

Novinka ZMĚNA - Distribuční MS 700 - Dohoda o provedení práce a 701 - Dohoda o pracovní činnosti

Při generování nové databáze bude nyní na 700 - Dohoda o provedení práce a 701 - Dohoda o pracovní činnosti v číselníku Mzdové složky - distribuční zaškrtnuta položka Hodiny pro krácení - tarif.

UPOZORNĚNÍ:
Následně pro srovnání distribuční mzdové složky s uživatelskou mzdovou složkou může použít uživatel akci Porovnání. Bližší info k porovnávání mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.AD


Novinka Cizinci - úprava formulářů v přehledu doplňující údaje
 • Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU
 • Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU
 • Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR

Provedena úprava vzhledu formulářů dle platných vzorů. Docházelo ke špatnému zobrazení Data vzniku PP a Data Ukončení PP v případě prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.


Novinka Mzdová práva - Mzdová účetní, Mistr, Výplatní středisko, Mzdový útvar

Nově byla zpřísněna kontrola na zadávání položky, na kterou má uživatel nastavená mzdová práva.

Tzn. jestliže má uživatel nastavena práva na položku Mzdová účetní = Andulka, nově program nedovolí do položky Mzdová účetní ve Mzdových údajích zadat nic jiného než hodnotu Andulka (nebo lze položku nechat nevyplněnou).

Tímto postupem odstraníme případné chyby uživatele, kdy zadal jinou hodnotu, než na kterou měl práva a tento zaměstnanec tudíž ze zpracování jeho mzdové agendy "zmizel".


Novinka Tiskové formuláře Sociální pojištění - přehled

V případě tiskových formulářů Sociální pojištění - přehled, Sociální pojištění - přehled nad limit a Sociální pojištění - přehled s limity se netiskly na dalších stránkách výkazu názvy sloupců.

Opraveno


Novinka Oprava bankovního spojení na Paušálu

Bylo umožněno změnit bankovní spojení na Paušálu i v případě, kdy je vypočítaná mzda (nyní bylo nutné v případě potřeby změny Paušálu, smazat vypočítanou výplatu).


Novinka Oznámení o nástupu do zaměstnání

Byl aktualizován tiskový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání dle požadavků ČSSZ:

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5F667A61-0269-407B-ACC8-245DDE21D409/0/895031Oznámeníonástupu.pdf


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od listopadu 2016 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, které jsou uvedeny v § 5 odst. 1, 3, 4, 5, 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2016
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 3, 4, 5, 7(zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
 • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců

Od ledna 2017 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, které jsou uvedeny v § 5 odst. 2, 3, 6, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2016
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 2, 3, 6, 8 (zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
 • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců


Novinka Změna základní mzdy - editovatelnost atributů

Pokud existuje v evidenci Změn základní mzdy (Mzdové údaje, - Změna základní mzdy) záznam pro konkrétního zaměstnance a platnost změny spadá do aktuállního období, nelze ve Mzdových údajích měnit tyto položky:

 • Kalendář
 • Úvazky
 • Zkrácenou základní mzdu
 • Tarifní zařazení
 • Typ mzdy

Pokud některou z výše uvedených položek potřebujete změnit, nejdříve smažte záznam o změně mzdy.


Novinka Kalendář - zobrazení příplatků

Jestliže byl příplatek (noční, odpolední, sobota, neděle) nastaven v kalendáři na nepracovní den, nebyly ve mzdovém kalendáři tyto dny nijak odlišeny, ve výpočtu byly příplatky špatně dohledatelné.
Nově se nyní při přepnutí pomocí atributu Barevné rozlišení - Směna zobrazuje takovýto den šrafovaně.


Novinka Nápočet dnů výkonu práce u nepravidelného kalendáře

V případě, že má zaměstnanec přiřazený nepravidelný kalendář s týdenní úvazkem rovným zákonnému týdennímu úvazku (ve Mzdových konstantách), dny výkonu práce se počítaly z tzv. základního kalendáře, který má stanovené praxovní dny od pondělí do pátku.

Z měsíčního fondu pracovní doby (MFPD) ve dnech se odečetly pracovní dny pokryté nepřítomností, které netvoří dny výkonu práce a dny vynětí z ES, kterné nejsou dny výkonu práce. MFPD se vypočítal podle základního kalendáře, ale případné nepřítomnosti a vynětí z ES, které nemají nastavené, že spadají do dnů výkonu práce, se určují podle osobního kalendáře. Pokud byl osobní kalendář nastaven tak, že obsahoval méně pracovních dnů než základní kalendář, výsledný nápočet dnů výkonu práce vykazoval vyšší hodnotu, než měl.

Pokud se při vynětí z ES automaticky generovala mzdová složka (a dny vynětí z ES nevstupovaly do dnů výkonů práce), dny vynětí se od MFPD odečítaly dvakrát.

Nyní se pro výpočet dnů, které netvoří dny výkonu práce z docházky a vynětí z ES rozlišuje, zda má být použitý osobní nebo základní kalendář.

UPOZORNĚNÍ
Tato úprava se uplatní od prvního aktuálního mzdového období, ve kterém během update systému Helios Orange nebyly vypočítané mzdy.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky pre dohody

Po update na túto verziu sa automaticky zaškrtne položka "Hodiny pre krátenie - tarif" v číselníku Mzdové zložky - distribučné na nasledovných mzdových zložkách:

Číslo -Názov mzdové zložky

 • 700 - Dohoda o vykonaní práce
 • 701 - Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • 702 - Dohoda o pracovnej činnosti

UPOZORNENIE: Pre porovnanie distribučných mzdových zložiek s používateľskými mzdovými zložkami môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka NOVINKA - Mzdový kalendár - zvýraznenie príplatkov

Ak bol príplatok (nočný, odpoludňajší, sobota, nedeľa) nastavený v kalendári na nepracovný deň, neboli v mzdovom kalendári tieto dni nijako odlíšené.

Odteraz sa pri prepnutí pomocou atribútu Farebné rozlíšenie - Smena zobrazuje takýto deň šrafovane.


Novinka ZMENA - Základná mzda - editovatelnosť

Pokiaľ existuje v evidencii Zmien základnej mzdy (cesta: Mzdové údaje akcia Zmena základnej mzdy) záznam pre konkrétneho zamestnanca a platnosť zmeny spadá do aktuálneho obdobia, nie je možné v Mzdových údajoch meniť tieto položky:

 • Kalendár
 • Úväzky
 • Skrátenú základnú mzdu
 • Tarifné zaradenie
 • Typ mzdy

Tip:
Pokiaľ niektorú z výššie uvedených položiek potrebujete zmeniť, najskôr smažte záznam o zmene mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Paušály a zrážky - oprava bankového spojenia

Odteraz je možné zmeniť bankové spojenie na Paušáloch a zrážkach aj v prípade, kedy je vypočítaná mzda (doteraz bolo nutné v prípade potreby zmeny Paušálu, zmazať vypočítanú mzdu).


Novinka ZMENA - Mzdové práva - sprísnená kontrola

Odteraz je sprísnená kontrola na zadávanie položky, na ktorú má používateľ nastavené mzdové práva (cesta: Možnosti/Konfigurácia - správa systému/Používatelia/akcia Práva k mzdovým údajom (filtrácia).

Tzn. Ak má používateľ nastavené práva na položku Mzdová účtovníčka = Anna, odteraz systém nedovolí do položky Mzdová účtovníčka v Mzdových údajoch zamestnanca zadať nič iného ako hodnotu Anna (alebo je možné položku nechať nevyplnenú).

Týmto postupom odstránime prípadné chyby používateľa, kedy zadal inú hodnotu, na ktorú mal práva a tento zamestnanec tiež zo spracovania jeho mzdovej evidencie "zmizol".


Novinka NOVINKA - Fúzia zamestnancov

Dátum začatia fúzie zamestnancov z jednej spoločnosti do druhej prechodom práv a povinností podľa § 28 zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je odteraz možné zadať priamo v mzdových údajoch takéhoto zamestnanca na záložke Zaradenie podzáložke Účtovanie a výbery v sekcii [4] Fúzia. Táto sekcia je viditeľná len v takom prípade, kedy je v Mzdových konštantách na záložke Sadzby a konšt. v sekcii [1] Konštanty výpočtu zaškrtnutá položka "Povoliť fúziu".


Novinka NOVINKA - Základný nárok na dovolenku - editácia

Odteraz je možné editovať základná nárok na dovolenku priamo v mzdových údajoch zamestnanca na záložke Dovolenka podzáložke Nárok položka Základný. Používateľ túto novú možnosť môže využiť v prípade, že potrebujeme u niektorých zamestnancov evidovať iný základný nárok ako je daný v mzdových konštantách (cesta: Konštanty a číselníky záložka Ostatné sekcia Dovolenka).

UPOZORNENIE:
Po zmene dátumu vzniku/ukončenia PP, Druhu PP, Kalendára sa pri prepočte nároku na dovolenku bude rešpektovať hodnota zadaná v položke Nárok bezohľadu na nastavenie v Mzdových konštantách. V prípade, že používateľ zmení Druh PP, pri ktorom je nutné nastaviť Základný nárok na dovolenku, táto hodnota sa preberá z minulého kalendárneho mesiaca ak mzdová karta existuje. Ak mzdová karta v minulom kalendárnom mesiaci neexistuje určí sa základný nárok zo mzdových konštánt a veku zamestnanca.

Ďalej boli vykonané úpravy:

 • kontroly čerpania a nároku po spustení výpočtu mzdy
 • mesačnej uzávierky 12. mesiaca - prepočítava sa Nárok v BR pre určenie správneho zostatku dovolenky pre JANUÁR nasledujúceho roka
 • ročnej uzávierky - doteraz nárok pre JANUÁR nového roka naťahoval natvrdo Zákonný nárok podľa mzdových konštánt a veku v januári. Odteraz sa preberá hodnotu Nároku na dovolenku z DECEMBRA uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku, zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt.


Novinka Mzdy_sk - ELDP - pokračujúca ND z kalendárneho mesiaca

V niektorých prípadoch, kedy ND prechádzala z kalendárneho mesiaca do nasledujúceho kalendárneho mesiaca sa mohlo stať, že pri nápočte ELDP sa riadok nesprávne rozdelil.

Upravené

Použité skratky:

 • ND - nemocenská dávka
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka NOVINKA - ELDP - zobrazenie detailu VZ

V editore ELDP v sekcii Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ vznikla akcia Vymeriavacie základy - detail, ktorá sa delí do 2 častí: Vymeriavací základ za rok RRRR (bez SR) Spätný rozpočet SP do roku RRRR

Tieto akcie zobrazia jednotlivé vymeriavacie základy po mesiacoch spadajúce do roku riadku, nad ktorým sa spustili.

Použíté skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • RRRR- rok obdobia vybraného riadku
 • SR - spätný rozpočet


Novinka NOVINKA - Likvidácia pokračujúcej DNP vs fúzia

Likvidácia pokračujúcej DNP bola rozšírená o možnosť likvidovať DNP, ktorá trvala do dňa, ktorý predchádza dňu fúzie.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie kontácií

Pri generovaní kontácií (cesta: Výpočet mzdy/Účtovanie miezd) boli doteraz zo zaúčtovania vynechané všetky mzdové zložky z výpočtu mzdy, ktoré mali nulovú čiastku.

Odteraz sa do generovania kontácii zahrnú aj mzdové zložky s nulovými čiastkami z výpočtu mzdy, s tým, že do prehľadu Účtovanie miezd sa založia len ak sú nenulové pred zoskupením nenulové.

Príklad:
Do predspracovania je zamestnancovi zadaná mzdová zložka:

 • 651 Prémie s čiastkou € 4,55, zákazka 001
 • 651 Prímie s čiastkou € -4,55, zákazka 002

Ak mzdová zložka 651 nemá vo svojej definícii zaškrnutú položku Viacnásobný vstup, tak sa do výpočtu mzdy zapíše kumulovane s nulovou čiastkou. Doteraz bola táto mzdová zložka z generovania kontácií vynechaná a odteraz sa rozúčtuje podľa neulových hodnôt z Predspracovania.


Novinka NOVINKA - eHlásenia zmien ZP od 10/2016

Na základe metodického usmernenia č. 12/3/2014 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou platného od 1.10.2016 platia v elektronickej štruktúre dávky 601 (Hlásenie zmien ZP) nasledovné zmeny:

1. Zmena v TXT štruktúre elektronickej formy dávky 601:
2.riadok – údaje o platiteľovi – položka 25 Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) - mení sa podmienka povinnosti uvádzania položky. Kým do 30.9.2016 je položka povinná, ak nie je vyplnená položka 20 až 23. Od 1.10.2016 je položka povinná /bez ohľadu na vyplnenie/nevyplnenie položky 20 až 23/.

2. Doplnenie novej prílohy: Príloha č. 5 k metodickému usmerneniu č. 12/3/2014 "Dátové rozhranie pre XML elektronickej formy dávky 601".

Poznámka:
V bode 10. metodické usmernenie stanovuje povinnosť zdravotným poisťovniam zabezpečiť prijímanie Hlásení zmien ZP v elektronickej forme v textovom formáte (štruktúra podľa prílohy č. 3 MU) alebo v XML formáte (štruktúra podľa prílohy č. 5 MU). Zároveň platiteľovi poistného stanovuje možnosť predložiť Hlásenie zmien ZP v textovom formáte alebo v XML formáte.

Z tohto dôvodu boli v systéme HELIOS Orange vykonané naledovné zmeny:
1. povinnosť vyplnenia položky č. 25 (IBAN) bola doplnená

2. nad prehľadom Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP/akcia eOznámenie zamestnávateľa pribudli 2 formáty správ:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - XML
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - XML

Tzn., že odteraz môže používateľ odosielať elektronické hlásenia zmien ZP v dvoch formátoch (TXT alebo XML).


Novinka ÚPRAVA - Likvidácia ND - už preplatené dni

Ak sa likviduje pokračujúca nemocenská dávka, ktorá vznikla pred 1. ostrým mzdovým obdobím, tak po uložení tejto likvidácie sa vynuluje hodnota v položke Už preplatené dni a zároveň sa tieto dni nezohladnia v info okne pre Podpornú dobu.

Upravené tak, aby sa už preplatené dni zadané ručne nenulovali a zároveň sa zohladnili v info okne pre Podpornú dobu.


Novinka NOVINKA - Mzdový list - spätný rozpočet SP z nasledujúcich období

V editore Mzdového listu (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) došlo k nasledovným zmenám:
1. záložka Poistenie podzáložka Spätný rozpočet SP bola premenovaná na Spätný rozpočet SP do minulých období - tento prehľad sa viaže k zobrazovanému kalendárnemu mesiacu. Používateľ tu vidí spätný rozpočet SP vykonaný zo zobrazeného mesiaca do minulých období.

2. na záložke Poistenie vznikla nová podzáložka Spätný rozpočet SP z nasledujúcich období - tento prehľad sa viaže k zobrazovanému kalendárnemu mesiacu. Používateľ tu vidí spätný rozpočet SP vykonaný v nasledujúcich mesiacoch do zobrazovaného mesiaca.


Novinka ZMENA - Hodiny nadčasov vs Odpracované hodiny

Odteraz sa hodiny zadané na mzdovú zložku, ktorá má zaškrtnutú položku Započítať do nadčasov NEzapočítavajú do odpracovaných hodín (TabZamVyp.UvazekZkraceny), ale hodiny zadané na Mzdovú zložku, ktorá má zaškrtnutú položku Započítať do základnej mzdy za nadčas sa BUDÚ započítavať do odpracovaných hodín.

UPOZORNENIE:
Táto zmena sa dotkne používateľov, ktorí si vypli na distribučných mzdových zložkách 003-005 (alebo na používateľskej mzdovej zložke určenej pre výpočet príplatku za nadčas) položku Započítať do ZM za nadčas (t.j. negeneruje sa im automaticky mzdová zložka 002 – ZM za nadčas), tzn., že nebudú mat hodiny nadčasov započítané do odpracovaných hodín z týchto MZ-iek, ak ich nezahrnú do základnej mzdy zamestnanca.

Upravený algoritmus výpočtu odpracovaných hodín sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda (ak je v aktuálnom mesiaci vypočítaná mzda, algoritmus sa uplatní v najsledujúcom mzdovom období).


Novinka NOVINKA - Platné DVZ vs fúzia

Možnosť zadanie platného DVZ do prehľadu Prehľad DVZ bola rozšírená o zadanie DVZ zamestnancov, ktorým obdobie nemocenského poistenia trvalo najmenej 90 dní po 1.1. kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a zároveň dátum ich fúzie spadá do aktuálneho kalendárneho roka.


Novinka ÚPRAVA - RLFO - zánik prerušenia RD

Pri generovaní RLFO druh evidencie Prerušenie pri ukončení rodičovskej dovolenky sa odteraz vypĺňa aj položka Vznik prerušenia.

Zároveň bola akcia "Generuj RLFO" premenovaná na "Aktualizácia nevyexportovaných RLFO".


Novinka ÚPRAVA - Ročná uzávierka

Po spustení Ročnej uzávierky sa pri archívácii mzdových kariet môže zobraziť hláška:
"The delete statement conflcted with the reference constraint FK_TabZamMzdSDS_IdObdobi_ZamestnanecID"

Upravené


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2016

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. Názov -400361 Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka ÚPRAVA - Vlastník - zamestnávateľa - Dátum do

V editore Vlastník - zamestnávateľa (cesta: Zamestnanci/Registračné listy FO) je odteraz možné do položky Dátum do zadať dátum spadajúci do aktuálneho mzdového obdobia, napriek tomu, že je mzda za dané rodné číslo vypočítaná.


Novinka NOVINKA - ELDP - definícia správ

Odteraz sa pri vytvorení novej databázy založí nad prehľadom ELDP/akcia Správy/Generovanie správ definícia správy: Evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka ÚPRAVA - Nápočet dní výkonu práce pri nepravidelnom kalendári

V prípade kedy zamestnanec má priradený nepravidelný kalendár s týždenným úväzkom rovným zákonnému týždennému úväzku (viď nastavenie v Mzdových konštantách), dni výkonu práce sa počítajú z tzv. základného kalendára, ktorý má stanovené pracovné dni od pondelka do piatku.

Z mesačného fondu pracovnej doby (MFPD) v dňoch sa odpočítavajú pracovné dni pokryté neprítomnosťami, ktoré netvoria dni výkonu práce a dni vyňatí z ES, ktoré nie sú dňami výkonu práce. MFPD sa spočíta podľa základného kalendára, ale prípadné neprítomnosti a vyňatia z ES, ktoré nemajú nastavené, že spadajú do dní výkonu práce, sa určujú podľa osobného kalendára. Pokiaľ je osobný kalendár nastavený tak, že obsahuje menej pracovných dní ako základný kalendár, výsledný nápočet dní výkonu práce vykazuje väčšiu hodnotu, ako by mal.

Pokiaľ sa pri vyňatí z ES automaticky generovala mzdová zložka (dni z dochádzky a vyňatia z ES nevstujú do dní výkonu práce), dni vyňatia sa od MFPD odpočítali dvakrát.

Odteraz sa pre výpočet dní, ktoré netvoria dni výkonu práce z dochádzky a vyňatí z ES rozlišuje, či má byť pre výpočet použitý osobný alebo základný kalendár.

UPOZORNENIE:
Táto úprava sa uplatní od prvého aktuálneho mzdového obdobia, v ktorom počas update systému Helios Orange neboli vypočítané mzdy.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do externí akce byla doplněna možnost nastavení vlastní ikonky. Ikonka se přenáší pouze v rámci standardního exportu/importu (nikoliv při exportu do HQL).


Obecné

Upozornění Pokud je HELIOS Orange spuštěn proti MS SQL Server 2008 / MS SQL Server 2008 R2 objeví se po spuštění informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí MS SQL 2008 / MS SQL 2008 R2. Upgradujte SQL Server nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktivní plugin RM_SQL2008 nebo RM_SQL2008Ext, pak se hláška nezobrazí a Helios je normálně spuštěn, jinak je běh programu ukončen.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném serveru.


Upozornění Na stanicích s Windows Vista/Windows Server 2008 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí Windows Vista / Windows Server 2008. Upgradujte operační systém svých pracovních stanic či serveru, nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktivní plugin RM_WinVista, popř. RM_WinSvr2008 nebo RM_WinSvr2008Ext, pak se hláška nezobrazí a Helios se normálně spuští, jinak je běh programu ukončen.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném systému.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2014 nainstalovat Service Pack 2 dostupný od 14.7.2016.


Novinka Byla změněna úvodní obrazovka programu (tzv. splash screen).


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2016 vol 1.4


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.1.5.9


Novinka Doplněna detekce databází v auto close režimu v seznamu databází v Globální konfiguraci (doplněn sloupec IsAutoClose?, upravena definice sloupce Existuje?) a v okně pro vytvoření zálohy.


Oprava Opravena detekce chybějícího LDF souboru při připojení databáze na MS SQL 2016.


Oprava V případě, že je v orientačním čísle např. pouze pomlčka, nápočet sloupců RÚIAN nefungoval a údržba databáze končila chybou.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že validace editoru oznámí nějakou chybu (např. Není vyplněn název XYZ), pak v následně pokračující editaci přestanou fungovat vázaná políčka (např. Číslo organizace - Název organizace, při zadání čísla se nedotáhne odpovídající název).


Oběh zboží

Novinka Došlé objednávky - v přehledu položek došlých objednávek byl zpřístupněna funkcionalita tisku.


Novinka Výkaz lihu

K jednomu dni lze založit nejprve řádný výkaz lihu a pak už jen opravný výkaz, nikoliv opačně.


Pokladna

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)


Pokladní prodej

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do dialogu aktivovaném po spuštění akce "Generuj reklamaci" z místní nabídky nad položkou příjemky/výdejky je umožněno předvyplnit další údaje související s řešením reklamace a přebírané do záznamu agendy reklamací.


Novinka V přehledu Parametry QMS lze do nového parametru Požadované řešení reklamace zadat vlastní hodnoty číselníku pro stejnojmenné pole vyplňované v editoru agend
 • Reklamace od odběratelů
 • Reklamace vůči dodavatelům

Platná konverze zadaná do parametru (ve tvaru používaném pro uživatelské sloupce) vypne konverzi předdefinovanou v programu.


Novinka Do editoru agend Údržba strojů a zařízení a Správa měřidel byl doplněn údaj Útvar s obdobnou možností využití jako v agendě Firemní aktivity.


Novinka Firemní aktivity, agendy QMS

Do všech přehledů úkolů (z tabulky TabUkoly) byla do Nastav doplněna vazba na číselníky QMS:

 • Číselník 1 QMS
 • Číselník 2 QMS
 • Číselník 3 QMS


Řízení peněžních toků

Oprava Opraveno chybné chování aktualizace pro peněžní toky - celková.

Týkalo se cizoměnových faktur při úhradě v hlavní měně . Úhrada bankou, obratová částka = částka transakce = částka v HM. Kód měny nezadán. Aktualizace pro peněžní toky - chybně posuzovala obratovou částku za částku v cizí měně a v ŘPT byly částky v HM chybně vyhodnocovány podle částky v CM.


Účetnictví

Tip Editory - nový vzhled

Stěžejní editory modulu byly převedeny do tzv. nového vzhledu. Cílem je sjednotit a vylepšit vzhled napříč systémem. Největšími změnami prošel editor účetního deníku, kde současně došlo k úpravě rozmístění některých polí z hlediska ergonomie ovládání.
Přidali jsme více možností nastavení na druhu účetního dokladu, která pole zobrazovat. Zadávání údajů cizí měny se již neprovádí ve speciálním oknu, ale přímo v editoru účetního deníku.

Také editor účetních kódů (kontací) a editor druhů účetních dokladů byl upraven a doznal dílčích změn.


Novinka Je zavedena nová kontrola pro jakékoliv pořízení nového deníkového dokladu (ruční pořízení, účtování, import, kopie, změna rozpracovanosti apod.) do účetního deníku. Hlídá, zda má doklad vliv na kontrolní hlášení a jestliže ano, kontroluje, zda je příslušné kontrolní hlášení otevřeno. Jestliže by měl doklad vliv na již uzavřené kontrolní hlášení, zobrazí se chybové hlášení o nutnosti založení nového následného kontrolního hlášení a operace se neprovede.


Novinka Upravena kontrola a nápočet kontrolního hlášení

DIČ zadané jako prázdný řetězec se reprezentuje tak, jakoby nebylo zadané vůbec.


Novinka Kontrolní hlášení, kontrola úč.řádků do oddílu A.2:
 • kontroluje se zadání DIČ organizace, chybí-li nebo není jednoznačné, systém hlásí informaci
 • kontroluje se zadání Ev.čísla daňového dokladu, chybí-li nebo není jednoznačné, systém hlásí informaci

Nápočet kontrolního hlášení:

 • DIČ organizace - pokud není zadáno nebo není jednoznačné, úč.řádek je napočítán do KH bez DIČ organizace.
 • Ev. číslo daňového dokladu - pokud není zadáno nebo není jednoznačné, systém doplní hodnotu RRRR/DUD/cccccc a úč.řádek je napočítán do KH.
 • RRRR ... rok z datumu DUZP
 • DUD ... číslo DUD dokladu
 • cccccc ... číslo dokladu


Novinka V editoru samovyměření uvolněno zadávání účtů.


Novinka V přededitaci při účtování z agend je opraveno chování editoru účetního deníku. Při otevírání účetního řádku do opravy nedochází ke kontrolám na uzavřenost výkazů apod. Tím je umožněna editace všech polí editoru.


Novinka Do generování emailu z tiskových formulářů nad saldokontem, saldokontem k datu / období stavu zapojeno přednastavení emailového spojení z dané organizace do příjemce.


Novinka Z přehledu salda, který je zobrazen nad organizacemi, je umožněno zobrazení a vystavení upomínkek, penalizačních faktur a platebních příkazů.

Podmínkou je, aby byla správně nastavena dohledaná saldokontní skupina.


Oprava Při účtování faktur kontací, která obsahuje řádek korekce daně, mohlo dojít k tomu, že systém správně neseskupil řádky účtování a řádek korekce byl vytvořen jako samostatný řádek účetního deníku.

Opraveno.


Oprava V kontrolách sazeb DPH byla chybně vyhodnocována nulová sazba. Opraveno.


Novinka Zaškrtávátko pro přenos organizace 2 je uvolněno v editoru řádku kontace faktur i pro druh řádku zaokrouhlení zisk/ztráta. Po jeho zaškrtnutí dojde k přenosu organizace 2 z faktury do úč.deníku.


Účtovníctvo (SK)

Novinka V novej verzii sme aktualizovali formulár Poznámky k individuálnej účtovnej závierke platný pre rok 2016.

Dokument je prístupný v rozšírených legislatívnych dokumentoch Helios Controlling v menu Dokumenty.

Dokument je predpripravený na vytlačenie, avšak z dôvodu individuálnosti nastavení konkrétne účtovnej jednotky je potrebné spraviť „donastavenia“ v určitých odsekoch. A následne až po aktualizácii zobraziť a vytlačiť.


Novinka V novej verzii sme doplnili formulár Poznámky k mikro účtovnej závierke platný pre rok 2016.

Dokument je prístupný v rozšírených legislatívnych dokumentoch Helios Controlling v menu Dokumenty.

Dokument je predpripravený na vytlačenie. Užívatelia si môžu doplniť výstupné informácie potrebné k účtovnej závierke. Následne je dôležité formulár aktualizovať, aby sa všetky údaje preniesli do tlačiva.


Novinka Je zavedena nová kontrola pro jakékoliv pořízení nového deníkového dokladu (ruční pořízení, účtování, import, kopie, změna rozpracovanosti apod.) do účetního deníku, která hlídá, zda má doklad vliv na kontrolní výkaz a jestliže ano, kontroluje, zda je příslušný kontrolní výkaz otevřen. Jestliže by měl doklad vliv na již uzavřený kontrolní výkaz, zobrazí se chybové hlášení o nutnosti založení nového dodatečného kontrolního výkazu a operace se neprovede.


Novinka Kontrolní výkaz

Při přípravě dokladů pro přenos od člena k zastupujícímu členu nedošlo k plnění DIČ pro část B.3 v evidenci dokladů pro přenos.

Upraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Soubory pro distribuci, export a import definic výkazů, ukazatelů finanční analýzy, dokumentů a legislativy jsou převedeny do nového formátu (přípona souboru obsahuje navíc X). Export a import v Helios Orange je upraven na nový formát. Soubory definic výkazů, ukazatelů finanční analýzy, dokumentů a legislativy jsou nově distribuovány pouze v novém formátu.

Soubory v původním formátu nelze importovat do nové verze HELIOS Orange!
Soubory v novém formátu nelze importovat do původní verze HELIOS Orange!


Novinka Do stromové struktury pod Pomocný konsolidační přehled jsou přidány přehledy Inbox a Zprávy inboxu. Jedná se o obdobné přehledy jako u výkazů pro příspěvkové organizace, funkcionalita je stejná.


Oprava Opravena chyba, kdy se v Soustavách plánů, akce Aktualizace po měsících negeneroval poslední měsíc. Chyba se projevovala, pokud byly plány nastaveny na kumulaci.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export