Verze 2.0.2016.0414 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka V souborech bankovních výpisů kartového centra CS Flat txt formátu došlo ke změně:
  • změnila se struktura věty 86
  • dříve se hodnoty v kontrolní větě 86 - součtová věta sumárního avíza pro CCS - kontrolovaly proti součtu ve větách 31 - běžná věta sumárního avíza CCS, tato kontrola je zrušena
  • věty typu 31 nejsou již nikde popsány a zřejmě ani používány


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - zrušení omezení typu skladu v položkách deklarace.

Omezení bylo pouze na sklady typu A,B,C,D,E,F,Z.
Omezení způsobovalo problém při generování dokladů z celního skladu, s typem skladu R.
Omezení zrušeno.


Intrastat

Novinka Upravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z dokladů Fakturace.

Respektuje se kurz pro DPH (resp. jím přepočtené částky) v případě, že kurz DPH je zadaný přímo na faktuře.


Oprava Opraveno chování, kdy akce "Hromadná aktualizace kurzů" mohla zůstat povolena pro ZJ, která má nastaven "Způsob použití kurzu" který to nedovoluje (Vlastní kurz) a naopak (kurzy ČNB nebo celní kurz).


Mzdy (CZ)

Novinka Mzdy VS - P 1c - 01 – Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. XXXX

Z důvodu legislativní změny platových tarifů pro pedagogické pracovníky došlo k úpravám ve vykazování nového výkazu P1c-01.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - zmena poisťovne

Akcia Všetky zmeny (cesta: Zamestnanci/Hlásenie ZP) bola upravená tak, aby generovala hlásenia zmien ZP pri zmene poisťovne len nad januárom (doteraz ich generovala v každom mesiaci).


Oběh zboží

Novinka Dodatečné související náklady

V rámci realizace dokladu s DSN protékajícími výrobou až na doklady oběhu zboží mohly nastat situace, kdy pro dané množství pohybu položky přijaté z výroby vznikne více jak 1 pohyb DSN (za každou nižší položku zatíženou realizovanými DSN). Pokud při zpracování prvního pohybu z dané úrovně do pohybu výdeje ze skladu na další úrovni došlo k zatížení celé částky evidenční ceny, další pohyb DSN se do daného pohybu položky vydané ze skladu neuplatnil. Část DSN se takto mohla ztratit. Upraveno.

Novinka Druhy dokladů oběhu zboží - na řadách expedičních příkazů a výdejek byla doplněna možnost přednastavit hodnotu z číselníku Způsob dopravy analogicky jako na fakturách.

Zároveň došlo ke sjednocení terminologie napříč agendami. Nyní místo Druh dopravy nese pole ve shodě s číselníkem veřejný název Způsob dopravy, tak tomu bylo již v došlých objednávkách.


QMS Systém řízení kvality

Oprava V agendách QMS
  • Správa měřidel
  • Údržba strojů a zařízení

funkce Generování opakovaných úkolu napočítávala počet užití do celočíselné proměnné. Tím docházelo ke ztrátě přesnosti nápočtu při hodnotách užití s přesností na desetiny. Opraveno.

eServer a eServer PREMIUM

Novinka Byl uvolněn eServer. Tato aplikace je potřebná pro fungování HELIOS Zoom, který umožňuje náhled na data.
  • Nyní je eServer součástí každé licence HELIOS Orange zdarma. Tato základní verze je určena pouze pro čtení a maximálně 50 pojmenovaných uživatelů.
  • Verze PREMIUM eServeru umožňuje používat externí akce i pro zápis dat, zároveň povoluje notifikace.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export