Verze 2.0.2016.0413 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Oprava V editoru bankovního spojení se ne/zobrazovalo zaškrtávátko Započítat do ŘPT.

Již se zobrazuje správně.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO366: pro kontrolu exportu GUF08 - účel zajištění:

PO366: JESTLIŽE je Druh zajištění roven 9110 a zároveň je navrhovaný režim konečné užití - režim (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK tento element musí být použit,
JINAK tento element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO367 - ošetření exportu elementu GUF09.

PO367: JESTLIŽE je účel zajištění celního dluhu, který může vzniknout v případě nesplnění podmínek navrhovaného režimu (dle přílohy 32-03 písm. 1a),
PAK navrhovaná výše zajištění musí být použita,
JINAK navrhovaná výše zajištění nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PR206_CP :

PR206_CP: JESTLIŽE Druh zajištění není roven 9110, 9ZD1 nebo 9ZD2, PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" může být použita maximálně 1x.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D007 pro kontrolu vyplněnosti položkové ceny v nár.měně.

D007: JESTLIŽE je deklarován režim volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY), dočasné použití (53YY) nebo přepracování pod celním dohledem (91YY),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - export předložených podkladů, licencí a certifikátů : v souvislosti se zrušením elementu GPD09 - stav, budou exportovány pouze ty podklady, které mají zaškrtnut atribut Stav.


Novinka ICS Dovoz, upraven export elementu H49 - příznaku, že nejsou splněny podmínky odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA

Dle pravidla : PO280: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - odstraněn element GPD09 ve všech zprávách pro CP


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly a exportu dle PO240:

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (A) a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno."


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR313:

PR313: JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B, F01, 01F, 888, 999, 8A8, 9A9, 000,
JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR313_CZ405 pro zprávy:

CZ405 - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
CZ407 - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku

PR313_CZ405A: "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu elementu QH68 - Datum vzniku CD dle kontroly PO240 :

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53)
a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,

nebo je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (A) a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení, PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.

Novinka ICS Dovoz - do zajištění byl přidán atribut Účel a Výše.

Export v elementu GUF08 a GUF09.


Fakturace

Novinka V případě, že konstanta Generovat kurzové rozdíly při úhradě je nastavena na Zakázáno, případně byla v tomto stavu vygenerovaná úhrada, v počítaném sloupci Saldo v HM (TabDokladyZbozi.SaldoVHM) se nezobrazuje nic


Oprava Opraveno chybné chování akce Generovat kurzové rozdíly k bilančnímu dni.


Intrastat

Novinka Připravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z dokladů Oběhu zboží a Fakturace (OZ).

Pro hlášení generovaná do období 8/2016 a dále se již nepoužívá celní kurz a využívá se kurz použitý přímo na dokladech OZ pro daňové účely (resp. jím přepočtené částky). Pro přímé obchodní náklady (PONx), které mají přímý dopad do hodnot Intrastatu (tj. Typ=pro účely Intrastatu se zaškrtnutým checkboxem PON přičíst k fakt.ceně) se používají kurzy, které jsou zadány přímo na nich.
Při generování měsíčních hlášení z dokladů OZ se pro hlášení spadajících do období 7/2016 a dřívějších používá původní metodika, tj. u cizích měn dochází k dohledání celního kurzu a přepočet částek tímto kurzem (typicky již jen opravná hlášení).


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Plán školení -ručně

Při ručním zakládání plánu školení a lékařských prohlídek se po uložení editoru plánu školení, lékařských prohlídek zobrazí v přehledu Plán, školení a lékařských prohlídek dva totožné záznamy, po stisknutí tlačítka Obnovit jeden zmizí.

Upravené, tak aby se při ukládání plánu v přehledu nezobrazoval ukládáno plán dvakrát.


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Plán školenia -ručne

Pri ručnom zakladaní plánu školení a lekárskych prehliadok sa po uložení editora plánu školení, lekárskych prehliadok zobrazia v prehľade Plán, školení a lekárskych prehliadok 2 totožné záznamy, po stlačení tlačidla Obnoviť jeden zmizne.

Upravené, tak aby sa pri ukladaní plánu v prehľade nezobrazoval ukladaný plán 2-krát.


Účetnictví

Novinka Přiznání k DPH vzor 20.

Byl vytvořen nový vzor č.20 tiskového formuláře. Pro období k DPH měsíční od 7/2016 příp. čtvrtletní 3Q/2016 vč. je nutno nastavit tento nový tiskový formulář viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, Tiskový formulář.

Pro Kontrolní hlášení DPH je zajištěno naplnění změněného textu A.2., platí pro KH DPH od 07/2016 dále. Systémové číslo tiskového formuláře se nezměnilo.


Novinka Při opravě dokladu pro kontrolní hlášení jsou obecně nabízena všechna otevřená období DPH téže časové periody, vzoru a země (standardně tedy časově poslední otevřené období DPH téže časové periody, vzoru a země - řádné / opravné / dodatečné).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export