Verze 2.0.2016.0410 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka (SK)

Oprava OPRAVA - Hromadný platobný prikaz Tatra Banka SEPA

Vo formulári Hromadný platobný príkaz Tatra SEPA sme opravili formát čísla účtu na formát IBAN pre SEPA platby.


Celní případy

Novinka Záruční listiny - úprava výčtu hodnot v atributu Režim:

dočasné uskladnění
tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim
režim vnější tranzit
režim vnitřní tranzit
režim uskladňování v celním skladu
režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla
režim aktivního zušlechťovacího styku
režim konečného užití
propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez odkladu platby
propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s odkladem platby
propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 952/2013 ze dne 9 října 2013 kterým se stanoví celní kodex Unie
propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU)č. 952/2013 ze dne 9října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
jiný druh celní operace – uveďte jaký


Intrastat

Oprava Pokud byl na zpravodajské jednotce nastaven „Vlastní kurz“, tak se při stisku OK+Kontrola pro jednotlivé operace se zaškrtnutým checkboxem "Zásilka do hodnoty 200 EUR" špatně vyhodnocovala kontrola překročení limitu pro MZ (hodnota valut se přepočítávala kurzem 1, čímž kontrola hlásila chybu, pokud byla fakturovaná cena nad 200 Kč).

Nyní se pro přepočet limitu 200 EUR použije kurz dle tohoto pravidla: když je měna na JO rovna měně pro limit, použije se kurz z JO, pokud je měna na JO jiná než pro limit a metodika pro kurz na ZJ je jiná než Vlastní, použije se kurz dle metodiky pokud je měna na JO jiná než pro limit a metodika pro kurz na ZJ je Vlastní, zjistí se celní kurz dle datumu JO.


Oprava Pokud byl na Zpravodajské jednotce nastaven „Vlastní kurz“, tak se při vstupu do ZJ s přednastavenou měnou a kurzem nastavil kurz na výchozí hodnotu 1. Nyní zůstává zachován původní kurz.


Mzdy (CZ)

Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od září 2016 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, kteří jsou uvedení v § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Dále u těchto zaměstnanců dochází k zavedení nového platového stupně (praxe do 2 let).

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

  • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně
  • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 9 (zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
  • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
  • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců


Mzdy (SK)

Novinka INFO - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015

Podrobnejšie informácie k výsledkom RZZP nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_V%C3%BDsledok_RZZP_od_r._2011#Zadanie_v.C3.BDsledkov_RZZP_do_v.C3.BDpo.C4.8Dtu_mzdy

Informácie zdravotných poisťovní k RZZP 2015 nájdete na ich webových stránkach:

VšZP: http://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2015.html

ZP Union:https://www.union.sk/rocne-zuctovanie-2015

ZP Dôvera: http://www.dovera.sk/platitel/tema-odvody-na-zdravotne-poistenie/a1807/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2015


Oběh zboží

Oprava Při vytvoření návazného dokladu faktura k došlé objednávce obsahující pouze textovou položku se faktura s objednávkou nepropojila. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export