Verze 2.0.2016.0406 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do konstant modulu banka, Bankovní výpisy, účtování byla přidána nová konstanta: Účet pro převody mezi vlastními BÚ. Lze zadat např. účet peněz na cestě.

Pokud bude Účet pro převody mezi vlastními BÚ vyplněn, je zapnuta nová funkcionalita převodů mezi vlastními bankovními účty.

Pokud se na řádku bankovního výpisu detekuje vlastní bankovní spojení - kromě vlastního bankovního spojení stejného jako je na hlavičce BV - (viz přehled [3] Bank. spojení na záložce 5 - Bank. spojení editoru Organizace) pro vlastní organizaci, akce Příprava účtování doplní do Účetního účtu na řádku bankovního výpisu Účet pro převody mezi vlastními BÚ z konstant banky. Dtto při ručním výběru bankovního spojení. Když je v Účetním účtu na řádku bankovního výpisu Účet pro převody mezi vlastními BÚ a ručně se změní bankovní spojení na jiné než vlastní organizace, pole Účetní účet se vyprázdní.


Novinka Upraven import kartového centra ČSOB.

Jestliže je v importním souboru pouze jediná věta typu 02 (obchodní místo), dojde k zápisu Čísla příjemce do hlavičky kartového centra, čímž se zabrání duplicitním zápisům.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu elementu H63 ve zprávě DN_PODD CZ415A,

bude exportováno vždy, pro ZJP musí být, pro neZJP může být použito.


Novinka ICS Dovoz - odstraněna kontrola PO248 na materiálové položky s režimem <>51XX.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : Zpřístupněna pole pro zadání čísla povolení a délky čísla pro deklarace : JCD Dovoz(1), JCD Vývoz(2), Místní řízení(U).


Celní sklad

Oprava Generování ICS z více označených celních výdejek s vyplněnými externími atributy Hodnota a CN: Opravena chyba, kdy se do celní hodnoty všech položek vygenerovaného ICS (TabNCTSPolozky.Zaklad1) uložila totožná hodnota.


Obecné

Oprava Opravena chyba, kdy Excelovský dokument uložený v přehledu Dokumentů v databázi byl otevřen jako template. Proto nefungovalo hlídání změn dokumentu.


Oprava V nově převedených editorech se chybně generovaly záložky pro externí atributy. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Pro doklady generované z došlých objednávek (doklady oběhu zboží a účtenky) přidáno dotažení recyklačních příplatků z kmene zboží


Oprava Při editaci řady došlých objednávek byl povinný tiskový formulář. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Novinka QMS - agenda Řízená dokumentace

Bylo připraveno 8 externích akcí pro změnu stavu řízené dokumentace v rámci standardního procestu zpracování nové verze řízeného dokumentu. Akce jsou spolu s nezbytným předdefinovaným číselníkem Stav dokumentace k dispozici ke stažení na Helios Store v seznamu Součásti distribuce pod veřejným jménem Akce pro změnu stavu - Řízená dokumentace.

Novinka QMS - agenda Řízená dokumentace

V logování změn stavu (tabulka TabQMSLog - LOG tabulka změn) se při standardním zápisu nového záznamu o přechodu záznamu agendy do nového stavu automaticky zruší informativní záznamy o důvodech, proč se předtím nepodařilo stav změnit. Jde o záznamy, které vytvářejí externí akce pro změnu stavu a které mají shodné Datum začátek a Datum konec a důvod neúspěchu uvedený v poli Poznámka.


Novinka QMS - agendy Údržba strojů a zařízení, Správa měřidel

Generování opakovaných úkolů - algoritmus pro výpočet s nastaveným typem parametru Počet užití v parametrech opakovaných úkolů byl upraven

  • v případě, kdy se sledují stroje, se místo počtu záznamů vybraných pro daný stroj z tabulky Evidence výrobních operací načítá součet hodnot:
    • Odváděné kusy + Opravitelné zmetky + Zmetky IO + Neopravitelné zmetky
z těchto vybraných záznamů.
  • v případě, kdy se sleduje nářadí a v evidenci nářadí není definována hodnota Počet užití, se místo počtu záznamů vybraných pro dané nářadí z tabulky Evidence nářadí načítá součet hodnot:
    • Odváděné kusy + Opravitelné zmetky + Zmetky IO + Neopravitelné zmetky
ze záznamů v tabulce Evidence výrobních operací, k nimž jsou vybrané záznamy Evidence nářadí připojeny.


Účetnictví

Oprava Editor účetního dokladu. Při otevření řádku s vyšším číslem do editoru došlo k chybnému nastavení kurzoru v přehledu řádků přímo v editoru.

Kurzor byl nastaven na jiném řádku než je otevřený. Opraveno.


Oprava Při zakládání nového salda ke dni / období stavu byly v editoru chybně zobrazeny pole období stavu i datum ke dni, nikoliv pouze jedno příslušné pole.

Po založení nového salda k datu a aktualizaci nefungovalo zobrazení účetních řádků pro saldkokontní případy. Opraveno.


Novinka Editor samovyměření.

Pokud není zaškrtnuta konstanta pro používání daňových klíčů, pole pro daňový klíč v editoru samovyměření je prázdné, nepřístupné a lze zadávat účty DPH.


Oprava Skupinová registrace DPH

Při pokusu o import účetních dokladů od člena do druhého následného kontrolního hlášení systém hlásil chybu Kontrolní hlášení DPH je uzavřeno, i když KH, do kterého se import provádí, bylo otevřené. Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Kontrolní výkaz DPH (SK), formát XML zprávy pro Kontrolní výkaz za 4. měsíc 2016 resp. 2. čtvrtletí 2016 a následující nebylo možné načíst do eDaně.

Upraveno výstupní XML.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export