Verze 2.0.2016.0405 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Celní případy

Novinka Úprava exportu zprávy CZ530A - Žádost na změnu odpisů AZS/N

Nebude exprotován atribut QGPA08 : země vydání povolení z předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz - zrušen export atributu CCR01 - země čísla povolení CCŘ.

xml zprávy:

 • DI_PROD CZ471A
 • DN_DNCP CZ423A
 • DN_STOD CZ411A


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D019 - nebude se kontrolovat země vydání povolení:

JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem ("51", "53", "54", "71", "78", "91", "92") nebo režim AZS/N ("41") nebo dočasný vývoz ("21", "22") a zároveň Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"), PAK element musí být použit, JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - oprava pojmenování exportní skupiny QDJZCP - NÁVRH DOPLNĚNÍ JZCP.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : zpřístupnění položek pro JSD Dovoz . (nutné pro legislativu SK - přidělování pořadového čísla zápisu).


Novinka Samostatný odpis - úprava exportu zprávy DN_ODPD CZ435A - nebude exportována země vydání povolení - element QGPA08.


Novinka SVP - svobodné celní pásmo - upravena kontrola vyplněnosti na povolení(země).


Novinka Ukončení před tranzitem - Úprava exportu zprávy CZ047A DN_UVSO Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem:

zrušen export atributu ZJP01


Celní sklad

Novinka Generování ICS dovoz z celních příjemek v režimu 40xx při preferenci 115,123,140,223,240,315,323,340:

- Podmínka D018 - Pokud se na některé položce vygenerovaného ICS v režimu 40xx nachází jeden z kódů preference 115,123,140,223,240,315,323,340, bude na hlavičce vygenerovaného dokladu uvedeno číslo povolení celního skladu.
- Podmínka D020 - Pokud se na některé položce vygenerovaného ICS v režimu 40xx nachází jeden z kódů preference 115,123,140,223,240,315,323,340, bude na této položce uvedena MJ ekon. a Množství ekon.


Novinka Generování ICS dovoz v režimu 40xx:

- Pokud je v org.struktuře zatrženo použití Partnumberů, bude seskupování v režimu 40xx shodné jako u režimu 51xx. (seskupování dle reg.čísel zboží).


Novinka Generování ICS dovoz v režimu 40xx:

- Pokud je v Organizační struktuře na záložce Celní sklad zaškrtnut Převod reg.čísla zboží do popisu, tak se nebude do popisu na položkách udávat celkové množství + MJ, ale pouze množství + MJ jednotlivých reg.čísel. Naopak, pokud Převod reg.čísla zboží do popisu zaškrtnut není, bude se celkové množství + MJ uvádět bez nadbytečných desetinných míst.


QMS Systém řízení kvality

Novinka QMS - agenda Vztahy s obchodními partnery

Úprava výpočtu ukazatele Úplnost dodávek odběrateli (UplnostOdb) - do výpočtu jsou zahrnuty i došlé objednávky pokryté nerealizovanými výdejkami.


Novinka QMS - agenda Reklamace od odběratelů
 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly k řešení reklamace" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Reklamace vůči dodavatelům

 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly k řešení reklamace" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Interní neshody

 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Řízení auditů

 • Do přehledu na podzáložce Neshody, nápravná a preventivní opatření na záložce 6 editoru přehledu hlavního editoru agendy byly do místní nabídky doplněny akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
  • Generuj interní neshodu


Novinka QMS - Řízená dokumentace

Při přechodu dané verze řízeného dokumentu do jednoho ze stavů dokumentu:

 • 5=Zveřejněný
 • 6=Platný

se do "Log akcí QMS" pro všechny zaměstnance uvedené na záložce Distribuční seznam v záznamu Řízená dokumentace doplní záznam s akcí:

 • Vyžádána akceptace

Při přechodu do některého ze stavů dokumentu menšího než 5 se všechny záznamy s akcemi:

 • Vyžádána akceptace
 • Dokument akceptován

u dané verze dokumentu zruší.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export