Verze 2.0.2016.0404 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad.

Pokud jsou naimportované úhrady z kartového centra nebo ručně zadané úhrady na řádku bankovního výpisu nepřiřazené k fakturám a spustí se akce Automatické přiřazení úhrad, mohlo se stát, že se po neúspěšném spárování párování pro daný řádek ukončilo a nepokračovalo na další řádky.

Opraveno.


Oprava Kurz na řádku bankovního výpisu mohl být za určitých okolností při ukládání zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Opraveno.


Celní případy

Novinka Do kopie dokladu (Nová z aktuální / ze vzoru) byl přidán atribut Dostatečné zušlechtění (zál.č.4).


Novinka Ukončení před tranzitem / ECS Výstup:

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ507A (D_N_UKOV) a CZ047A (D_N_UVSO)


Novinka ECS Vývoz - povolení režimu s hospodářským účinkem prodlouženo na 35zn.

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (RHU02) ve skupině "POVOLENÍ REŽIMU S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM" (RHU) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola QP450:

"JESTLIŽE element "Druh podkladu“ obsahuje hodnotu „X002“ a současně element „Označení podkladu“ neobsahuje hodnoty „EU001“, „EU002“, „EU003“, „EU004“, „EU005“ nebo „EU006“
PAK element " Číslo zboží dvojího užití " MUSÍ být uveden


Novinka ECS Vývoz -

Odstraněny elementy
- "Země vydání povolení" (RHU01), ve zprávách - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země vydání" (CCR01) ve zprávách - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země vydání" (ZJP01) ve zprávách- CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)
- "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země schválení skladu" (SKL03) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Změněna minimální a maximální délka u elementu "Identifikační číslo skladu" (SKL02) ve skupině "OZNAČENÍ SKLADU" (SKL) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (CCR02) ve skupině "POVOLENÍ CCŘ" (CCR) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - prodloužení H05, H07:

Změněna minimální a maximální délka u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05) a "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz

Ze všech zpráv odstraněny všechny jazykové elementy H85LNG, H48LNG, H60LNG, H62LNG, QSTO07LNG, H73LNG, H71LNG, QSPV01LNG, DOPRH01LNG, QDORS01LNG, TDKLLNG, REPLNG, REPLNGN, TELNG, TCRLNG, TCELNG, TPLNG, TLALNG, TLODGLNG, CRES13LNG, SIID01LNG, G04LNG, GP01LNG, GPA02LNG, GPD02LNG, GSM01LNG, GTELNG, GTCRLNG, GTCELNG.

(LNG zůstává v komunikačních zprávách pro systém záruk, doména GMS)


Novinka ECS Vývoz

Přidána kontrola QP91:
"JESTLIŽE element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“=1
PAK NESMÍ být uveden ani jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"
JINAK MUSÍ být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"."


Novinka ECS Vývoz - na hlavičku dokladu přidán příznak: Zboží nepředloženo na základě povolení (implicitně nastaveno: Ne)

prvek H86 ve zprávách:
CZ515A (D_N_PODV)
CZ529A (C_R_PROV)
CZ551A (C_R_NPRV)

Ošetřen export dle pravidla QP458 (samotné pravidlo se nekontroluje, program ošetřuje v průběhu exportu automaticky):
"JESTLIŽE je celní prohlášení podáváno s využitím zjednodušeného postupu a současně element „Druh dopravy ve vnitrozemí“ obsahuje hodnotu 7 (Potrubí a vedení)
PAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ MUSÍ být použito
JINAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ NESMÍ být použito"


Novinka ECS Vývoz - do předložených podkladů a licencí byl přidán atribut Číslo zboží dvojího užití.

element: v GPD.GPD12
zprávy: zpráv CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ529A (C_R_PROV) a CZ599A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - Upraven export dat - partnumber - pro xml zprávy : DNPODV, DNOPRV, DIDOP

Partnumbers budou exportovány pro předchozí režimy 41, 51.
Generování do dat dokladu z celního skladu zůstává dle volby v org.struktuře, ale samotný export do xml na CÚ bude dle režimu.


Novinka Kopie předchozích dokladů z 1.položky.

Nad přehledem položek byla vytvořena nová akce pro kopii předchozích dokladů z 1.položky.
Předch.doklady budou nakopírovány do označených záznamů položek.
Pokud je u předch.dokladu vyplněna hmotnost, tak bude převzata hrubá hmotnost z dané položky.


Novinka ICS Dovoz - do Nastavení parametrů byla přidána volba, zda v exportu posílat hash u předložených podkladů a licencí.

Dle podmínky PO275_GPD10 - pro povolení vydaná do 1.5.2016 (do okamžiku účinnosti UCC ).

Pro povolení vydaná po tomto datu - lze vynucenou kontrolu na hashe vypnout.

PO275_GPD10: JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta (bez ohledu na druh prohlášení střední část) a současně druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí nejsou pevná dopravní zařízení,
nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP) s druhem prohlášení střední část zjednodušené celní prohlášení ("C")
a zároveň povolení zjednodušeného postupu je vydané do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016)
a zároveň druh předloženého dokladu není fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselnících DOKTYP_D),
PAK tento element musí být použit,
JINAK
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení
a zároveň povolení zjednodušeného postupu je vydané do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016),
PAK tento element může být použit,
JINAK tento element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D001 + ošetření při exportu dat.

skupina TRAN + H44 Nákl. kusy celkem.

"D001: Tento element se povinně použije u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).
U ostatních režimů (71YY) se nepoužije."


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti D010 + úpravy v generování zprávy DN_PODD CZ415A : element G12 Preference:

"D010: Nejedná-li se o obchod mezi částmi celního území Společenství (odst. 1 kód ""CO""),
na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje,
PAK se tento element povinně použije u režimů:
- volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
- aktivní zušlechťovací styk (51YY)
- dočasné použití (53YY)
JINAK se nepoužije."


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PR202: GUF01 - GRN vydané v České republice musí splňovat kontrolní součet dle ISO 6346.

xml zprávy - CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola C100D_H63:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta,
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" musí být použit,
JINAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D008_D009 pro G14 Kód způsobu hodnocení:

JESTLIŽE není použito jednorázové zjednodušené celní prohlášení (JZCP) a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje,
PAK musí být tento údaj povinně uveden.

JESTLIŽE je použit některý z režimů:
- volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
- aktivní zušlechťovací styk (51YY)
- dočasné použití (53YY)
PAK tento element musí být použit
JINAK nesmí být použit."


Novinka ICS Dovoz, přidání kontroly PO140D_GUF02:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "9120", "92ZL","93CJ", "9ZD1", "9ZD2" nebo "95ZP",
PAK element "Označení jiných druhů zajištění" nesmí být použit,
JINAK element "Označení jiných druhů zajištění" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO240:

"PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (""Y"" nebo ""Z""),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (""A"") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno."


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PO247:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" musí být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola vyplněnosti PR313:

"PR313: JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, F01, 01F, 888, 999, 8A8, 9A9, 000
JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B."


Novinka ICS Dovoz - do položek deklarace byl pro režim 4051 přidán atribut Typ zboží (materiál / výrobek).

Pro režim xx51 a typ "výrobek" - nebude aktualizována celní hodnota.


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola D002_CZ423A : funkčnost přenesena do exportu dat....

"D002_CZ423A:
1) U následujících režimů musí být v deklaraci uveden alespoň jeden odesilatel (na úrovni hlavičky nebo na úrovni položky):
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).

2) Pro režimy (71YY,) se nepoužije.

3) U ostatních režimů je volitelný."


Novinka ICS Dovoz - upraveny kontroly a export dat DODP (dodaci podminky), dle D003_CZ423A:

Tato skupina je povinná u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).

Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY."


Novinka ICS Dovoz - úprava generování xml dávky CZ415A, CZ417A - skupina TRAN, a měna. dle pravidla D003:

"D003: Tento element je povinný u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).
Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY."


Novinka ICS Dovoz, dle D008_D001 byl upraven export odesílatele, pouze pro režimy různé od 71yy.

"D008_D001_skupina: JESTLIŽE není použito jednorázové zjednodušené celní prohlášení (JZCP) a zároveň je použit režim (71YY),
PAK se nesmí použit odesílatel na úrovni položky."


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D018:

"D018: JESTLIŽE je navrhovaný režim jeden ze zvláštních režimů (51, 53, 71) případně konečné použití - režím (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK skupina ""Povolení režimu s hospodářským účinkem"" musí být použita,
JINAK skupina ""Povolení režimu s hospodářským účinkem""nesmí být použita."


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu kódu způsobu stanovaní celní hodnoty - bude exportován pouze pro režimy 0xxx, 4xxx, 6xxx, 51xx a 53xx.

(Tj. v pokud je předvyplněno z celního skladu, či odjinud, lze ponechat, nebude exportováno.)


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly PO280:

Změna znění podmínky PO280 navěšené na H49 ve zprávách CZ415A, CZ417A

Vyřešeno generováním xml zprávy: "PO280: Jestliže je předchozí režim AZS (XX51) nebo přepracování pod celním dohledem (XX91)
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit."


Novinka ICS Dovoz - oprava generování GPD10 ve zprávě CZ415A.

Typ hashovacího algoritmus bude exportován pouze pokud jsou záznamy v nascanovaných dokumentech. Do této verze se chybně generovalo, pokud byl proveden export, pak scan smazán, pak znovu exportováno.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky 9ZD2, 9120.

Datové zprávy: CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A
xml element GUF01Z.
Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.


Novinka ICS Dovoz - zál.č.7 : Dostatečné zušlechtění - přejmenováno na : Použití odst. 3, 4 čl. 86 UCC.

Bude exportováno v elementu H49 - s opačnou hodnotou.

a dle podmínky PO280:
Jestliže je předchozí režim AZS (51),
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - Element H61 (Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu) odstraněn ze zpráv CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A


Novinka ICS Dovoz, změna formátu elementů H63, RHU02, CCR02, QGPA07, SVP02 ve všech zprávách. Délka 35zn.


Novinka Změna v xml zprávách:

- CZ423A Doplnění údajů JZCP
- CZ424A Informace o registraci doplněných údajů JZCP

přidána skupina QDJZCP - NÁVRH DOPLNĚNÍ JZCP
elementy:
QDJZCP01 Datum a čas návrhu na doplnění JZCP
QDJZCP04 Text k návrhu na doplnění NCP


Novinka Změna formátu elementu ZJP02 ve všech zprávách

Číslo povolení (Nastavení parametrů - zál.č.7) rozšířeno na 35zn.


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola PO280 - předchozího režimu 51 / 91 a volby zušlechtění zboží.

Jestliže je předchozí režimAZS/P (51), přepracování pod celním dohledem (91), dočasné použití (53), pak element musí být použit, jinak element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PO285 kontrolující uvedení:

-Hospodářské podmínky
-Zušlechtěné nebo přepracované výrobky


Novinka ICS Dovoz,

zrušeny atributy:

RHU07 Číslo druhého povolení - Číslo povolení konečného užití uváděné při současném použití AZSN
RHU08 Země vydání druhého povolení - Dvoumístný kód země dle Nařízení komise č. 1833/2006 (aktualizováno dle potřeby). Od roku 2012 bude tento datový prvek sloužit ke směrování kontroly ZJP do příslušné země vydání povolení.

Byla zrušena kontrola PO298.
JESTLIŽE je použit navržený režim AZS/N (41) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990 nebo D019, PAK element musí být uveden, JINAK element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR294:

"PR294: JESTLIŽE je použit režim 51, 53 nebo konečné použití - režim (40) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK lze žádat o jednorázové RHÚ,
JINAK nelze žádat o jednorázové RHÚ."


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola PR383.

JESTLIŽE je použit režim 41 s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990 nebo D019, PAK nelze žádat o jednorázové RHÚ.


Novinka ICS Dovoz - zrušení kontroly PR448

JESTLIŽE se jedná o CP, které je žádostí o jednorázové povolení RHÚ, PAK nelze použít druhy zajištění
9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU


Novinka ICS Dovoz - upraveno generování xml zprávy DN_PODD CZ415A - DOPLNĚNÍ POPISU ZBOŽÍ - PART NUMBER PŘEDCHOZÍHO DOKLADU - skupina GPAMP / GPAMP01

bude generováno pouze pro předchozí režimy AZS/N (41) nebo AZS (51).


Novinka ICS Dovoz - do hlavičky dokladu na zál.č. 7 Žádost o RHÚ byly přidány atributy:

-Žádost o použití čl.86 odst.3 UCC -Místo zpracování

Budou exportovány v xml dávce DN_PODD CZ415A v elementech QRHU08 a QRHU09.
QRHU08 - pokud je režim 51XX
QRHU09 - vždy pokud je vyplněn.

Dle podmínek PO285 a PO284.
PO285:
JESTLIŽE je navrhovaný režim AZS (51) PAK JESTLIŽE je CP přijaté, PAK skupina musí být uvedena, JINAK skupina může být uveden, JINAK tato skupina nesmí být uvedena.

PO284:
JESTLIŽE se jedná o CP, které je žádostí o jednorázové povolení RHÚ, PAK JESTLIŽE je CP přijaté, PAK skupina musí být uvedena, JINAK skupina může být uveden, JINAK skupina nesmí být uvedena.

Atributy budou kopírovány v akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru.


Novinka ICS Dovoz - na hlavičku dokladu přidán příznak: Zboží nepředloženo na základě povolení (implicitně nastaveno: Ne)

prvek H86 ve zprávách:
CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A

Exportováno vždy, podle pravidla PR520:

JESTLIŽE je použit zápis do záznamů deklaranta a zároveň jsou oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) pevná dopravní zařízení a zároveň je druh prohlášení střední část "C" nebo "Z", PAK zboží může být nepředloženo na základě povolení, JINAK zboží musí být předloženo na základě povolení.


Novinka ICS Dovoz - zrušen export ZJP01 (země vydání) ve všech zprávách


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D020:

skupina GMJZ : ZVLÁŠTNÍ ODPISOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA
elementy : GMJZ01 + GMJZ02
"JESTLIŽE je navrhovaný režim zvláštní režim (51, 53), celní sklad (71) nebo konečné použití - režím (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK skupina může být použita,
JINAK skupina nesmí být použita."


Novinka ICS Dovoz - Odstraněny elementy RHU01, CCR01, QGPA08, SVP01 ve všech zprávách


Novinka Uplné zrušení limitu pro vyměření cla. (v roce 2016 bylo 271Kč).

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : zpřístupnění položek pro JSD Vývoz a Místní řízení. (nutné pro legislativu SK).


Novinka NSTC Přijatý - upravena kontrola vyplněnosti QP365 :

JESTLIŽE je element " Druh zajištění DS" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" MUSÍ být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" NESMÍ být uveden.


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP255 : zajištění GU01D:

Do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "95ZP", "9NCK", "9N01".
Od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy
zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01"


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP451:

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" MUSÍ být použito,
JINAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" NESMÍ být použito"


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola vyplněnosti QP454:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použit element "Kód schváleného místa",
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita.


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP456 :

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použita skupina "ADRESA",
PAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MUSÍ být použit,
JINAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MŮŽE být použit (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)."


Novinka NCTS Přijatý -

Aktuální umístění zboží a Schválené umístění zboží kód, Sjednané umístění kód : prodlouženo na 35zn.

Ve zprávě CZ007A (D_N_UKO) byla u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) a "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) změněna minimální i maximální délka řetězce


Novinka NCTS Přijatý - odstraněna kontrola QP250:

JESTLIŽE je použit ZJP a současně je funkčnost dočasného uskladnění zboží v ICS aktivní (4.8.2009)PAK tento element MUSÍ být uvedenJINAK tento element MŮŽE být uveden Zpráva DN_UKO CZ007A - element označení dočasného skladu.


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola vyplněnosti QP452:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ schváleného dočasného skladu


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č. 6 do sekce dočasný sklad byl přidán atribut Typ.

V něm je potřeba specifikovat typ dočasného skladu:

 • není
 • Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ (přednastaveno)
 • Schválený dočasný sklad
 • Jednorázový dočasný sklad
 • Jiné umístění (čl.115 DA)

Při akci nová z aktuální / ze vzoru se bude přebírat ze zdrojového dokladu.

Upraveno generování xml zprávy DN_UKO CZ007A:
SKL02 bude obsahovat jednu z hodnot : PrimyDohled, Schvaleny, Jednorazovy, Jine.


Novinka NCTS Přijatý - povolení dočasného skladu prodlouženo na 35zn.

Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) byla u elementu "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01) změněna minimální i maximální délka řetězce, změněn regulární výraz a odstraněno pravidlo QP320
[Element musí splňovat strukturu definovanou regulárním výrazem [0-9]{2}CZ[A-Z0-9]{13}].


Novinka NCTS Přijatý - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky.

Datová zpráva DN_UKO CZ007A. xml element GUF01Z. Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.

9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU


Novinka NCTS Vydaný - číslo povolení RHU (položky zál.č. 3 + předchozí doklady zál.č.1).

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 35zn.


Novinka NCTS Vydaný - zrušeny kontroly R155, C015 - dohledávající 6-ti a 8-mi číslí....

Datová skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" musí být uvedena v případě, že celní prohlášení obsahuje citlivé zboží

JESTLIŽE je použita skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" PAK "Zbožový kód" (odstavec 33) MUSÍ být použit JINAK "Zbožový kód" (odstavec 33) MŮŽE být použit

Kódy citlivého zboží nebudou exportovány ve zprávách : CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR).


Novinka NCTS Vydaný - Upravena kontrola vyplněnosti dokladu QP302 :

7. Změna znění podmínky QP302, která je přiřazena k elementu "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" (GPAMP01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR) "JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „41“ nebo „51“ PAK element „PartNumber“ MŮŽE být uveden JINAK element „PartNumber“ NESMÍ být uveden."


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola QP35 - kontrolující vztah Závazné trasy a položek z číselníku citlivého zboží.


Novinka Odstraněn element "Země vydání" (ZJP01) ve všech výskytech - CZ015A (D_N_POD), CZ007A (D_N_UKO), CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)


Novinka NCTS Vydaný - ze zprávy CZ013A DN_OPR a CZ004A CI_OPR byla odstraněna skupina ZJP.


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola QP251 - MUSÍ být uveden právě jeden z datových elementů/ skupin "Číslo povolení dočasného skladu", "Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ"=1, "ADRESA JEDNORÁZOVÉHO DOČASNÉHO SKLADU"


Novinka NCTS Vydaný - Odstraněn element "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech -

CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) (Zůstává pro slovenskou legislativu).


Novinka NCTS Vydaný - upravena kontrola vyplněnosti dokladu QP307 :

nebude testován režim 1041 ve vztahu k partnumbers, ale bude testováno uvádění partnumbers ve vztahu k předchozímu dokladu typu Y (pův. CP).


Novinka Nastavení parametrů - prodlouženy označení povolení na 35zn., zál.č.7.

Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ007A (D_N_UKO), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO140D_GUF01:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP", PAK element GRN musí být použit, JINAK JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "93CJ" , PAK element GRN může být použit, JINAK element GRN nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO206:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění a zároveň není použit element "Kód schváleného místa", PAK skupina "ADRESA" musí být použita, JINAK skupina "ADRESA" nesmí být použita."


Novinka SD - přidána kontrola PO220:

"PO220: JESTLIŽE je v elementu ""Typ dočasného skladu"" použit schválený dočasný sklad, PAK ""Číslo povolení schváleného dočasného skladu"" musí být použito, JINAK ""Číslo povolení schváleného dočasného skladu"" nesmí být použito."


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO365:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění a zároveň není použita skupina "ADRESA", PAK element "Kód schváleného místa" musí být použit, JINAK element "Kód schváleného místa" nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace - přidán atribut pro zadání schváleného místa :

Do zpráv CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A přidán nový element SKL05 - Kód schváleného místa


Novinka Souhrnná deklarace - na zál.č. 6 do sekce dočasný sklad byl přidán atribut Typ.

V něm je potřeba specifikovat typ dočasného skladu : - není - Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ (přednastaveno) - Schválený dočasný sklad - Jednorázový dočasný sklad - Jiné umístění (čl.115 DA)

Při akci nová z aktuální / ze vzoru se bude přebírat ze zdrojového dokladu.

Upraveno generování xml zprávy: CZ380A. SKL02 je obsažen i zpět v importních zprávách: CZ381A, CZ383A, CZ391A : SKL02 bude obsahovat jednu z hodnot : PrimyDohled, Schvaleny, Jednorazovy, Jine.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky 9ZD2, 9120.

Datové zprávy: CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A xml element GUF01Z. Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.


Novinka Souhrnná deklarace - prodloužen atribut SKL01 Číslo povolení schváleného dočasného skladu na 35znaků.

Zprávy: CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A


Novinka ICS Dovoz - Odstraněn element H03 ve zprávách CZ490A, CZ492A, CZ493A, CZ494A.


Novinka Import zpráv propuštěno CR_PROX - při importu nebude měna nulována, pokud je v xml prázdná a v dokladu byla následně vyplněna.

Zůstává zachována, pro akce nová z, nová ze vzoru.


Novinka Záruky - přidána podpora pro dotaz na čerpání, použití, informace o záruce pro zahraniční záruky.

Datová zpráva CZ034A. xml element GUF01Z. Program sám pozná podle typu záruky jak má seskládat výstupní xml, není změna v editorech.

9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU


Novinka Záruky - upraven export datové zprávy CZ224A DN_ZAD : zrušen export elementu GU.GUF.GUF16 příznak "Omezená platnost" pro citlivého zboží.


Novinka Záruky - rozšířeno označení záruky z 24zn na 37zn. GUF01


Celní sklad

Novinka Mnoho firem bude muset staré sklady převést na sklady podle nové legislativy, což znamená vydat veškerý zůstatek a převést na nový sklad.

Pro tento účel jsou nad celními příjemkami připraveny 3 nové akce na "Výdej veškerého zůstatku":

 • Z označených příjemek

- Akci lze použít pro vyskladnění všech položek označených celních příjemek do 0.

 • Aktuálního skladu

- Akci lze použít pro vyskladnění všech karet zboží aktuálního celního skladu.

 • Po lhůtě

- Akci lze použít pro vyskladnění všech položek celních příjemek aktuálního celního skladu, kde lhůta je menší než dnes.

Každá akce po zavolání a potvrzení vygeneruje vždy jednu hromadnou celní výdejku.


Novinka Podpora změn k 1.5.2016

Úpravy v Generování ICS + Generování ECS z dokladů celních skladů: - podpora změny režimů z 41xx nebo 91xx na 51xx - podpora rozšíření režimů z xx41 nebo xx91 o xx51 - podpora speciálních externích atributů a jimi daných odlišností v generování ICS/ECS


Fakturace

Novinka Přijaté faktury.

V editoru doplňkových položek (a daňového kurzu) doplněna možnost zadávat přímo základ a částku DPH s doplněním výpočtových funkcí. Dále ošetřeno nechtěné přepočtení pouhým vstupem a výstupem z jednotlivých polí.


Novinka Do přehledu Faktury k datu a Faktury byla přidána vazba na bankovní spojení.


Oprava Faktury přijaté

Při generování platebního příkazu z více označených faktur a nastavené kontrole nespolehlivého plátce se mohlo stát, že došlo k vygenerování platebního příkazu pouze k jedné faktuře. Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Opraven počítaný sloupec Navázaný dokument(TabKontaktJednani.MaDokument), který vyjadřuje zda je na Aktivitu připojen nějaký dokument.


Mzdy (CZ)

Novinka Daňové zvýhodnění na děti - zvýšení částek na druhé a třetí dítě

S platností od května 2016 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Na tyto vyšší částky je nárok za celý kalendářní rok 2016. K dorovnání této částky i za předchozí měsíce dojde v rámci ročního zúčtování.

Podmínkou pro to, aby se vám správně nastavily konstanty pro daňové zvýhodnění je skutečnost, že v měsíci květnu doposud nemáme vypočítané mzdy, ve kterých by bylo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě.

Jestliže takové mzdy vypočítané nejsou (tzn. mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě), zaktualizují se nejen konstanty, ale automaticky se zvýší také konkrétní daňová zvýhodnění u zaměstnanců. Není nutný žádný ruční zásah uživatele.

Jestliže již v měsíci květnu byly vypočítány mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě, je nutné:

- vymazat vypočítané mzdy - vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Daně, sekce 3 - Slevy a odpočty a přes pravou myš spustíte akci Generuj. Tím dojde k tomu, že se nastaví hodnoty daňového zvýhodnění na vyšší částky a automaticky se tyto hodnoty promítnou k jednotlivým zaměstnancům.

Legislativní rámec úpravy:

V § 35c odst. 1 větě první se částka "15 804 Kč" nahrazuje částkou "17 004 Kč" a částka "17 004 Kč" se nahrazuje částkou "20 604 Kč".

6. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 125/2016 Sb.


Novinka Statistická sestava Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Nová struktura statistické sestavy Práce 2-04 Pro rok 2016 dochází ke změně struktury vstupních dat do P2-04. Do výkazu byla přidána celá tabulka A109 týkající se informací o osobách pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tabulka obsahuje položky

 • A01 Počet osob pracujících na DPP
 • A02 Počet osob pracujících na DPČ
 • A03 Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na DPP
 • A04 Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na DPČ
 • A05 Odměny osobám pracujícím na DPP
 • A06 Odměny osobám pracujícím na DPČ

POZOR!!! V přehledu Statistické sestavy zůstane nadále sestava pojmenovaná Prace_2_04, pouze dojde k její úpravě.

Aby byl výstup za čtvrtletí roku 2016 v pořádku, musíte provést následující:

 • spustit akci Doplnění definice sestav v přehledu Statistické sestavy (postavíte se na sestavu, pravá myš, Doplň definici sestav)
 • doplnit na nové položky mzdové složky (oprava sestavy, záložka Položky, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Mzdové složky.

V tomto přehledu můžete případně použít opět pravé tlačítko myši a zvolit Doplň distribuční mzdové složky - za předpokladu, že používáte tyto distribuční mzdové složky).

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Potvrzení pro soud - roční zúčtování

Do tiskového formuláře Potvrzení pro soud (Roční sestavy, Tisk, Potvrzení pro soud) byla do řádku 12 (Záloha na daň z příjmu fyzických osob) doplněna hodnota ročního zúčtování.


Novinka Statistická sestava ISPV - chyba arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric

V případě velké částky v položkách týkajících se peněžních hodnot na dohody o provedení práce, odstupné a odměnách statutárním organům, mohlo dojít chybové hlášce arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.

Opraveno


Novinka Výpočet mzdy - Mzdový automat/Nevypočítané mzdy

Pokud se do aktuálního mzdového období uživatel přepínal ze spodní lišty /poklikem na období/, nezobrazovala se ve výpočtu nabídka Mzdový automat, ale Nevypočítané mzdy. Aby byl Mzdový automat přístupný, muselo se stisknout tlačítko Obnovit (Obnovení obsahu přehledu). Upraveno tak, aby se nabídky zobrazovaly automaticky správně.


Novinka Likvidace náhrady za nemoc zpětně v kombinaci s mateřskými dávkami

Jestliže byla proplácená náhrada za nemoc zpětně v měsíci, kdy současně byla proplácená mateřská dávka, nebylo možné zpětnou likvidaci provést, řešením bylo zadáním výsledné částky pomocí korekce.

Upraveno tak, aby bylo možné zpětně likvidovat náhradu za nemoc i v těchto případech.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - Mzdový automat/Nevypočítané mzdy

Pokiaľ sa do aktuálneho mzdového obdobia používateľ prepínal zo spodnej lišty preklikom na obdobie, nezobrazovala sa na prehľadom Výpočet mzdy akcia Mzdový automat, ale Nevypočítané mzdy.

Aby bol Mzdový automat prístupný, muselo sa spustiť tlačidlo Obnoviť.

Upravené tak, aby sa akcie zobrazovali automaticky správne.


Novinka OPRAVA - Výber zo zoznamu mzdových kariet zamestancov

Ak sa cez tlačidlo Nastav pridalo nejaké pole do prehľadu č. 239 - Výber zo zoznamu mzdových kariet zamestancov, tak pri vyvolaní zobazenia tohto prenosového prehľadu systém hlási:

"Ambiguous column name "ZamestnanecID""

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Definícia správ - ELDP

Nad prehľadom Zamestnanci/ELDP akcia Správy/Generovanie správ sa pri vytváraní novej definície správ neponúkal typ správy: 814 - Evidenčný list dôchodkového poistenia

Upravené, odteraz sa tento typ správy ponúka.


Novinka ÚPRAVA - eDDS - IBAN

V súvislosti s povinným používaním IBAN bola upravená XSD schéma mesačného rozpisu príspevkov na DDS (III. dôchodkový pilier). Odteraz sa do elementov:

<cislouctu> <ucetfondu>

načítava namiesto čísla účtu IBAN elektronický.


Novinka ÚPRAVA - Sada stravných lístkov - minimum

Odteraz pri zakladaní novej sady stravných lístkov sa položka "Limit" prednaplní na základe § 152 ods. 2 Zákonníka prace hodnotou "4,01" (doteraz sa prednapĺňala hodnotou "4,00").

Viac informácii k tejto položke nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Stravn%C3%A9_l%C3%ADstky_-_Mzdy_%28SK%29#.5B3.5D_N.C3.A1rok_na_stravn.C3.A9


Novinka ÚPRAVA - Definícia štatistickej zostavy Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04

Pri generovaní novej databázy boli do definície štatistickej zostavy kód Práca_SK_2012 (cesta: Štatistické zostavy) vykonané nasledovné zmeny:

Riadok 14 "Mzdy a náhrady mzdy" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
167 KNČ - náhradné voľno plat.(B)
234 Prekážky zo všeobecného záujmu
235 Vojenské cvičenie
236 Prestoje
243 Bonus dni

Riadok 15 "- z toho náhrady mzdy" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
234 Prekážky zo všeobecného záujmu
235 Vojenské cvičenie
236 Prestoje
243 Bonus dni

Riadok 23 "Povinné príspevky na zákonné poistenie firma" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
014 Starob.poist. - firma
018 Poist.v nezam. - firma
019 Starob.poist. - firma (I./II.pilier)
024 Rezervný fond - firma
032 ZP VšZP - firma
034 ZP VšZP - firma ZPS
057 Úraz.poist. - firma - dohoda
058 Gar.pois. - firma - dohoda
066 ZP Union - firma
068 ZP Union - firma ZPS

Riadok 23 "Povinné príspevky na zákonné poistenie firma" odobraté nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
070 Vyúčtovanie - korekcia VPP
013 Starob. poist. - zamestnanec

UPOZORNENIE: Používateľ do existujúcich databáz vie do definície jednotlivých riadkov doplniť distribučné MZ-ky priamo v editore definície zostavy na záložke Položky tak, že nad príslušným riadkom spustí akciu Mzdové zložky a nad prehľadom mzdových zložiek spustí akciu Doplň distribučné MZ. Odobratie MZ-iek vykoná nad tým istým prehľadom mzdových zložiek pomocou tlačidla Odobrať mzdovú zložku.

Nástroje přizpůsobení

Oprava Pokud se při změně vzhledu v rámci uživatelských editorů vygeneruje automatická skupina (má název Auto-Created Group), nezobrazila se v návrháři vlastností políček ta políčka, která jsou v této auto skupině zařazena. Opraveno.


Obecné

Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Helios Orange objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí Windows XP / Windows Server 2003. Upgradujte operační systém svých pracovních stanic či serveru nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktualizační klíč, pak je Helios po zobrazení hlášky spuštěn, jinak je běh programu ukončen.


Novinka V přehledu uživatelů došlo k několika změnám:
 • přeskládání a přejmenování některých položek kontextového menu

Definice práv… -> Práva na moduly, přehledy, akce... Práva na sloupce… -> Práva na sloupce (citlivé informace)... Definice práv – Mzdy… -> Práva ke mzdovým údajům (filtrace)... Práva na data -> Práva na data...

 • doplněna akce Speciální systémová práva..., která zobrazí editor s možností nastavení globálních práv - ta platí přes všechny databáze. Sem bylo přesunuto právo "Stahování nové verze z Webu". Dále byla doplněna nová práva - "Spouštění skriptů HQL/HQ1", "SQL příkaz (vidět)" a "SQL příkaz (execute)". Tato práva je možno nastavit pro označené uživatele.
 • právo Spouštění skriptů HQL/HQ1 - povolí/zakáže spouštění HQL/HQ1 skriptů, a to včetně spuštění v rámci dávky HIM či spuštění z přehledu Dokumentů.
 • práva "SQL příkaz (vidět)" a "SQL příkaz (execute)" odpovídají již existujícím právům nastavitelným v jednotlivých databázích. Ta jsou i nadále přístupná a vyhodnocují se v kombinaci s těmito novými globálními právy.


Novinka Akci "Informace o akt. záznamu..." v editoru byla doplněna klávesová zkratka Shift+Ctrl+I.


Novinka Při exportu přehledu do XML je do tagu CELL před vlastní hodnotu přidáno nadbytečné CR+LF. Upraveno - CR+LF zrušeno.


Novinka Upraveno dohledání příkazu pro spuštění dokumentu (z číselníku Dokumenty). Občas se to spouštělo jinak než Průzkumník ve Windows.


Novinka Nastavení příznaku Plátce DPH

Pokud k dané organizaci existuje v číselníku DIČ DIČ pro vlastní zemi, které je označeno jako "Aktuální DIČ" a první 2 znaky obsahují kód vlastní země, je příznak "Plátce DPH" u organizace zatržen. Přechodem na novou verzi dojde k nastavení příznaku u všech organizací dle výše popsaného principu. Dále zajištěno nastavení příznaku při: - změně vlastní země - změně příznaku "Aktuální DIČ" - změně země u DIČ - změně DIČ - smazání DIČ


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2015 vol 1.8


Novinka Oprava několika chyb definovaného opisu:
 • nelze definovat definovaný opis pro definovaný přehled, který má v názvu číslici
 • nelze zobrazit definovaný opis, pokud je v detailu definovaný přehled
 • generování subreportu definovaného opisu dává každý sloupec na nový řádek místo za sebe


Oprava Při zavření záložky v rámci Dataskopu, která obsahuje kontingenční tabulku či graf, dochází k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V došlých objednávkách pořízených a v řešení lze hromadně měnit Stav objednávky.


Novinka V přehledech dokladů Oběhu zboží byla provedena optimalizace sloupců Předcházející doklad a Následující doklad.


Novinka Upraveno spouštění aktualizace množství kompletačních položek. Nyní se provádí pouze při změně množství na editoru položky. Na změny ceny, poznámky a jiných polí již nereaguje.


Novinka Export dodacích listů z výdejek ve formátu EDI Inhouse byl rozšířen o možnost zadání čárového kódu Distribučního skladu (EAN distribučního skladu) na záložce 5-Dodatky editoru Definice zprávy.


Novinka Export Vydaných objednávek byl rozšířen o tag <specification> s obsahem Název zboží


Oprava Při změně Data případu ve výdejce se nezměnilo období stavu dle data případu. Opraveno.


Oprava Při zadávání položek na došlou objednávku (Nový na záložce 3 Položky) se pro položky s nevyplněnou měrnou jednotkou zobrazilo chybové hlášení. Opraveno


Oprava Opravena chyba, kdy za určitých okolností nad kmenem zboží a služeb nefungovaly počítané sloupce Aktuální DPH vstup - výstup.


Oprava V režimu Zadávání položek (Ctrl + S na záložce 3-Položky) na došlé objednávce nebyly aktivní tlačítka Výběr / Opakovaný výběr. Opraveno.


Oprava Při generování Faktury vydané z Expedičního příkazu pole DUZP nerespektovalo nastavení řady faktury. Opraveno.


Oprava Opraveno předání bankovního spojení dle organizace z nabídky pro generování došlé objednávky s výběrem.


Pokladna (SK)

Oprava Byla odstraněna chyba, pro kterou nebylo možné ve slovenské legislativě založit novou pokladnu, neboť se zobrazilo hlášení: Menu v pokladni nie je možné zmeniť na pôvodnú hlavnú menu.


Pokladní prodej

Novinka SK legislativní požadavek - sledování recyklačních poplatků.

Dodělání sloupců pro RP do pokladního prodeje. Také do pluginu Exportu a Importu.


Oprava Pokud je přes Akce definována Akce Pokladní prodej + dárek, došlo k chybě v případě, že je definováno více dárků a je jiný poměr zboží a dárku než 1:1.

Opraveno.


Projekty

Novinka Kapacitní plán projektů nově respektuje koeficient plnění kalendářů.


QMS Systém řízení kvality

Novinka *Nová agenda QMS - Řízená dokumentace - Podrobnosti naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/%C5%98%C3%ADzen%C3%A1_dokumentace_-_QMS
 • Číselník QMS - do všech přehledů postavených nad tabulkou Číselník QMS (TabQMSCis) byly doplněny akce:
  • Export->HQL
  • Import


Novinka QMS - Vztahy s obchodními partnery
 • Doplněny výpočty ukazatelů pro hodnocení chování k odběrateli:
  • Reklamace prodaného zboží (KvalitaOdb)
  • Úplnost dodávek odběrateli (UplnostOdb)
 • Opraven výpočet ukazatele pro hodnocení chování dodavatele:
  • Úplnost dodávek od dodavatele (UplnostDod)


Řízení peněžních toků

Oprava Do výpočtu ŘPT se špatně započítávaly zálohy v případě, že nebyly nastaveny návazné doklady ŘPT.

Opraveno, fakturovaná částka je pro účely ŘPT ponížena o přiřazené zálohy.


Splátkování a leasing

Oprava Byla opravena chyba při generování platebního příkazu z pohybů leasingu v případě, kdy byl název předmětu delší než 70 znaků.


Účetnictví

Novinka Pro část A.3 kontrolního hlášení je upravena kontrola dokladů kontrolního hlášení (KH) a aktualizace KH.

Primárně je z účetního dokladu načítáno jednoznačné DIČ. Není-li DIČ zadáno, je hledána jednoznačná organizace. Není-li ani organizace, je hledána jednoznačná kontaktní osoba. Není-li ani kontaktní osoba, systém hlásí chybu "Chybí DIČ, organizace nebo kontaktní osoba". Pole "Identifikace odběratele", "Název", "Datum narození" a "Sídlo" jsou naplněny dle požadovaných principů. Při přípravě dokladů do daňové evidence pro skupinové kontrolní hlášení je pro doklady spadající do části A.3 organizace rozkopírována do všech řádků dokladu. Při opravě úč.dokladu pro kontrolní hlášení je organizace rozkopírována do všech řádků dokladu.


Novinka Číslo jednací výzvy je nově exportováno do XML vždy (je-li zadáno), tedy bez ohledu na to, zda je označeno pole Rychlá odpověď na výzvu.


Novinka Pro správný nápočet dokladů do kontrolního hlášení musí datumy Od-Do kontrolního hlášení ležet v intervalu datumů Od-Do období DPH. Jestliže je datum Od KH nižší než datum Od období DPH nebo datum Do KH vyšší než datum Do DPH nebo obojí, do KH nebudou napočítány žádné doklady.

V systému je zapojena nová kontrola, která hlídá uvedené zásady. Je zapojena na tato místa: 1) aktualizace kontrolního hlášení 2) kontrola KH 3) vytvoření XML pro el.podání Je-li nalezen nesoulad datumů, systém hlásí chybu a zobrazí dotaz, zda pokračovat dál.


Novinka Kontrolní hlášení čtvrtletního plátce DPH

Do přehledu oddílu C je přidán nový sloupec - "Základ daně KH pro kontrolu". Je používán výhradně pro kontrolu proti výkazu DPH. Standardně je naplněn stejnou hodnotou, jako sloupec "Základ daně KH". V případě, že se jedná o KH prvního nebo druhého měsíce čtvrtletního plátce DPH, je sloupec prázdný, aby nedocházelo ke kontrolním výpočtům. V případě, že se jedná o poslední měsíc čtvrtletního plátce DPH, je sloupec napočítán jako suma základů daně ze všech posledních KH všech 3 měsíců (posledních je myšleno naposledy vytvořených v rímci měsíce).

Příklad 1 : Období DPH 2.čtvtletí 2016 KH 4/2016, 5/2016 a 6/2016 Pro KH 6/2016 bude sloupec "Základ daně KH pro kontrolu" obsahovat sumu základů daně z KH 4/2016 + 5/2016 + 6/2016

Příklad 2 : Období DPH 2.čtvtletí 2016 KH 4/2016, 4/2016 následné 1 a následné 2, 5/2016, 6/2016 a 6/2016 následné 1 Pro KH 6/2016 bude sloupec "Základ daně KH pro kontrolu" obsahovat sumu základů daně z KH 4/2016 následné 2 + 5/2016 + 6/2016 následné 1


Novinka Pomocný konsolidační přehled

V účtovém rozvrhu jsou 2 nové sloupce : "Kód výkazu PKP" a "Číslo položky PKP". Lze je zadat v editoru přenosem. Dále je přístupná vazba na "Pomocný konsolidační přehled". V lokálním menu účtového rozvrhu je nová akce "Nastavení struktury PKP", která umožňuje pro označené účty hromadně nastavit údaje PKP, jsou-li jednoznačné. Lze zvolit buď pouhé doplnění údajů nebo jejich přepis. Nové sloupce, editační pole, vazba a akce jsou viditelné jen v případě instalace modulu "Pomocný konsolidační přehled".

V přehledu Helios Controlling le přístupný nový přehled Pomocný konsolidační přehled. Je na extra licenci. Pod ním je k dispozici přehled Struktury výkazů PKP. Akcí Nastavení... se Struktura výkazů PKP doplní. K některým řádkům výkazů PKP jsou přiřazeny předpisy syntetických účtů.

Cílem je: - ze strany účtového rozvrhu vytvořit vazbu na příslušný řádek výkazů PKP. - v účtovém rozvrhu označit účty, které mají ve Struktuře výkazu PKP nastaveno Vzájemný vztah, případně Významná částka. pro označené účty nastavit povinné účtování na organizaci. Poznámka: Významná částka - povinné účtování na organizaci má smysl pouze pro účty, kde se předpokládá dosažení významné částky (10% z aktiv netto).


Novinka Do tabulek #TabSaldoUcet a #TabSaldoUcetDenPreh přidán sloupcet IdSaldo (Systémové číslo saldo).

Zabezpečeno jeho plnění při nápočtech salda za účty a salda za účty k datu.


Novinka Přidána hromadná změna účtů do daňových klíčů.


Novinka Při generování dodatečného období DPH se doplňuje zálohový koeficient dle těchto pravidel v uvedeném pořadí:

- zálohový koeficient dotáhnout jako vypořádací koeficient z následujícího vypořádacího uzavřeného období DPH téhož roku - zálohový koeficient dotáhnout jako zálohový koeficient z předchozího dodatečného uzavřeného období DPH téže periody - zálohový koeficient dotáhnout jako zálohový koeficient z předchozího řádného/opravného uzavřeného období DPH téže periody

Platí pro všechny legislativy.


Oprava Doplnění účtů DPH do daňových klíčů. Doplnění účtů samovyměření - akce se ukončila s chybou "Na záznam chcete navázat neexistující údaje".

Opraveno.


Oprava Při opravě dokladů při účtování v přededitaci se mohlo stát, že v některých řádcích dokladu nešlo editovat pole: číslo účtu, účet DPH, údaje pro KH apod.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Nápočet dodatečného kontrolního výkazu SK respektuje změnu plnění do limitu.

Příklady: A) řádný KV DPH, plnění do limitu - záznam v části B.3 dodatečný KV DPH, dojde k navýšení částky daně nad limit - původní záznam v části B.3 označen jako STORNO, nový záznam v části B.3.2 označen jako NOVÝ (v části B.3.2 dojde k rozpadu dle IČ DPH)

B) řádný KV DPH, plnění nad limit - záznam v části B.3.2 dodatečný KV DPH, dojde ke snížemí částky daně pod limit - původní záznam v části B.3.2 označen jako STORNO, nový záznam v části B.3 označen jako NOVÝ (v části B.3 dojde ke sloučení bez ohledu na IČ DPH)


Výkazy a finanční analýza

Novinka Týká se pouze organizací podléhajících povinnosti odesílat výkazy pomocný konsolidační přehled PKP I. až PKP V.

Byla dokončena první etapa "pomocný konsolidační přehled".
V Helios Controlling je ve stromové struktuře nová složka "pomocný konsolidační přehled". Pod ní je další přehled "Struktura výkazů PKP". Akcí Aktualizace výkazů PKP se přehled Struktura výkazů PKP naplní. K dispozici je i akce "Definice účtů výkazů PKP", zobrazí se návazný přehled "Definice účtů výkazů PKP", který je také přednastaven. Zde jsou doporučené syntetiky účtů. Podle těchto syntetik nutno v účtovém rozvrhu přiřadit účty k jednotlivým řádkům výkazů PKP I. a PKP IV. Pro položky PKP s nastavením Vzájemný vztah a případně i Významná částka je na účtu nutno nastavit účtovat povinně na organizaci.


Novinka Před aktualizací soustavy plánů je napřed provedena kontrola blokovaných záznamů.


Oprava Opravena chyba ve formuláři soustavy plánů, vlevo dole atribut "varianta plánu pro porovnání", kdy se nezobrazovala žádná varianta.


Oprava Opravena chyba při exportu rozvahy pro příspěvkové organizace a příloh G. a H. do XML.

Výroba

Novinka Změny v editoru Evidence výrobních operací
 • Nastavení výchozího tlačítka pro uložení záznamu po stisknutí tlačítka ENTER (volba OK nebo Ulož a Nový). Nastavení vždy vyresetuje.
 • Pole pro zadání čárového kódu operace od této verze neprovádí korekci české klávesnice. Pokud snímač čárových kódů místo "123" vrací "ěšč", systém HELIOS neprovede korekci. Nutno upravit nastavení snímače čárových kódů.
 • Při změně alternativy operace dříve došlo k vymazání kódu závady. Od této verze zůstane kód závady vyplněn i po změně alternativy operace.


Workflow

Oprava Ve stromu Workflow se z přehledu Aktivity v oblasti Firemní aktivity chybně vybíraly i záznamy z agend QMS. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export