Verze 2.0.2016.0103 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Fakturace

Novinka Saldo nad prvotními doklady

Ve fakturaci byl přidán nový počítaný sloupec informující o existujících nezaúčtovaných kurzových rozdílech. Existuje-li jediná úhrada faktury, která generuje nenulový kurzový rozdíl (nebo kurzový rozdíl k bilančnímu dni), je atribut nastaven na 1 (zaškrtnuto).


Mzdy (CZ)

Novinka Problém s neexistující definicí XML zpráv pro odesílání na ČSSZ

Mohlo dojít k tomu, že se uživateli nepodařilo odeslat zprávu určenou na portál VREP (ČSSZ), protože neexistovala definice XML zprávy. Byla doplněna kontrola před každým odesílání zpráv na VREP, která zkontroluje aktuálnost šablon těchto XML zpráv a případně je naplní.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre zdaňovacie obdobie 2016 - riadku 10

Na základe usmernenia Finančnej správy zo dňa 23.2.2016 sa do riadku 10 potvrdenia uvedie úhrnná suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi zamestnávateľ skutočne zrazil, t.j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v § 11 ods. 12 ZDP nespĺňa. Zamestnávateľ na tomto riadku uvedie aj sumu vyššiu ako je 180 eur.

Na základe tohto usmernenia boli upravené nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
-403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016

Poznámka: Ak používateľ už vystavil toto potvrdenie zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ zráža príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, mal by mu vystaviť opravné.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list)

Nad prehľadom Ročné zostavy boli vykonané nasledovné úpravy v distribučných tlačových formulároch určených pre tlač potvrdenia o zamestnaní:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do / Poznámka
-403103 / Zápočtový list / 01.01.2000 / 31.12.2008 / doplnená platnosť
-403100 Zápočtový list / zmenený názov a umožnenie hromadnej tlače

Obecné

Oprava Dne 29.2. (pouze v tento den) nebylo možné z HELIOS Orange odeslat podepsanou zprávu, šifrovanou zprávu, email a další související komunikaci. Podání s datem 29.2. skončilo chybou

Access violation at address......

Opraveno.


Oprava Při importech DIČ do seznamu DIČ organizací se chybně nastavoval příznak Aktuální DIČ, případně Aktuální DIČ neplátce pro DIČ prázdné nebo odporujícím pravidlům formátů DIČ pro jednotlivé země.

Opraveno. Příznak Aktuální DIČ, případně Aktuální DIČ neplátce se nastaví jen u DIČ se správným formátem.


Účetnictví

Novinka Akce Nastavení aktuálního DIČ plátce DPH a aktualizace limitu na prvotních dokladech a Nastavení aktuálního DIČ pro neplátce DPH a aktualizace limitu na prvotních dokladech je nyní možno spustit nad označenými DIČ.

Provede se hromadné nastavení Aktuální / Aktuální pro neplátce pro všechna označená DIČ. Je nutné mít pro jednu organizaci a jednu zemi označeno pouze jedno DIČ. Proces prování formální kontrolu DIČ. Proces může hlásit tyto chyby a informace:

 • Je označeno více DIČ pro danou organizaci a zemi
 • DIČ není zadáno
 • Chybný formát DIČ
 • DIČ je již nastaveno jako aktuální pro plátce DPH - informace
 • DIČ je již nastaveno jako aktuální pro neplátce DPH - informace

Spuštění těchto akcí hromadně provádí pouze nastavení DIČ na aktuální. DIČ , která jsou již označena jako Aktuální, zůstávají označena.

Pro zrušení nastavení Aktuální lze použít novou akci Zrušení nastavení aktuálního DIČ. Akce provede zrušení nastavení Aktuální / Aktuální pro neplátce pro všechna označená DIČ. Proces může hlásit tuto informaci:

 • DIČ je již nastaveno, že není aktuální - informace


Novinka Přímo v editoru účetního deníku jsou nově zobrazeny údaje pro kontrolní hlášení v tomto pořadí:
 • Do limitu
 • Kód zboží pro PDP
 • Kontaktní osoba

Evid.č.daň.dokladu Údaje jsou umístěny nad pole pro organizaci, DIČ a párovací znak.

Zobrazení polí pro Kontrolní hlášení lze volit v nastavení na Druhu účetního dokladu.

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace párovacího znaku umožněna v těchto případech :

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.
 • nebo je na řádku vyplněno Evid.č.daň.dokladu
 • nebo mají všechny daňové řádky vyplněno Evid.č.daň.dokladu nebo párovací znak

V případě uzavřeného kontrolního hlášení je editace organizace a DIČ umožněna v těchto případech:

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KH):

 • je-li řádek navázán do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KH):

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KH jen na sumační části A.5. nebo B.3.

Tento princip uvolnění editace párovacího znaku a organizace je doplněn dále do těchto akcí:

 • hromadná změna deníkových řádků
 • hromadná změna údajů pro KH deníkových řádků
 • spárování salda

Do přehledu deníku jsou doplněny 2 počítané sloupce: "Název kontrolního hlášení DPH" ... zobrazí název posledního KH, na které je řádek navázán "Část kontrolního hlášení DPH" ... zobrazí část posledního KH, na které je řádek navázán


Novinka V Kontrolním hlášení v přehledu oddílu C je umístěn asistent, který obsahuje pokyny, jak napočítat hodnoty z výkazu DPH.

Dále je v lokálním menu nová akce "Aktualizace částek z výkazu DPH", která provede nápočet hodnot z výkazu DPH.


Novinka Nové následné Kontrolní hlášení lze generovat z řádku příslušného řádného Kontrolního hlášení i z jakéhokoliv následného Kontrolního hlášení

Opravena chyba hlášení o duplicitním KH.


Novinka Pro databáze, které mají nastavenu globální konstantu "Kontrolní hlášení DPH - CZ" platí:
 • přechodem na novou verzi se zaškrtávátko "Zobrazovat údaje pro kontr.hlášení" zaškrtne pro všechny druhy účetních dokladů
 • při nové větě v přehledu druhy účetních dokladů se zaškrtávátko "Zobrazovat údaje pro kontr.hlášení" zaškrtne

Pro nově generované databáze s CZ legislativou se zaškrtávátko "Zobrazovat údaje pro kontr.hlášení" zaškrtne pro všechny druhy účetních dokladů.


Novinka Do editoru a přehledu Druhy účetních dokladů doplněno nové zaškrtávátko Plnění do limitu (druhá záložka). Přednastaveno jako zaškrtnuto.

Toto nastavení se aplikuje v případě ručního pořizování deníkových dokladů. V případě, že je nastaven na druhu účetního dokladu přenos plnění do limitu mezi řádky nebo doklady, má přednost nastavení přenosu.


Oprava Opravena chyba, kdy bylo možno odúčtovat doklad spadající do uzavřeného kontrolního hlášení.


Oprava Byla opravena chyba, kdy kontrola částek kontrolního hlášení oddílu C proti částkám na výkazu DPH mohla vykazovat chybné hodnoty v případě, že je založeno více období DPH téže časové periody vzoru CZ 18/19 pro jiné země než CZ.


Oprava Je-li na dokladu zadán kód zboží, který není aktuální v číselníku kódů zboží PDP, kontrola dokladů souhrnného hlášení hlásí správně nepropustnou chybu, doklad je ovšem do kontrolního výkazu napočítán.

Opraveno.


Oprava Je-li na dokladu více sazeb DPH (21, 20, 15, 14), docházelo k chybnému nápočtu dokladu do kontrolního hlášení. Opraveno.


Oprava Opravena chyba při aktualizaci kontrolního hlášení v případě více párovacích znaků v rámci jednoho účetního dokladu.


Oprava Akce v Účením deníku Oprava dokladu pro kontrolní hlášení, Kopie + storno nic neprovedla.

Dále zde byla nadbytečná kontrola, zda je zadána změna alespoň jednoho údaje pro ontrolní hlášení.

Opraveno.


Oprava Kontrolní hlášení, skupinová registrace.

Doklady načtené od člena se na straně zastupujícího člena nenapočítaly do kontrolního hlášení.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export