Verze 2.0.2016.0100 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava V bance při automatickém přiřazení úhrad se mohla vyskytnout chyba v případě, kdy měl zákazník v konfiguraci nastaveno hledání kurzu pro řádek výpisu "z řádku výpisu".

Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - rozšíření doplňujících záznamů v předložených podkladech a licencích na 35 znaků.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, SVP:

přidána podpora odpisu z licencí na předložených podkladech. Data budou exportována v elementech:

 • GPD11
 • GPDMJO
 • GPDMJO01
 • GPDMJO02

Týká se xml zpráv:

 • CZ405A DN_PODDCN
 • CZ407A DN_OPRCN
 • CZ415A DN_PODD
 • CZ417A DN_OPRD
 • CZ423A DN_DNCP
 • CZC15 DN_PODSVP
 • CZC17 DN_OPRSVP

Lze použít až po instalaci nové verze na straně GŘC - plánované na 23.2.2016.


Novinka Samostatný odpis: při příjmu datové zprávy CZ436A CI_ODPR "Žádosti o odpis bylo vyhověno" : budou zaktualizována data u příslušné celní výdejky (MRN).


Oprava Číselník celních útvarů - mohlo se stát, že nebyly zobrazeny aktuálně změněné celní úřady, pokud ke změně došlo na straně CÚ toho dne.

Opraveno.


Doprava

Novinka Do podřízených přehledů cestovních příkazů (úseky, náklady, phm) byly přidány účetní dimenze – zakázka,okruh,organizace,středisko. Údaje mají vliv na seskupování položek při generování pokladních dokladů.


Novinka Při mazání zásilek se odmaže i příslušný záznam v externích atributech.


Fakturace

Novinka Pro urychlení filtrování Upomínek a detailů Tuzemských platebních příkazů byly vytvořeny indexy:
 • IX__TabUpom__IdFaktura
 • IX__TabPlatTuzRDetail__IDDokZbo


Novinka Pro faktury přijaté přidána kontrola duplicity dodavatelské faktury po zadání evidenčního čísla dokladu.


Novinka V distribučních formulářích byl upraven popis původní faktury na text:

Evid. číslo původního daň. dokladu

Týká se formulářů:

 • -248 Opravný daňový doklad (režim PDP) zádržné
 • -241 Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45) v CM
 • -238 Opravný daňový doklad (režim PDP) v CM + DPH Kč
 • -236 Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45)
 • -233 Opravný daňový doklad (režim PDP)


Novinka Funkce "Generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni" je nyní dostupná i v přehledu "Denní přehled faktur" (1370)


Novinka Do přenosu XML zpráv faktur formát "Helios XML" byl doplněn údaj "kód PDP". Přenáší se vazba kódu PDP na položku Oběhu zboží. Pokud v cílové databázi odpovídající kód chybí, na položku se nenaváže.


Oprava U faktury v hlavní měně, na které byl generován platební příkaz, se po přiřazení úhrady chybně napočítal sloupec "Saldo v HM".

Opraveno.


Intrastat (SK)

Novinka Pro SK legislativu se v editoru Jednotlivých operací nově dotahuje Názov tovaru z číselníku EČIT (dosud se text nevyplňoval).

V případě existence více záznamů v EČITu pro stejnou nomenklaturu se doplní text z prvního záznamu.


Mzdy (CZ)

Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2015 AJ (vzor č.2)

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce v anglickém jazyce za rok 2015. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2015 AJ (vzor č.2)


Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 (vzor č.3)

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce za rok 2016. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 (vzor č.3).


Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech 2015

V Potvrzení o zdanitelných příjmech mohly nastat níže uvedené případy, které jsou touto verzí ošetřeny:

- v průběhu roku dojde k ukončení PP a tím pádem i k výmazu Slev na děti v obdobích po ukončení PP - nejsou vyplněny Datumy platnosti Od a Do - při změně druhu slevy na stejné dítě dojde v průběhu roku k výmazu starého druhy slevy a vytvoření nového druhu v témže období (správně by měly být použít Datumy platnosti a starý druh ponechat v DB) - při nástupu nebo ukončení PP v průběhu roku

Nyní probíhá způsob dohledávání následujícím způsobem:

- do seznam dětí se slevou jsou zahrnuty ty děti, které v intervalu mzdových období zadaných v dialogu před tiskem (zadává se rok, měsíc od a měsíc do) mají alespoň jednou uplatněnou slevu ve mzdě - algoritmus respektuje Datum vzniku a Datum ukončení PP, pokud spadají do intervalu období Od-do (zadaný interval období se zkrátí pouze na dobu trváni PP) - údaje (Platnost od a Platnost do) o konkrétní slevě na konkrétní dítě se načítají ze mzdových údajů ve mzdovém období DO (zadaný Rok + Měsíc do). Pokud ovšem v tomto období daná sleva již neexistuje (byla smazána), načtou se tyto údaje z období, kdy byla sleva naposledy uplatněna ve mzdě - při určování měsíců, po které byla sleva uplatněna, mají prioritu Datumy platnosti zadané na Slevách ve MU. Pokud nejsou tyto hodnoty ve MU vyplněné, nahradí se prvním, resp. posledním mzdovým obdobím, kdy byla sleva uplatněna ve mzdě. Výjimku tvoří slevy, které byly v průběhu roku vymazány – u těch se jako Platnost do bere vždy poslední měsíc uplatnění slevy ve mzdě.


Novinka Legislativa 2016 - Přehled o výši pojistného, tiskový formulář a export XML zprávy

Byla vytvořena nová verze tiskového formuláře Přehled o výši pojistného nad výpočtem mzdy. Zároveň byla zapojena upravená definice XML exportní zprávy PVPOJ.

Tisk a zprávy bude poprvé použita při vykazování sociálního pojištění za leden 2016.


Novinka Legislativa 2016 - Sociální pojištění přehled - důchodové spoření

Nad přehledem Výpočet mzdy byly upraveny tiskové formuláře:

 • Sociální pojištění - přehled
 • Sociální pojištění - přehled nad limit
 • Sociální pojištění - přehled s limity

Odstraněny údaje o důchodovém spoření.


Novinka Oznámení o plnění povinného podílu (ZPS)

Pro vykazování povinného podílu byl vytvořen nový tiskový formulář, který najdete nad Ročními sestavami a použijete ho při vykazování údajů za rok 2015. Při tisku vstupte, prosím, do období 12/2015.

Dále došlo ke změně způsobu zaokrouhlování.

S účinností od 13.1.2016 se vypustí třetí číslo za desetinnou čárkou podle vzoru uvedeného v Oznámení.

V případě, že odebíráte výrobky pro náhradní plnění, nezapomeňte vyplnit novou přílohu - viz Příloha č. 1 v níže uvedeném odkaze https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - eELDP - názov súboru

Odteraz sa do názvu vygenerovaného eELDP doplni aj dátum jeho generovania v tvare: ELDP_RRRRMMDD

Použíté skratky:

 • eELDP - elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia
 • R - rok
 • M - mesiac
 • D - deň


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov od1/2016

Tlačivo pre mesačný výkaz MVPP a VPP od 1/2016 je bez zmeny, XSD schémy pre mesačný výkaz MVPP a VPP sa od 1/2016 menia.

Pre elektronickú komunikáciu použije používateľ nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eSociálna poisťovňa upravené nasledovné formáty správ:

 • MVPP - XML
 • VPP - XML


Novinka NOVINKA - RLFO od 1.1.2016

Tlačivo pre RLFO od 1/2016 je bez zmeny, XSD schémy pre RLFO sa od 1/2016 menia.

Pre elektronickú komunikáciu použije používateľ nad prehľadom Registračný list FO upravený nasledovný formát správ: Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)


Nástroje přizpůsobení

Novinka Do editoru Definovaných přehledů byla vrácena funkcionalita, kdy poklikáním na název sloupce v 2-Definice sloupců se tento název přenesl do Veřejný název.


Obecné

Novinka Doplněny indexy pro optimalizaci operací se zápočty nad saldem a přehledem DIČ.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent ELDOS 14.0.286

- šifrování a el.podpis dat pro celní úřady - šifrování a el.podpis dat ISDOC - časové razítka - el.podpis PDF a časová razítka. - archivace zpráv a dokumentů : čas.razítka - komunikace SFTP - práce s certifikáty - šifrování dat pro CSUIS


Oběh zboží

Novinka Pokud se při převodu dokladu z došlé objednávky do výdejky sníží množství, adekvátně se sníží i celková cena.


Oprava Oprava přednabízeného množství při změně navázaného dokladu v detailu zajištění došlé objednávky.


Pokladna

Novinka V distribučních formulářích pokladny byl doplněn atribut Evidenční číslo daňového dokladu. Podmíněně se plní buď číslem Pokladního dokladu (včetně řady) nebo zadaným atributem Evidenční číslo daňové dokladu.

Týká se formulářů: Sys.č. Název

 • -58 Pokladní doklad STVRZENKA
 • -38 Pokladní doklad s kontací II. CM
 • -37 Pokladní doklad II. CM
 • -24 Pokladní doklad s kontací II.
 • -23 Pokladní doklad II.


Novinka Akce Hromadné změny nad Pokladním dokladem i nad Položkou pokladního dokladu byla doplněna o možnost změny DIČ organizace.


Novinka Do kopie pokladního dokladu byl doplněn přenos hodnoty údaje "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" z kopírovaného dokladu. Při spuštění akce Kopie pokladního dokladu se zobrazí atributy, které je možno změnit. Nově byla doplněna možnost údaj Nastavení pro limit kontrolního hlášení změnit.


Oprava U zaúčtovaného dokladu neukazovalo zaškrtávátko, které indikuje částky "do limitu", správnou hodnotu. Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava Opraveno chování účtenky po nestandardním použití práv, kdybylo možno změnit organizaci.


Přepravní služby

Novinka Do editoru v přehledu Adresář firem v přepravních službách byly přidány atributy DIČ a EORI


Splátkování a leasing

Novinka Při generování faktur z leasingu se z pole Číslo pro KH do faktury nedotahoval tento údaj. Doplněno, Číslo pro KH se z předmětu leasingu dostane do faktury.


Oprava Při generování faktur z pohybů leasingu není respektován druh pohybu a v případě, že existuje více řad se stejným číslem (stejným pro FP a FV) pak vygenerovaná faktura má špatné pořadové číslo navazující na jinou řadu.

Opraveno.


Účetnictví

Novinka Odeslání kontrolního hlášení

V přehledu zpráv nad kontrolním hlášením jsou zprávy:
"Kontrolní hlášení DPH podání EPO" a "Kontrolní hlášení DPH podání EPO - dotaz na stav".

Formát "Kontrolní hlášení DPH podání EPO" se použije pro:

 • standardní podání kontrolního hlášení
 • rychlou odpověď

Podání je možné provést přímo na společné technické zařízení správců daně, na adresu:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Při tomto způsobu podání je výsledný soubor XML komprimován a musí být opatřen elektronickým podpisem (nastavení je v definici zprávy).

Stav podání je možné ověřovat zprávou pro dotaz na stav společné technické zařízení správců daně, na adrese:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Upozornění K testování XML podání využívejte aplikaci EPO. Každé podání XML přímo na společné technické zařízení správců daně je považováno za ostré podání.

Soubor XML je dále možno uložit na disk případně poslat e-mailem.
V těchto případech není soubor XML komprimován.


Novinka Nové číselníky syntetik 2016 - podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.


Novinka Změnový skript doplní kódy 18,19,20 do stávajících číselníků PDP.

Doplněno do generování nové databáze.


Novinka Při hromadném účtování účtenek je DIČ a kontaktní osoba dohledávána v rámci účetního dokladu s ohledem na ev.čísla daň.dokladu.


Novinka Spárování salda

Při změně organizace nebo párovacího znaku jsou měněné účetní doklady kontrolovány, zda nespadají do některého kontrolního hlášení. Pokud spadají do uzavřeného kontrolního hlášení, je zobrazena chyba s číslem dokladu a proces spárování je ukončen Pokud spadají do otevřeného kontrolního hlášení, je zobrazen dotaz na pokračování.


Oprava Při aktualizaci kontrolního hlášení DPH mohlo dojít k chybě při nápočtu záznamů do části A.4. Doklady napočítané do části A.4. se mohly zobrazovat zároveň v přehledu "Řádky dokladů, které nejsou v KH".

Opraveno.


Oprava Při generování XML zprávy kontrolního hlášení se zprava ořezaly DIČ DPH delší než 10 znaků.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při účtování faktur s odpočtem záloh při použití daňových klíčů. Chyba se projevila v případě, že na položkách faktury bylo použito více daňových klíčů. Docházelo k tomu, že se řádky odpočtu záloh účtovaly vícekrát, vznikl by nevyrovnaný účetní doklad, který nejde zaúčtovat.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do distribuce byly přidány definice výkazů pro podnikatelské subjekty platné od roku 2016 vč. tiskových formulářů.

Rozvaha ve 3 formátech Výkaz zisku a ztráty ve dvou formátech.


Novinka Do distribuce byly přidány definice výkazů pro nepodnikatelské subjekty platné od roku 2016 vč. tiskových formulářů.

Rozvaha ve 2 formátech Výkaz zisku a ztráty ve 2 formátech.


Oprava Aktualizace dokumentu trvá dlouho.

Po aktualizaci jsou v buňkách se vzorci se stavy účtu nuly. Opraveno.


Výroba

Novinka Na kooperační objednávku je možné zadat termíny plánovaného odeslání a dodání kooperace

Při zaplánování výrobního příkazu se nejprve naplánují živé kooperační objednávky dle termínů na kooperační objednávce. Zbývající množství se naplánuje již standardním způsobem.


Novinka Při zadání příkazu do výroby se nyní kopírují nejen externí atributy výrobních operací, ale i alternativních operací.


Novinka Na řadě výrobních příkazů je možné do masky pro generování výrobních čísel doplnit další dva zástupné znaky pro údaje z kmenové karty:
 • SKP
 • číslo výkresu


Novinka Byla provedena optimalizace rychlosti při výpočtech v modulu Technická příprava výroby.


Oprava Při zaplánování sdručených operací mohlo za určitých okolností dojít k uložení operací do kapacitního plánu ve špatném pořadí.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export