Verze 2.0.2016.0001 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka Stahování číselníků NCTS - od verze 2.0.2015.1212 byly vždy stahovány všechny číselníky, bez ohledu na změnu dat, vždy byly staženy v poslední aktuální verzi.

Opraveno, bude stahováno jen pokud nastala změna dat na straně celní správy.


Doprava

Novinka V číselníku vozidel se zobrazuje i datum a autor změny


Oprava Na stazce na záložce 5 při výběru organizace se nedotáhlo její DIČ DPH.

Opraveno


Fakturace

Novinka Při kopírování faktur/dobropisů přijatých se nyní nabízí také pole Evidenční číslo daňového dokladu, je-li v globální konfiguraci v sekci účetnictví zapnuta konstanta Kontrolní hlášení DPH - CZ.


Novinka Byla upřesněna metodika stanovení hodnoty pole Kontrolní hlášení do limitu na fakturách. Změna se týká vyhodnocení částky nad/pod limit u faktur, které jsou/nejsou označeny jako realizační a kde je připojena záloha. U realizačních faktur je posuzována z hlediska limitu částka po odečtení záloh. U ostatních faktur je z hlediska limitu posuzována částka před odečtením záloh.


Novinka Upravena funkcionalita zobrazení upozornění při uložení dokladu, které hlídá režim PDP na dokladech, které přesahují stanovený limit 100.000 Kč. Upozornění se nyní nezobrazuje na realizovaných dokladech.


Novinka Fakturace - Zápočty - Při vyplnění datumu potvrzení zápočtu se kontroluje, zda je zápočet ve správném období, případně se Helios pokusil zápočet přesunout do správného období na základě dotazu uživateli.

Aby nedocházelo k chybě "Duplicitní označení - nelze vložit záznam!", byla přidána další kontrola a dotaz, zda chce uživatel doklad přečíslovat, či nikoliv.


Novinka Upravena funkcionalita pro stanovení pole Zvláštní úprava DPH SK na hlavičce dokladů. Nyní v případě, že země DPH není SK, nebo v případě, že je uplatněn režim MOSS, nebude nikdy zvláštní úprava DPH nastavena.


Oprava Fakturace - Vzájemné zápočty ... Mohlo dojít k tomu, že po zadání rada potvrzení se zablokovalo i pole datum potvrzení a nešlo změnit.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy pokud v přehledu hlavičky faktur či dokladů oběhu zboží použiji atribut 'Aktuální DIČ plátce DPH' z tabulky 'DIČ organizací', dojde za určitých okolností k vytvoření duplicitních řádků s fakturami. Opraveno.


Majetek

Oprava V kartách majetku při UM Hromadné změny - Druh pohybu umístění - změna umístění, nechám pole pro zaměstnance prázdné a tím by se měl zaměstnanec přepsat prázdným polem. Místo toho se objevila chybová hláška, že na záznam chci navázat neexistující údaje.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Nový formulář - Přehled souhrnných údajů - vzor číslo 12

Nad Ročními sestavami lze tisknout nový formulář, který použije v případě, kdy zaměstnáváte daňové nerezidenty.
Vzor formuláře je 12.


Novinka Vyúčtování zálohové daně - nový formulář

Nad Ročními sestavami lze vytisknout nový formulář Vyúčtování zálohové daně. Vzor formuláře je 22.

Dále lze nad Ročními sestavami vytisknout nový formulář Přílohy k vyúčtování zálohové daně.
Vzor formuláře je 15.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Výpočet exekúcie

1. v niektorých prípadoch sa mohlo stať, že suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia sa líšila o max. € 0,02

2. v prípade výpočtu exekúcie za pohľadávku pokuty za priestupok, ktorý bol spáchaný po 31.12.2013 a zároveň sa jednalo o poberateľa dôchodkovej dávky, sa nesprávne napočítala hodnota nepostihnuteľnej čiastky (t.j. brala sa suma nepostihnuteľnej sumy na povinného (€ 198,09 namiesto € 99,04 ) a na vyživovanú osobu (€ 99,04 namiesto € 49,52) akoby sa jednalo o poberateľa dôchodkovej dávky, ktorého exekúcia nebola za pohľadávku pokuty za priestupok).

Upravené

UPOZORNENIE:
Upravený výpočet exekučnej zrážky sa zohľadní prvýkrát vo výpočte mzdy, v ktorej počas updatu systému Helios Orange na túto verziu neboli vypočítané mzdy.


Obecné

Novinka Upraveno zobrazení čísla týdne v kalendáři v editačních polích pro datum a v kalendáři ve Firemních aktivitách.


Novinka Obchodní rejstřík na Internetu - změněno hotkey z F7 na Alt-F7.


Novinka Při spouštění HeO se dalo několika různými cestami docílit stavu, že se v HeO zobrazovala aktuální DB jinou velikostí písmen než je reálná skladba systémového jména DB na SQL serveru.

např. Helios001, HELIOS001, helios001, HelIos, hELIOS001, HeLiOs001, HeLIOS001, HeliOS001, ...

Byl upraven kód, který řeší načtení systémového jména aktuální a systémové DB. Nově se systémové jméno DB načítá přímo z SQL /přes funkci DB_NAME()/ a velikost písmen (kombinace) tedy odpovídá realitě bez ohledu na to, jaká kombinace je předána Heliosu při spuštění.


Oprava Při přenosu jména atributu ze seznamu všech atributů tabulky v editoru Přejmenování atributů se chybně přenášejí i špičaté závorky na začátku a konci jména. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Výrobní čísla. Pokud se u příjmových dokladů na položce dokladu označí více výrobních čísel a zmáčkne Ctrl+Enter, za každé označené VČ se vyplní takové množství, které je ve Zboží a služby u položky vyplněno jako Výchozí množství.


Novinka Opravy v zajišťování Došlých objednávek
 • Akce Generuj zajištění... - při dovykrytí objednávky z volného množství stejného výrobního plánu vznikal nový detail zajištění. Nyní se navyšuje stávající.
 • Příjem z výroby na zajištění výrobním plánem - při krytí více zajištění přijímaným množství z daného výrobního plánu došlo k zajištění stavem skladu pouze u jednoho zajištění. Opraveno.
 • Při ručním vytváření nového detailu zajištění výrobním plánem se po převzetí výrobního plánu s volným množství potřebné volné množství nepředvyplnilo do detailu zajištění. Upraveno.
 • Při ruční editaci detailu zajištění výrobním plánem se při ukládání záznamu po hlášení "Zadané množství nelze daným výrobním plánem zajistit!..." záznam s chybnou hodnotu množství přesto uložil. Opraveno


Novinka Došlé objednávky. Nelze udělat kopii DOBJ, na které je zakázaná organizace.


Novinka Generování dokladů s obaly. Při generování dokladů se může množství upravit podle množství na skladě. V tom případě se množství obalu přepočítá podle hlavní (obalované) položky.


Novinka OZ - výrobní čísla. Pokud se u příjmových dokladů na položce dokladu označí více výrobních čísel a zmáčkne Ctrl+Enter, vyplní se za každé označené VČ takové množství, které je na kmeni zboží (u této položky) vyplněno jako Výchozí množství.


Pokladna

Novinka V Editoru číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace bylo do nastavení "Přenos mezi řádky" doplněno zaškrtávátko pro nastavení "Přenášet evidenční č. daňového dokl.". Pokud je zaškrtnuto, z předchozí položky se na novou položku přenáší hodnota údaje "Evidenční číslo daňového dokladu".


Novinka Při pořízení pokladního dokladu byl na hlavičku vybrán pomocný text, který se (podle konfigurace řady pokladen) přenesl do položek. K položce se však nepřenesl daňový klíč, neboť na hlavičce PD nebyl ani klíč, ani vazba do tabulky Pomocných textů. Proto byla do hlavičky PD nově doplněna vazba na Pomocné texty.

Pokud se na hlavičku PD přenese do údaje Popis hodnota z číselníku Pomocných textů, přenese se také vazba na příslušný pomocný text. Při přenosu textu z hlavičky PD na položku PD se tak (podle konfigurace řady pokladen) nyní přenáší i daňový klíč.


Novinka V editoru pomocných textů jsou dva zcela nezávislé údaje - sazba DPH ("Pokladna - přednastavená sazba DPH") a Daňový klíč ("Kód daňového klíče" a "Název daňového klíče"). Pokud byla zadána sazba DPH (jiná než "(není)"), byl Daňový klíč nepřístupný. Nově je Daňový klíč přístupný (tj. lze jej zadat a měnit) v případě, že je buď zadán alespoň jeden "Druh sazby pro pomocné texty" (přehled Pomocné texty, akce Sazby DPH...), nebo je v editoru v údaji "Pokladna - přednastavená sazba DPH" jiná hodnota, než "(není)".


Novinka Pokud je řadě pokladních dokladů přiřazen jeden daňový režim (nebo jeden daňový režim pro každý směr plnění), je automaticky zařazen na nový pokladní doklad Příjem do pokladny (pokud má směr plnění Výstup) nebo Výdaj z pokladny (pokud má směr plnění Vstup).


Pokladní prodej

Novinka Při generování skladových dokladů z účtenek se přebírá položka Pořadí.


Novinka Pokladní prodej - balíčky. Při změně množství balíčku se změní množství všech položek balíčku.


Přepravní služby

Novinka V adresáři firem ve vstupním formuláři doplněna pole DIČ a EORI.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do standardních editorů agend:
 • Reklamace od odběratelů
 • Reklamace vůči dodavatelům
 • Interní neshody

bylo doplněno zadávání údaje Číslo zakázky.


Servis

Novinka V přehledu servisních karet je v Nastav přidán sloupec Název


Novinka Při založení opakovaného úkolu přes Servisní kartu se přednabízí číslo nákladového okruhu.


Novinka Servisní karta, přejmenování akci, přehledy pro aktuální nákl.okruh = přehledy pro aktuální servisní kartu, přehledy pro označené servisní karty
 • Přidán přehled - Podřízené servisní karty
 • V přehledu stromově přidán přehled - Strom podřízených servisních karet
 • Nově řada servisní karty, přehled řad umístěn pod servisní karty o úroveň níže
 • Nová oblast Plánované údržby
 • rozšíření filtrování za zakázky
 • rozšíření dispečinku o generování údržby
 • rozšíření servisního výkazu o přidání/odbernání úkolu, generování údržby


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo zadat či opravit nabídkovou cenu, pokud do přehledu vstoupím přes názvy nabídkových cen (Zboží a služby > Názvy nabídkových cen > pravá myš nad CU > Nabídkové ceny > Nová či Oprava).


Oprava Nezobrazoval se název nové servisní karty. Opraveno.


Oprava Odstraněna chyba ve vazbě na zakázku u servisní karty. Vazba je chybně vázaná na zaměstnance a při vytažení nějakého sloupce se zobrazí chyba.


Sklad zvířat

Novinka Nová funkcionalita
 • možnost změnit číslo ušní ve Skladu zvířat na archivní + následně zadat opakovaně novou kartu
 • rozšíření druhu zvířete o "typ"


Účetnictví

Novinka Opis Kontrolního hlášení je připraven v distribuci


Novinka V případě, že je uzavřeno KH, je editor deníku nastaven takto:
 • daňový řádek: není možno měnit žádné údaje pro KH DPH (editor je nastaven tak, jakoby bylo uzavřeno období DPH)
 • nedaňový řadek: není možno měnit údaje v editoru zadávání údajů KH DPH, dále pak DIČ a Párovací znak


Novinka Opravy účetních dokladů vstupujícíchdo kontrolního hlášení

1) hromadné změny v účetním deníku

Doplněno pole pro změnu DIČ.
Platí tato pravidla:
a) změnu DIČ je možné zadat pouze při současně zadané organizaci
b) DIČ lze vybrat jen patřící zadané organizaci
c) je-li zadáno DIČ, musí být zadána organizace, jinak systém zahlásí chybu
d) není-li zadáno DIČ a je zadána organizace, systém zároveň mění DIČ - buď doplní DIČ, které je přímo zadáno na organizaci nebo jednoznačné ze seznamu DIČ k dané organizaci s nastavením příznaku "Aktuální" nebo "Aktuální pro neplátce" (původní funkcionalita)
e) současným zadáním organizace a DIČ lze tedy určit, lteré DIČ bude zapsáno na účetní doklady

2) nová akce "Oprava dokladu pro kontrolní hlášení" v přehledu účetního deníku

Akce je v lokálním menu "Kopie, storno a oprava pro SH nebo KH ".
V editoru lze zadat datum případu, vybrat období DPH a určit, zda se jedná o kopii a storno nebo jen storno.
Jestliže není zaškrtnuta volba "Storno", je zobrazen další editor, který umožňuje zadání údajů pro KH DPH do nové části dokladu.
Systém zkopíruje zdrojový doklad a vytvoří Storno část (částky mínusem) a případně i novou část (částky plusem). Doklad je otevřen do editace.
V rámci vytvoření kopie je i rozkopírování údajů pro kontrolní hlášení (organizace + DIČ, ecidenční číslo daň.dokladu a kontaktní osoby) na jednotlivé daňové řádky doklady (kde jejsou údaje zadány) pro jednodušší následné úpravy.


Novinka Zajištena distribuce číselníků:
 • Partneří PAP
 • Příjmy a výdaje
 • Typy změn
 • Syntetiky

Z HELIOS Store je možné instalovat nový ZIP soubor nebo instalovat pomocí akce Import z TXT souborů v adresáři SYSTEM.


Novinka Upraveny procesy kontrol, zobrazení a aktualizace kontrolního hlášení v případě, že se jedná o čtvrtletního plátce DPH.


Novinka Při skupinové registraci se ve formátu XML přenáší jen doklady, které spadají do konkrétního kontrolního hlášení. Do zpracování na straně zastupujícího člena jsou zahrnuty doklady konkrétního KH DPH a všech předchozích dané časové periody a země.

Před vygenerováním XML zprávy skupinové registrace KH DPH je provedena kontrola na uzavření KH DPH a zadáná IČO vlastní organizace.


Oprava Kontrolní hlášení s vazbami na daňové klíče. Za určitých okolností se doklady do částí KH napočítavaly vícekrát.

Opraveno.


Oprava Mohlo se stát, že
 • do části A.3. kontrolního hlášení se nenačítalo DIČ, resp. kontaktní osoba
 • v části A.4. se řádky chybně číslovaly

Opraveno.


Oprava V části A 5 Kontrolního hlášení byly dvojnásobné částky. Opraveno.


Oprava U čtvrtletních plátců DPH se mohly doklady dostat do nesprávného kontrolního hlášení. Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Upraven algoritmus pro dotahování období DPH.

Přeúčtovací období DPH musí mít ze systémových důvodů nastaveno "Typ období zadávaný" = "Řádné opravné".


Oprava Nebylo možné vytvořit nové období DPH pro zemi SK

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export