Verze 2.0.2015.0900 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V editoru přehledu Peněžní ústavy byla přidána kontrola SWIFT kódu s měkkou hláškou při opuštění pole SWIFT kód. Má mít 8-11 znaků bez mezer, prvních 6 znaků jsou písmena, další znaky písmena nebo číslice.

Stejná kontrola je prováděna před tiskem zahraničního platebního příkazu.


Novinka Byl aktualizován číselník Peněžní ústavy při generování nové databáze.


Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad bylo pomalé.

Opraveno.


Banka (SK)

Novinka Byl aktualizován číselník Peněžní ústavy při generování nové databáze. Byl vytvořen změnový skript pro stávající zákazníky, který vytvoří chybějící peněžní ústavy a změní název u ústavu 3100 Sberbank Slovensko, a.s.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - dle KEL 2.31, ID změny=216 byly přidány kontroly vyplněnosti na SPZ : QP430 a QP431.

QP430: "JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy ve vnitrozemí = 3)
PAK tento element "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP430 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" (QSPV01) ve zprávách CZ515A a CZ513A

QP431: "JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy na hranici = 3)
PAK element "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP431 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" (DOPRH01) ve zprávách CZ515A a CZ513A


Novinka Úprava převodu dokladu NCTS Přijatý - na jiný typ (ICS Dovoz).

Na cílovém dokladu dojde k automatickému přiřazení LRN označení.


Colné prípady (SK)

Novinka NCTS Vydaný - upraveno zaokrouhlování hmotností na položkách - nově na 3 des.místa.


Fakturace

Novinka Pro eport faktur formátů EDI zpráv ("EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006"), které jsou součástí HELIOS Orange, byl upraven algoritmus dohledávání návazných dokladů tak, aby zpracoval i doklady navázané položkově.


Firemní aktivity

Novinka Aktivity / úkoly - Kalendáře - vše.

Do kalendáře se načítaly všechny aktivity/úkoly, které měly vyplněné Datum zahájení/začátku. Nyní podmínka pro výběr záznamů do kalendáře přesně odpovídá podmínce, na kterou je filtrován přehled, nad kterým je akce spuštěna + vyplněné datum. Navíc je zohledněna systémová filtrace (Nástroje přizpůsobení - Filtrace tabulek).


Novinka Aktivita - Zboží a služby.

V editoru záložky Zboží a služby v Aktivitě se mohlo stát, že se nesprávně uložily některá data týkající se slev. Opraveno.


Novinka TabSvsPredmet.VyrCislo prodlouženo z 25 na 100 znaků.


Majetek

Novinka Hromadná změna umístění nad kartami majetku neprovedla změnu útvaru, ale ponechala původní útvar. Opraveno


Novinka Do možností odpisů v obdobích byla přidána možnost - 50% po fúzi.


Novinka Pro potřeby tisku převodek byl rozšířen tiskový zdroj minulého umístění majetku.


Novinka Do tzv. nového vzhledu byly převedeny editory:
 • Editor inventury
 • Editor inventury - aktualizace karet
 • Editor inventury - výsledek
 • Editor účtování 3.pohyby v přehledu karet majetku


Oprava Hromadná změna umístění nad kartami majetku neprovedla změnu útvaru, ale ponechala původní útvar. Opraveno


Oprava Při přenosu druhu pohybů se nepřenesla kontace.

Opraveno.


Oprava Verze 0804 - nový editor pro zadání účetní skupiny dovoloval zadat roční/měsíční sazbu s max. 2 desetinnými místy. Opraveno


Majetok (SK)

Novinka Název atributu Koeficient/Sazba/Počet měsíců byl upraven pro slovenskou legislativu.


Mzdy (CZ)

Novinka MS dovolená se vstupním formulářem Hodiny * dny

V novém formuláři předzpracování a ve formuláři zadání mzdové složky ve výpočtu mzdy v případě dovolené (MS 211) nebylo možné zadat pracovní dny. V takovém případě zůstaly hodiny nulové, nedošlo k výpočtu dle denního fondu zaměstnance.


Novinka Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství

V případě zadání úvazků před tiskem formuláře nešlo zadat desetinné místo.


Novinka Předzpracování - nulování částky

V případě, že se do Předzpracování vkládala mzdová složka, která:

- měla nastaveno Kráceno hodinami /jakýmikoliv/ - vstupní formulář byl Částka

tak:

při zadání částky docházelo k jejímu vynulování.

Žádná distribuční mzdová složka výše uvedené nastavení nemá, jedná se tedy o uživatelsky nastavenou mzdovou složku.

Toto se dělo pouze v případě, že se mzdová složka vkládala do Předzpracování.
Jestliže se mzdová složka vložila do Paušálů a srážek nebo přímo do Výpočtu, bylo vše v pořádku.


Novinka Pořízení změn Konta pracovní doby - import XML

Pomocí XML zprávy nešlo importova desetinná místa v položce rozdíl hodin. Nyní lze importovat v těchto formátech.

<HodinyRozdil>-1.1</HodinyRozdil>
<HodinyRozdil>-1,1</HodinyRozdil>


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2015

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.11.2015. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 9. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Novinka Tiskový formulář Potvrzení při změně zaměstnání 2012

Tiskový formulář potvrzení v přehledu Ročních sestav byl upraven, aby korektně tisknul údaje při označení více záznamů.


Oprava Mzdová složka likvidace nemocenské, pracovního úrazu a ostatního úkazu typu Korekce

V případě zadání mzdové složky likvidace PN typu korekce se objevila chybová hláška hláška a nešlo takovou korekci zadat.

Mzdová složka pro likvidaci s nastavením pro legislativu od roku 2009.
Počátek likvidace pracovní neschopnosti spadá do období před rok 2009.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Obstarávanie zmien Konta pracovného času - import XML

Pomocou XML správy nešlo importovať desatinné miesta v položke Rozdiel hodín. Teraz je to možné importovať v týchto formátoch:

<HodinyRozdil>-1.1</HodinyRozdil>
<HodinyRozdil>-1,1</HodinyRozdil>


Novinka ÚPRAVA - MZ pre zadanie čerpania dovolenky so vstupným formulárom Hodiny * Dni

V novom formulári Predspracovania a vo formulári zadania mzdovej zložky vo výpočte mzdy v prípade dovolenky so vstupným formulárom Hodiny * Dni nebolo možné zadať pracovné dni. V takomto prípade zostali hodiny nulové, nedošlo k výpočtu podľa denného fondu zamestnanca.


Novinka NOVINKA - Dôchodky - nový vzhľad editoru

Editor Dôchodky bol prerobený do tzv. nového vzhľadu. Pri položke Dátum nároku pribudlo nové tlačidlo, po jeho stlačení sa doplní predpokladaný Dátum nároku na starobný dôchodok.


Oprava OPRAVA - Predspracovnanie - nulovanie čiastky

V prípade, že sa do Predspracovania vkladala mzdová zložka, ktorá:

- mala nastavené Krátiť hodinami /akýmikoľvek/ - vstupný formulár bol Čiastka

tak:

pri zadaní čiastky dochádzalo k jej vynulovaniu.

Toto sa dialo len v prípade, že sa mzdová zložka vkladala do Predspracovania. Ak sa mzdová zložka vložila do Paušálov a zrážok alebo priamo do Výpočtu, bolo všetko v poriadku.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Opraveno nefunčkní zapamatování posledního editovaného políčka v nových uživatelských editorech. Stále ale platí to, že pole se zapamatuje pouze pokud je editor ukončen pomocí stisku Enter nebo Esc. Jestliže dojde ke kliknutí myší na tlačítko OK nebo Storno, k zapamatování nedojde, protože fokus se přemístí na právě použité tlačítko.


Obecné

Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, 20. 2. 2016 bude ukončen běh HELIOS Orange na Windows XP a Windows Server 2003. Upgradujte včas operační systém svých pracovních stanic.


Novinka Bylo doplněno archivování změn země v číselníku organizací.


Novinka Při víceřádkovém zobrazení přehledu byly některé údaje typu datum a číslo zarovnané vertikálně na střed. Opraveno - údaje se nyní opět zobrazují zarovnané nahoru.


Novinka V přehledech typu Master x Detail byly provedeny opravy:
 • nefunkční kopírování hodnot z detailu pomocí Ctrl+C
 • chybné barvení řádků, které mají fokus


Novinka Do přehledu a editoru organizací byl přidán nový údaj GPS souřadnice.


Oprava Pokud je zapnuto podbarvení aktivního editačního pole a zároveň je nastaven základní vzhled na MS Windows, pak při vstupu do editačního pole typu RTF došlo ke ztrátě formátování v tomto poli. Opraveno.


Oprava Pokud se po volbě jiné databáze začlo klikat na menu v levé části okna (stromeček), bylo možné docílit zmatení HELIOS Orange. Opraveno.


Oprava V uživatelském editoru Organizací při nastavení vlastnosti políček "Pouze ke čtení", nebylo toto aplikováno na přenos hodnoty u těchto polí:
 • PSČ (mění i Místo)
 • Region
 • DIČ DPH
 • ID Partnera
 • Intrastat: Druh dopravy
 • Intrastat: Dod. pod.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V globální konfiguraci bylo v sekci Oběh zboží - Ceny možné zadat přednastavenou cenovou úroveň, která se uplatnila při oceňování položek bez rozdílu, zda jde o vstupní či výstupní doklad. Nyní je možné zadat přednastavenou cenovou úroveň zvlášť pro nákup a zvlášť pro prodej. Uplatní se vždy ta, která odpovídá směru dokladu.


Novinka Při generování Výdejky z Expedičního příkazu se respektuje komunikační jazyk podle organizace. Přednastaví se požadovaný tiskový formulář.


Novinka Funkce Zruš storno a původní doklad mazala věty z fronty souvisejících nákladů napojených na storno výdejky. Byl doplněn výpočet a doplnění neodebraných souvisejících nákladů.


Novinka Je-li na řadě dokladů nastaveno plnění DPH není nebo plnění s nulovou sazbou DPH, je nyní zajištěno, aby na to adekvátně reagovala editační pole na dokladech takové dokladové řady. V polích sazba DPH, sazba DPH pro PDP na hlavičce, položce i textové položce dokladu lze pro plnění DPH není zadávat pouze sazbu není, pro plnění s nulovou sazbou DPH lze zadat hodnotu není nebo hodnotu nula.


Novinka Pokud se zvolí v přehledu Zboží a služby akci Vztahy mezi měrnými jednotkami, byla doplněna ve formuláři kontrola. Poměr mezi vstupní, výstupní a evidenční měrnou jednotkou lze zadat jen tehdy, pokud jsou zde zároveň zadány i příslušné měrné jednotky.


Oprava Opravena chyba, kdy mohlo dojít za určitých okolností k duplicitnímu vygenerování návazných dokladů, pokud se dva uživatelé pokusili realizovat současně shodný doklad.


Pokladna

Novinka Při hromadném generování pokladních dokladů z Faktur přijatých mohlo docházet při přiřazování pořadového čísla pokladního dokladu k chybě, která měla za následek nepřiřazené číslo v řadě pokladních dokladů. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Tip Nový modul QMS - Systém řízení kvality - 1 .etapa

Zahrnuje tyto oblasti QMS

 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení
 • Reklamace - zahrnuje 2 agendy:
  • Reklamace od odběratelů
  • Reklamace vůči dodavatelům
 • Řízení auditů, neshody - uvolněna 1 agenda:
  • Nápravná a preventivní opatření

Modul QMS je popsán v dokumentaci: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:QMS_(Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_kvality)


Řízení peněžních toků

Novinka Editor Konstant a číselníků v peněžních tocích byl převeden na nový vzhled.


Novinka Editor ŘPT Mzdové podklady byl převeden na nový vzhled.


Účetnictví

Tip Daňové klíče

Nová funkcionalita daňových klíčů. Tato funkcionalita posunuje už na úroveň položek dokladů určení, do jakého řádku přiznání k DPH (příp. souhrnného hlášení, kontrolního výkazu DPH) se má příslušné plnění položky dostat. Funkcionalita daňových klíčů je koncipována na základě druhu sazby DPH (základní, první snížená, druhá snížená, nulová,...). Daňový klíč (informace o příslušném plnění) zadaný na položce dokladu se dostane účtováním pomocí kontací (s daňovými klíči) do účetního deníku. Přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní výkaz DPH jsou též sestavny na základě daňových klíčů.
Funkcionalita daňových se zpřístupní povolením licence na submodul účetnictví Daňové klíče (tato funkcionalita je zdarma) a povolením příslušnýchh konstant.
Podrobnější popis funkcionality a postup zavedení funkcionality daňových klíčů je popsán v dokumentaci.


Novinka Editor účetního deníku.

Datumová pole jsou ošetřena tak, aby se do nich nedalo ani vstoupit kurzorem, je-li důvod k jejich znepřístupnění (uzavřené období, uzavřené období DPH apod.). Tím pádem nelze datumy ani měnit pomocí kláves + a -.


Novinka Země DPH v účetním deníku je automaticky nastavena dle zadaného / dotaženého období DPH. Není-li období DPH zadáno, je země DPH vymazána a pro práci s daňovým klíčem je používána vlastní země.


Oprava Ve verzích 2.0.2015.08xx se v některých případech zpomalily některé procesy a akce nad saldokontem, například generování platebních příkazů.

Opraveno, byla provedena optimalizace.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Inbox - Zadání ZaIS - přidán test na akci Dekódovat, pokud by v dekódovaném čistém tvaru přihl. uživ.jména byly jiné znaky než čísla, bude zobrazena info hláška s prosbou o kontrolu, zda nedošlo k překlepu při přepisu dekódovacího klíče.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace, odesílání na CSUIS.

Po aktivaci logování SQL příkazů se bude logovat krom SQL aktivity také vstupní a výstupní stream na server CSUIS.


Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace.

Odesílání rozvahy ve formátu XML platném od 1.1.0.2015 bylo v některých případech chybné XML.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export