Verze 2.0.2015.0508 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka Při převodu ECS Vývoz na NCTS Vydaný se nebude přenášet Celní úřad určení.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na NCTS Tranzit Vydaný: Předložené doklady/Osvědčení

bude provedena záměna kódů druhu podkladu.
pro druhy:

 • N720 Nákladní list CIM
 • N730 Silniční nákladní list
 • N740 Letecký nákladní list
 • N380 Obchodní faktura
 • N952 Karnet TIR

na jejich alternativy pro ECS Vývoz.


Doprava

Novinka Vedle čísla cest. příkazu se tiskne popis z položky cest. příkazu


Fakturace

Oprava Při přenosu nedaňového zálohového dokladu do vyúčtování pouze do výše realizace faktury se na záloze rozpočítal základ daně a daň.

Opraveno


Kontrakty a odvolávky

Novinka Při generování dokladů oběhu zboží z modulu Kontrakty a odvolávky byla doplněna podpora režimu PDP (přenesení daňové povinnosti).


Majetek

Oprava Při hromadné změně technického zhodnocení, pokud je zadáno desetinné číslo, akce skončila chybovou hláškou:

Procedure or function hp_Ma_KM_TZ has too many arguments specified.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Oprava Statistické sestavy ISP 2014 - chyba v kontrole prvku AA0130 druh pracovněprávního vztahu (kód)

Při odeslání výkazu ISP se zobrazovala v přehledu chyb, chyba EL004 Nepřípustný typ právního vztahu, validace zaměstnance nemůže pokračovat.
Atribut AA0130 byl plněn původním kódem 1 identifikující druh „pracovní poměr“. Nyní je plněn novým platným kódem 10.

Opraveno


Oprava Předzpracování - Pracovní cesty - import XML

Při importu pracovních cest s korekcí a prázdnou poznámkou HeO hlásil:
"Chybný formát atributu KorekceDny".
Upraveno.


Oprava Roční zúčtování daně - formulář

Byly opraveny gramatické chyby ve formuláři nad přehledem roční zúčtování daně Roční zúčtování 2015 (vzor.č.19).


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Opravná MZ pre UP

Pri použití opravnej MZ-ky, ktorou používateľ koriguje nulový VZ na UP sa mohlo stať, že výsledný VZ na UP bol súčtom vyplatených príjmových MZ vstupujúcich do VZ na UP a čiastky zadanej do korekcie.

Upravené

Použité skratky:

 • MZ - mzdové zložky
 • VZ - vymeriavací základ
 • UP - úrazové poistenie


Novinka Úprava - Likvidácia ND - ukončená ND

Ak je do Predspracovania zadaná/naimportová dochádzková MZ s dátumom do rovným poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia, ktorá je určená v číselníku RLFO - väzby ako prerušenie sociálneho poistenia, pri likvidáci ND sa systém nepýta na to, či je ukončená (automaticky je nastavená ako ukončená).

Upravené, tak aby sa aj v tomto prípade systém pýtal na jej ukončenie, t.j. pokračovanie/nepokračovanie do nasledujúceho mzdového obdobia. Na základe tohto označenia sa následne generujú ukončenia RLFO prerušení, hlásení zmien ZP a pod.

Použité skratky:

 • ND - nemocenská dávka
 • MZ - mzdová zložka
 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • ZP - zdravotné poistenie


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP - predtým dlhodobonezamestnaný a príjem po skončení PP

Nápočet údajov pre mesačný výkaz ZP:

1. v prípade, kedy má zamestnanec uplatnenú výnimku na ZP pre dlhodobo nezamestnaného sa odteraz do mesačného výkazu ZP napĺňa aj položka Úhrn príjmov - ďalšie PP (v tomto prípade sa nevypĺňal). Ak má takýto zamestnanec celý mesiac bez príjmu, t.j. má nulové dni poistenia, tak sa mu odteraz aj v tomto pripade nulujú sadzby poisteného (v tomto prípade sa nenulovali)

2. ak má zamestnanec vyplatený príjem po skončení PP (bezohľadu na druh PP), tak sa odteraz napĺňa položka Úhrn príjmov - ďalšie PP namiesto položky Úhrn príjmov - OP.

UPOZORNENIE: V prípade, že ste mali takéto prípady od 1/2015, je potrebné pre dané mzdové obdobie prepočítať mzdu a opakovane napočítať mesačný výkaz pre ZP.


Novinka ZMENA - Elektronické mesačné výkazy na ZP - oddelovač desatinných miest

Pri generovaní typu dávky 514 a 590 sa odteraz od mzdového obdobia 1/2014 použije ako oddelovač desatinných miest čiarka (doteraz sa používala bodka).


Novinka Úprava - Kontrola na spätný rozpočet SP pred vznik PP

Odteraz sa nebude vo výpočte mzdy v mesiaci vzniku PP objavovať hláška:
"Chýbajú mzdové údade pre obdobie spätného rozpočtu. Pokračovať?"


Novinka Novinka - Nové distribučné filtre (zostavy)

Boli vytvorené nové distribučné filtre, ktoré nad príslušnými prehľadmi nájdete po stlačení tlačidla Zostavy/SYSTEM:
1. prehľad Ročné zostavy/Mzdové údaje - pohľad cez obdobia:
(S) Krátenie dovolenky za neospravedlnenú absenciu
(S) Krátenie dovolenky za ospravedlnenú absenciu

2. editor Výpočet mzdy:
(S) Mzda v CM
(S) Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
(S) Odvodové zvýhodnenia sociálneho poistenia
(S) Dividendy
(S) Exekúcie

3. prehľad Účtovanie miezd:
(S) Mzdové zložky bez kontácie

4. prehľad Mzdové údaje:
(S) Materská dovolenka
(S) Rodičovská dovolenka


Novinka Úprava - Pracovné cesty - import XML

Pri importe pracovných ciest s korekciou a prázdnou poznámkou systém hlási:

"Chybný formát atributu KorekceDny."

Upravené

Nástroje přizpůsobení

Oprava Samostatný editor externích informací generoval editační pole pro poznámky typu RTF. Opraveno.


Oprava U validace v editorech parametrů externích akcí v případě, že se akce spustí nad prázdým přehledem, došlo při vytváření dočasné validační tabulky v rámci uživatelských editorů k chybě. Opraveno.


Obecné

Novinka Přidáno automatické zakládání dočasné tabulky TabDosleObjGenDoklad a TabDosleObjGenTxtDoklad pro automat.


Oprava Opraven pomalý start Heliosu na některých stanicích - týkalo se hlavně spouštění na terminálu.


Oběh zboží

Novinka Import přijatých faktur formát "EDITEL®-XML (import)" byl upraven tak, aby uměl v případě absence tagu "currancy_code" převzít kód cizí měny z tagu "currency_code" (pokud existuje)


Oprava Chybný formát údajů typu Datum u tabulek TabVyrCP a TabVyrCS při exportu zprávy formátu Helios XML byl opraven.


Oprava Nápočet položky stavu skladu - DoKVyřízení je opraven. Součástí opravy je i script, který všechny položky skladu přepočítá.


Personalistika (SK)

Oprava Oprava - Generovanie plánu školení nad účastníkom

Ak sa priamo nad účastníkom školenia, lekárskej prehliadky, ktorý má nastavenú položku Generovať do, spustí akcia Generovanie plánu školenia, lekárskej prehliadky, ktorej rozmedzie obdbobí je vyššie ako je uvedený dátum v položke Generovať do, systém napriek tomu vygeneruje plán a zobrazí v procesnom okne zobrazí výsledok:

"40123-"

Opravené


Pokladna

Novinka Při kopii dokladu, který obsahuje položky bez DPH (sazba není), se hodnota DUZP vždy vynuluje.


Novinka Pokud pokladní doklad nemá položky a je pomocí vazby připojen k faktuře, nelze v něm vytvářet nové položky (tato možnost je nepřístupná).


Přepravní služby

Novinka Způsob výpočtu datumu splatnosti vydané faktury se načítá z číselné řady dokladů (dosud se načítal z globální konfigurace)


Výkazy a finanční analýza

Oprava Při odesílání podání na CSUIS mohlo dojít k "zamrznutí" programu.

Opraveno.


Výroba

Novinka Kapacitní plánování

Byla provedena optimalizace plánování sdružených operací v pokročilém kapacitním plánování.


Oprava Kapacitní plánování

Při aktualizaci stavu operací kapacitního plánu docházelo při určitých kombinacích k chybové hlášce.
Opraveno.


Oprava Při hromadné změně kmenového střediska výrobního příkazu se neprovedla změna u příslušných materiálů a polotovarů.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export