Verze 2.0.2015.0201 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Při importu bankovních výpisů přes Zprávy je umožněn hromadný import. Tato úprava se projeví teprve u nových verzí bankovních pluginů.


Doprava

Oprava Opraveno nabízení pokladny při generování pokladního dokladu z cestovních náhrad.


Fakturace

Oprava Při zadání záporného množství službové položky na doklad se objevila chyba:

Celkové množství výrobních čísel je větší než množství na položce.

Opraveno.


Oprava V souvislosti se zavedením limitu 100 000 Kč u nových položek zboží a služeb podléhající režimu PDP (od 1.4.2015) se objevovala varovná hláška o překročení limitu i u původních položek PDP s nulovým limitem. Opraveno, v tomto případě se hláška nebude zobrazovat.


Majetek

Oprava Při generování karet majetku se mohla objevit chybová hláška „Error: Adding a value to a 'datetime' column caused an overflow.“

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Položka Čístý príjem

Nad prehľadom Výpočet mzdy bola upravená definícia položky Čistý príjem, tak aby sa daňový bonus neodpočítaval ale, aby sa odpočítavalo zdravotné a sociálne poistenie zamestnaca z dividend. Zároveň sa do čístého príjmu pripočítavajú položky:Nemocenská, Prac.úraz, Ost. úraz, OČR, MD).

Položku ČIstý príjem si môže používateľ zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4).

Distribučný filter (S) Prehľad miezd bol rozšírený (cesta: prehľad Výpočet mzdy tlačídla Zostavy/SYSTEM) o stĺpčeky:
ZP div. = zdravotné poistenie za zamestnaca z dividend
SP div. = sociálne poistenie za zamestnaca z dividend


Novinka Novinka - Výkaz Práca 2-04 pre rok 2015

Nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 pribudol nový tlačový formulár:

--403014 - Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2015

Výkaz sa podáva do 14.kalendárneho dňa po sledovanom období (do 14.apríla 2015, 14.júla 2015, 14.októbra 2015, 14.januára 2016).


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP - príloha

Bol upravený nápočet údajov do prílohy mesačného výkazu ZP:

1. pri zamestnancoch s nasledovným druhom PP:
členský pomer k družstvu
dohoda o brigádnickej práci študenta
dohoda o vykonaní práce - interná
vedľajšia pracovná činnosť
majiteľ firmy
štatutárny zástupca firmy
dohoda o vykonaní práce - externá
komandista, spoločník
dohoda o pracovnej činnosti
učni
konateľ

, ktorí si zároveň neuplatňujú OP ZP sa napočítavala položka Úhrn príjmov - OP namiesto položky Úhrn príjmov - ďalšie PP.

Upravené, po opätovnom prepočte miezd sa tieto položky napočítajú správne.

2. v prípade, že zamestnancom vznikol alebo zanikol pracovný pomer v priebehu mesiaca, sa položka Počet dní - príloha neponížil o dni mimo trvania PP.

Upravené, po opätovnom nápočte mesačného výkazu ZP sa táto položka napočíta znížená o dni mimo trvania PP.


Obecné

Oprava Při pokusu o import zprávy mohlo dojít k ohlášení chyby

Could not convert variant of type (NULL) into type (Boolean)
Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Pokud uživatel při kopii kmenové karty ponechá zaškrtnutou volbu, aby kopie proběhla včetně návazných údajů o druzích sazeb DPH pro zboží, a zároveň má zadané nějaké sazby DPH i na příslušné skupině zboží, skončila kopie chybou. Opraveno.


Oprava Pokud bylo vyplněno vlastní DIČ DPH, při převodu položek z výdejek nebo příjemek se nepřenesla sazba DPH ze zdrojového dokladu, vyplnilo se (není). Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Slovenský výkaz ziskov a strát individuálnej účtovnej závierky - první řádek - čistý obrat - nebude se tisknout minulé období
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export