Verze 2.0.2013.0602 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Do místního menu bankovního výpisu a řádku bankovního výpisu byla přidána akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení.

Při použití této akce se u debetních operací při párování úhrad nekontroluje vyplněnost čísla účtu. (Akce funguje stejně jako fungovala akce Automatické přiřazení úhrad do verze 2.0.2013.0513).


Oprava Při exportu tuzemských platebních příkazů se může objevit chybová hláška:
Varování nebo chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)

Opraveno.


Celní případy

Oprava NCTS Vydaný - oprava exportu pro zajištění typu 3 s variabilním symbolem, bez označení zajištění GRN.


Oběh zboží

Novinka V předchozích verzích bylo možné v editoru stavu výrobních čísel opravit nejen doplňující údaje (expirace, záruky atd.), ale i samotný množstevní stav výrobního čísla.

Od verze 2.0.2013.0602 nelze měnit množství a množství k dispozici, pokud se na stejném zboží používá umístění.

Původní stav umožňoval ruční zavlečení chyb vedoucích k nekonzistenci stavu výrobních čísel a umístění a tím i k nemožnosti realizovat doklad. Dojde-li k nesrovnalosti stavů výrobních čísel na skladě, lze provést inventuru. Jejím výsledkem je skladový doklad, jehož realizací se stav skladu upraví na požadovanou hodnotu odpovídající zjištěné skutečnosti.

V případě, že se u zboží jeho umístění vůbec neeviduje, zůstala prozatím možnost přímé editace stavu VČ zachována. Metodicky doporučeným postupem pro odstranění nesrovnalostí je ale i v tomto případě množstevní inventura, nikoliv ruční editace.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace

Import v přehledu Organizace, Partneři PAP - IČO hlásil chybu

Varování nebo chybová hláška String or binary data would be truncated

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export