Verze 2.0.2013.0456 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Obdobie zúčtovania príjmov na VPP

Odteraz sa do výkazu pre SP "VPP" zobrazí mesiac zúčtovaných príjmov podľa nastavenia mzdovej konštanty "Zúčtovanie pre VPP" (cesta: Mzdové konštanty záložka Sadzby a konštanty sekcia [4 ] Prednastavené parametre), t.j. totožne ako mesiac uvedený v čísle výkazu.


Sklad zvířat

Oprava Opraveno zrychlené zadávání - v určité kombinaci přeskladňovacího dokladu nepropisovalo kartu zvířete. Ve standardnim zadávání dokladů bylo v pořádku.


Účetnictví

Oprava Akce Ověření DIČ - VIES (EK) ověřila DIČ ale nezapsala výsledek (datum ověření, ověřil, Výsledek ověření)

Opraveno.


Oprava Při účtování odpisu opravné položky nedošlo k vytvoření účetního dokladu.

K situaci mohlo dojít za předpokladu, že opravná položka byla vygenerována k jinému datumu ke dni než byl generován odpis a přehled salda ke dni opravné položky byl již smazán. Dále muselo platit, že mezi datumy ke dni opravné položky a odpisu nedošlo ke změně odpisu daňových i nedaňových položek (DOP změna a NOP změna jsou nulové).

Opraveno.


Výroba

Novinka Technická příprava výroby

V číselníku kooperací je nyní možné zadávat délku kooperace, dobu přepravy a dobu na zpracování dávky i ve dnech.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export