Verze 2.0.2013.0131 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Upraven export platebního příkazu skriptem GE MONEY BANK ABO KB

V názvu souboru je nově i rok.


Majetek

Oprava Při uplatnění polovičního odpisu §30 odst.10 na kartě majetku se špatně vyhodnocoval test poloviny.

Opraveno.


Majetok (SK)

Novinka Pri prerušení odpisovania v prvom roku obstarania (r. 2011), system po skončení prerušenia (2012) nevypočíta správny odpis a síce len odpis prvého roku, ale doplní hodnotu ročného odpisu 2011 a kráteného odpisu r. 2012


Mzdy (CZ)

Novinka OPRAVA - OČR osamělý pracovník

V editoru mzdových údajů byla doplněn na záložku Odvody, Sociální pojištění v sekci Parametry pojistného položka OČR - osamělý pracovník.


Oprava OPRAVA - Tiskové formuláře Výplatní lístky a Přehled o výši pojistného

Opraveny tiskové formuláře Výplatní lístky 2013 a Přehled o výši pojistného 2013.


Oprava OPRAVA - Roční uzávěrka - Archivace karet mzdových údajů

V případě nastavené položky ve Mzdových konstantách Roky archivace karty, se v případě použití submodulu Definice rozpadu mzdových nákladů objevovalal chyba v procesu roční uzávěrky, rušení karet mzdových údajů: Nelze smazat záznam na položku jsou navázány údaje.

OPRAVENO


Oprava OPRAVA - Měsíční sestavy - Přehled o výši pojistného

Při odesílání Přehledu o výši pojistného za rok 2013 docházelo k chybě 305 - Počet formulářů v podání musí být větší než 0.

OPRAVENO


Oprava OPRAVA - Mzdové údaje Uplatnit slevy 1. měsíc

V případě nástupu zaměstnance v průběhu měsíce je položka Uplatnit slevy 1. měsíc je nezaškrtnutu. V případě, že položka byla uživatelem při zadávání zaškrtnuta, tedy uplatnit slevy na dani v prvním měsíci nástupu, pak při uložení karty mzdových údajů byla volba automaticky uložena jako nezaškrtnutá.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Prenos výsledkov RZD do miezd

Pri prenose výsledkov RZD do miezd sa môže objaviť nasledovná hláška: "Nie je zadaná MZ pre Úpravu daň. bonusu alebo pre Zametnaneckú prémiu pri zálohovej dani v číselníku daní." aj napriek tomu, že sú zadané.

Upravené


Novinka Úprava - VPP 2013 - po skončení

Nová položka "Po skončení" na prílohe VPP 2013 sa má označovať nie len v prípade vyplateného príjmu po skončení pracovného pomeru ale aj v prípade príjmu vyplateného počas prerušenia poistenia.

Upravené.


Oprava OPRAVA - Výpočet dane 2013

POZOR - ak úhrn príjmov v kalendárnom mesiaci je NAD hranicou € 2866,80 a ZÁROVEŇ základ dane je POD hranicou € 2866,81 sa preddavok na daň vypočítava nesprávne.

Opravené

Poznámka: ak už sú vypočítané mzdy, je nutné mzdy prepočítať a to pomocou akcie Prepočet miezd (buď priamo nad prehľadom Výpočet mzdy alebo v editore výpočtu mzdy).


Oprava OPRAVA - Ročná uzávierka - Archivácia kariet mzdových údajov

V prípade nastavenej položky v Mzdových konštantách Roky archivácie karty, sa v prípade použitia submodulu Definicia rozpadu mzdových nákladov objavovala chyba v procese ročnej uzávierky, rušenie kariet mzdových údajov: "Nie je možné zmazať záznam na položku sú naviazané údaje."

OPRAVENÉ


Pokladna

Oprava Pokus o připojení zaúčtovaného pokladního dokladu k faktuře končí chybou s textem "Zaúčtovaný doklad nelze měnit". Chyba byla odstraněna


Přepravní služby

Oprava Pokud je v nákladových kusech u zásilky více položek se stejným pořadovým číslem, došlo k chybě při kopii této zásilky (při kroku generování čárových kódů pro jednotlivé nákladové kusy - unique).

Opraveno


Účetnictví

Oprava Při účtování ze salda (kurzové rozdíly, haléřové dorovnání,...) systém před otevřením editoru účtování hlásil chybu "Could not convert variant of type NULL into type Integer".

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Helios Controlling, Plánování, otevře se plán, záložka 2 - Hodnoty, akce Oprava pro zadání/editování plánovaných hodnot, vyskočila hláška Field 'MJ' not found.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export