Verze 2.0.2012.1219 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
  • Položka odrážkového seznamu
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do globální konfigurace modulu Banka byla doplněna konstanta 'Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu'.

Pokud je nastavena na Ano, chová se systém jako dřív. Pokud v přípravě účtování bankovního výpisu dojde k dohledání odpovídajícího účetního účtu v účetním deníku a při následném přenosu dalších údajů (organizace, zaměstnanec, nákladový okruh, zakázka, ...) dojde ke zjištění, že organizace (či zaměstnanec) v účetním deníku je jiná než organizace (či zaměstnanec) na řádku výpisu (či detailu řádku), přenesou se organizace (či zaměstnanec) z deníku, přepíšou se údaje na řádku a je zobrazeno upozornění. Toto nastavení je vhodné tam, kde bankovní spojení na řádku výpisu buď chybí nebo patří jiné organizaci než je v zaúčtované faktuře, např. Česká pošta, PPL apod. Pokud je konstanta nastavena na Ne, je ve výše popsaném případě ohlášena chyba a účet ani další údaje se z deníku nepřenesou.


Novinka Kartové centrum

Import CS Flat:
Jsou-li v importním souboru obsaženy detailní věty (21,24,25), sumární věty (02) se neimportují.


Novinka Při ručním zadání čísla bankovního výpisu pokračuje číselná řada od tohoto čísla. Datum a částka zůstatku se do nového bankovního výpisu dotahuje z předchozího zadaného výpisu.


Oprava Po načtení zprávy kartového centra Unicredit byla obráceně položka Částka a Částka k úhradě.

Opraveno.


Celní případy

Novinka ECS vývoz: zrušení kontroly režimů 21xx, 22xx, 31xx, a vyplněnosti množství, datumu propuštění, MJ, čísla položky v předchozích dokladech.


Novinka ECS Vývoz

Nešlo podat storno, pokud na podání přišla pouze zpráva registrováno, bez zprávy přijato.

Upraveno:
Import zprávy CI_REGV CZ512A - bude vyplňovat atribut GuidScenareGRC podobně jako zpráva CI_PRIV CZ528A.


Novinka ECS Vývoz - podat storno bude povoleno také pro stav dokladu Registrováno.


Novinka ECS Vývoz - zrušení kontroly QP181 kontrolující vyplnění předchozích dokladů pro režim 31XX.


Evidence pošty

Novinka Dříve se v podacím listu tiskla adresa z číselníku organizací.

Upraveno, nyní se tiskne adresa z odeslané pošty. Ta se primárně naplní při přenosu organizace, ale lze jí dodatečně v poště editovat.


Novinka V editore Odoslanej pošty v sekcii [3] Ďalšie údaje jsou nasledovné úpravy:

1. nové textove pole "Trieda" (užívateľ tam bude uvádzač číslo triedy akou pošta bude doručená)
2. nové textové pole "Doplnkové služby" (užívateľ zadá kód, číslo, skratku, text a pod. doplnkovej služby)


Fakturace

Novinka Na řadách faktur je nastavení pro chování datumů pro nové faktury. Chování datumů na návazné faktuře je pak následující:

Datum případu - určuje volba na řadě výdejky (návazné doklady)
a) aktuální datum
b) datum zdrojového dokladu
Datum vystavení - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)
DUZP - datum realizace výdejky
Splatnost - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)
Období stavu - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)


Firemní aktivity

Novinka Přehled Kontaktní osoby - Přehledy.

Zde je nová akce Aktivity, která zobrazí návazný přehled všech aktivit, na kterých jsou vybrané kontaktní osoby uvedené v poli "S kým se jednalo" a nebo jsou uvedené v podpřehledu Kontaktní osoby na aktivitě.


Kontrakty a odvolávky

Novinka V editoru odvolávky je zobrazena informace: "Zbývá dodat".


Majetek

Novinka V hromadných změnách nad kartami majetku je umožněno nastavení cílové ceny vybraných karet pomocí %.


Novinka Do kontace pro účtování majetku byla doplněna možnost přenášet text do účetnictví: Název druhu pohybu a Název druhu pohybu + Číslo karty.


Novinka Byly přidány konstanty: UP Zůstatková cena cílová Procento a 3P Zůstatková cena cílová Procento a změnovým skriptem nastaveny na 5 %.

Do přehledu Způsoby účetních odpisů byl přidán nový Způsob účetních odpisů: počtem měsíců do cílové ceny s % s číslem způsobu účetního odpisu = -5.


Oprava Pokud byla karta majetku vyřazena v 1.roce na konci období (většinou 31.12.) z přehledu karet majetku, generoval se poloviční odpis.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Úprava - editor Mzdové údaje

Editor Mzdové údaje prošel úpravou do tzv. nového vzhledu, podrobnější informace najdete na našem webu v příručce:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdové_údaje_-_záložka_Mzdové_údaje_-_Mzdy_(CZ)

Přibyly následující NOVINKY

1. Hlavička editoru:

a. v pravém horním rohu přybyla skupina Info

S - informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mezd
P - zobrazí editor Počátečních stavů
V - zobrazí formulář Vývoje průměrů

2. Záložka Pracovní poměr:

a. Sekce [3] Vynětí z evidenčního stavu, v obou řádcích je tlačíko H, které zobrazuje historii vynětí z ES

c. Sekce [4] Další pracovní poměr - zobrazuje veškeré pracovní poměry zaměstnance za jedno rodné číslo

3. Záložka Zařazení, podzáložka Tarif a úvazek:

a. Sekce [5] Zaměny základní mzdy - přehled zobrazuje historické změny i plánované změny základní mzdy, nikoliv pouze její poslední provedené změny.

4. Záložka Odvody, podzáložka Daně

a. Sekce [5] Přibyl atribut daňový nerezident, kterým slouží k označení daňových nerezidentů pro účely filtrace.

4. Záložka Odvody, podzáložka Sociální pojištění

a. Sekce Parametry pojistného zobrazuje druh výdělěčné činnosti udevedné na Oznámení na OSSZ a Ročním ELDP.

8. Záložka Dovolená je rozdělená na dvě záložky

a. Nárok, v Sekci [2] Krácení přibyl atribut Dni VP BR, jedná se o dny výkonu práce v běžném roce.

b. Čerpání, v Sekci [1] Čerpání jsou dvě položky

Počáteční - tzn. hodnoty zadané do Počátečních hodnot (hodnoty čerpání dovolené před prvním ostrým obdobím v Helios Orange).
Letošní - hodnoty čerpání dovolené v letošním roce z výpočtu mezd Helios Orange.


Novinka Novinka - Přepočet úvazku na mzdové kartě

Na mzdové kartě na záložce Zařazení/podzáložka Tarif a úvazek se nyní automaticky při změně týdenního úvazku přepočítá denní úvazek. Základní mzda zkrácená se přepočítá v případě, pokud je týdenní úvazek na kartě nižší než v hlavičce přiřazeného mzdového kalendáře.


Novinka Rozšíření funkcionality - Definované importy

Nyní je možné importovat záznamy do Předzpracování pomocí Definovaných importů i v případě, kdy je na položce definice importu při Typu atributu Osobní číslo nastavené "Použij Alias" a zároveň tento Alias obsahuje i nenumerické znaky (např.: -,/, písnema atd.). Dosud bylo možné použít pouze Alias tvořený numerickými znaky.


Novinka V editoru Mzdové údaje byla nahrazena v pravém horním rohu část "Stav karty" informačními tlačítky (podobné jako ve výpočtu mzdy):

S - informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mzdy. Pomocí tlačítka uživatel zjistí, proč se karta nedá editovat (vypočítaná mzda, použití v předzpracování,...)

P - editor počátečních hodnot

V - zobraz formulář Vývoj průměrů


Novinka Položka Alias

Nyní je možné položku Alias editovat na všech pracovních poměrech, pokud se položka Alias nepoužívá jako Osobní číslo.

Pokud se položka používá jako Osobní číslo (musí být zachována jedinečnost položky), je možné hodnotu změnit přímo v editoru karty zaměstnance pomocí akce Odblokovat alias.


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Prepočet úväzku na mzdovej karte

Na mzdovej karte na záložke Zaradenie/podzáložka Tarif a úväzok sa odteraz automaticky pri zmene týždenného úväzku prepočíta denný úväzok. Základná mzda skrátená sa prepočíta v prípade, keď je týždenný úvazok na karte nižší ako v hlavičke priradeného mzdového kalendára.


Novinka Úprava kontroly pri vytváraní pracovných pomerov

Bola upravená kontrola pri vytváraní a rušení pracovných pomerov za rodné číslo:

- ak je mzda vypočítaná
- ak je mzdová karta uzavretá

a ak jsú vygenerované kontácie.

Ak systém zistí niektorý z vyššie uvedených stavov oznámi užívateľovi skutočnosť a nechá na rozhodnutí užívateľa, či chce napriek varovaniu pokračovať (doteraz bola pri týchto stavoch tvrdá kontrola, t.j. nedovolila vytvárať a rušiť pracovné pomery).


Novinka Ročné zúčtovanie dane 2012 - mzdové konštanty

Spustením akcie Aktualizácie mzdových konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2012 ako aj spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2012 sa zmenia konštanty pre výpočet zamestnaneckej prémie 2012:

6xMM = € 1963,20
ZD 12xMM = € 3400,56
12xMM = € 3926,40
ŽM=€ 189,83

Nové hodnoty mzdových konštánt pre výpočet zamestnaneckej prémie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane v editore Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Zam. prémia.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Novinka - Editácia uzavretého ELDP

Odteraz je možné v UZAVRETOM ELDP editovať riadok s najnižším Dátumom do, ktorý spadá do kalendárneho roka prvého ostrého obdobia. Po zeditovaní riadku sa zmení spôsob jeho vzniku na hodnotu "Automatom - upravené".

Táto editácia vznikla z dôvodu umožnenia doplnenia údajov v kalendárnom roku nábehu za obdobie, za ktoré boli mzdy spracovávané mimo systému Helios Orange.

Príklad:
Prvé ostré obdobie: 7/2012 (prvé mzdové obdobie spracované v systéme Helios Orange)
Aktuálne mzdové obdobie: 11/2012
Vznik pracovného pomeru zamestnanca: 1.2.2012 (t.j. v období pred prvým ostrým obdobím)
Zánik pracovného pomeru zamestnanca: 31.10.2012
ELDP riadky vygenerované automatom: 1.7.2012-15.9.2012, 20.9.2012-30.10.2012

Cieľ:
Užívateľ odovzdáva do Sociálnej poisťovni ELDP z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Do ELDP potrebuje vložiť údaje za obdobie, ktoré bolo spracované mimo systému Helios Orange, t.j. od 1.2.2012-30.6.2012 a toto obdobie potrebuje vložiť do automatom vygenerovaného riadku.

Ako na to: Užívateľ uzavrie ELDP z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Po uzavretí vstúpi do editora ELDP do sekcie [2] Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ a nájde si prvý riadok, ktorý spadá do prvého ostrého obdobia (mal by to byť riadok s najnižším dátumom od). T.j. pomocou tlačidla Oprava si otvorí riadok s dátumami od 1.7.2012-15.9.2012 a zmení údaje podľa potreby.

POZOR: ostatné automatom vygenerované riadky sa v uzavretom ELDP nedajú editovať, vychádzajú z reálne vypočítaných miezd. Akonáhle zrušíte uzavretie ELDP, ELDP sa opäť dostáva do režimu plne prepočítavaného obdobia (prepočítava riadky, ktoré dátumovo spadajú do 1.ostrého obdobia).

Zároveň je možné nad prehľadom ELDP ako aj v editore ELDP v sekcii [2] Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ si pomocou tlačídla Nastav zobraziť atribúty:
Autor
Dátum obstarania
Zmenil
Dátum zmeny


Novinka Úprava - Nápočet do vybraných RELDP

Pri nápočte vybraných ELDP sa nesprávne vypočítavala alikvótna časť vymeriavacieho základu v prípade prerušenia poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov ( resp. nad 364 dní).

Upravené


Novinka Nové mzdové konštanty platné od 1/2013

V editore Mzdové konštanty na záložke DNP, poistenie v sekcii [2] Poistenie vznikla nová časť "Dohoda o brigádnickej práci študentov", ktorá obsahuje nové položky:

Hranica DP - 18 rokov = € 66,00
Hranica DP - 26 rokov = € 155,00

Obidve hranice sa použijú prvýkrát vo výpočte mzdy za 1/2013 pre zistenie hranice príjmu pre odvodové zvýhodnenie študentov pracujúcich na základe Dohody o brigádnickej práce študentov.


Novinka Nové vzory sociálneho poistenia platné od 1/2013

Pri prvom vstupe do mzdových údajov 1/2013 alebo pri prvom pokuse o výpočet miezd nad mzdovým obdobím 1/2013 sa zaktualizujú Vzory sociálneho poistenia.

Vzory platné od 1/2013:

Systémový - Kód - Název - Skupina
A - DOH - DoBPŠ, DVP a DPČ - poberateľ ID a IVD a ostatné DOH NP - DOH
A - DOH_ - DOCH DVP, DPČ - poberateľ SD a VD ak dovŕšil dôchodkový vek - DOH
A - DOH_NP - Ostatné dohody s nepravidelným príjmom - DOH
A - DOH_PP - Ostatné dohody s pravidelným príjmom - DOH
A - DOH_PSD - DVP, DPČ - poberateľ PSD s pravidelným príjmom - DOH
A - DOCH_INV - Dôchodci - priznanie ID - DOCH_INV
A - DOCH_PRIZ - Dôchodci - priznanie SD a PSD - DOCH_PRIZ
A - DRUZ_NP - Člen družstva s nepravidelným príjmom - DRUZ
A - DRUZ_PP - Člen družstva s pravidelným príjmom - DRUZ
A - DRUZ_PVN - Člen družstva s prac.vzťahom k družstvu s NP - DRUZ
A - DRUZ_PVP - Člen družstva s prac.vzťahom k družstvu s PP - DRUZ
A - HPP - HPP - všetky odvody bez SDS - HPP
A - HPP_SDS - HPP - všetky odvody so SDSV - HPP
A - KON_NP - Konateľ s nepravidelným príjmom - KON
A - KON_NP_D - Konateľ s NP - priznanie dôchodku - KON
A - KON_NP_ID - Konateľ s NP - priznanie inv. dôchodku - KON
A - KON_PP - Konateľ s pravidelným príjmom - KON
A - KON_PP_D - Konateľ s PP - priznanie dôchodku - KON
A - KON_PP_ID - Konateľ s PP - priznanie inv. dôchodku - KON


Vzory sociálneho poistenia si môžete skontrolovať priamo v editore Mzdových konštánt (cesta: Konštanty a číselníky) na záložke 2 - DNP a poistenie v sekcii [3] Vzory poistenia zamestnanca pomocou akcie Kontrola základných vzorov. Ak kontrola prebehne bez nezrovnalostí môžete vzory začať používať.

POZOR: ak si užívateľ založil nové druhy poistenia do nami dodávaných poisťovní (symboly: 24,25,27,GP,IP,NP,PdRf,PvN,SP,UP), t.j. existuje tam viac ako jedna dvojica poistného za zamestnanca a za firmu (okrem SDS), tak je nutné tieto vzory skontrolovať a očistit o tie užívateľom vytvorené (pre ne si môže vytvoriť vlastný vzor sociálneho poistenia).

Nové vzory sú zapojené do nasledovných kontrol:
1. akcia Mesačná kontrola mzdových údajov nad prehľadom Mzdové údaje (platí od prvej verzie, ktorá vyjde v 1/2013)
2. akcia Kontrola poistenia nad prehľadom Mzdové údaje
3. pri ukladaní mzdovej karty

a do informácií o stave poistenia daného pracovného pomeru na záložke Odvody/podzáložka Poistenie

Použité skratky:

DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
DVP - dohoda o vykonaní práce
DPČ - dohoda o pracovnej činnosti
ID - invalidný dôchodok
IVD - invalidný výsluhový dôchodok
PSD - predčasný starobný dôchodok
SD - starobný dôchodok
NP - nepravidelný príjem
PP - pravidelný príjem
HPP - pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy


Novinka Pracovný pomer založený na základe "DOHODY" od 1. 1. 2013

Vzhľadom k novým odvodom platným od 1. 1. 2013 aj pre pracovnoprávny vzťah "dohody" je nutné nad mzdovým obdobím 1/2013 (aktuálnym alebo bežným) vykonať nasledovné kroky:

1. v Mzdových údajoch na záložku Pracovný pomer zaškrtnúť položku Nepravidelný príjem ak je uzatvorená dohoda na nepravidelný príjem (týka sa aj dohôd, ktoré vznikli pred 1.1.2013 a pokračujú aj po 31.12.2012)

2. doplniť všetkým dohodárom na mzdovú kartu na záložku Odvody/Dôchodky druhy dôchodkov, ktoré aktuálne poberajú prip. či dosiahli dôchodkový vek

3. označiť dohodárom pracujúcim na základe Dohody o brigádnickej práci študentov, ktorí si uplatňujú odvodové zvýhodnenie na platenie dôchokového poistenia, na záložku Odvody do atr. DoBPŠ - odvodové zvýhodnenie

Na základe prvých 3 bodov je možné skontrolovať správnosť zákonného poistenia platného od 1/2013. Základnou podmienkou je, aby vzory sociálneho poistenia boli správne nastavené. Kontrolu správnosti zákonného poistenia je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

1. nad prehľadom Mzdové údaje po spustení akcie Kontrola poistenia, pri ktorej je možné vykonať kontrolu len nad označenými príp. nad všetkými zamestnancami. V prípade zistenia nesprávneho prideleného poistenia sa zobrazí Prehľad chýb. Výsledok v Prehľade chýb zohľadňuje druh pracovného pomeru, typ príjmu (pravidelný/nepravidelný), poberanie dôchodku na základe, ktorého zobrazí zamestnacov, ktorým chýba zdravotné poistenie, príp. sociálne poistenie podľa systémom prideleného vzoru sociálneho poistenia. Priamo nad týmto prehľadom chýb je akcia Nastav poistenie podľa vzoru, ktorá nastaví do mzdovej karty označeného zamestnanca sociálne poistenie podľa systémom vybraného vzoru. Ak je výsledkom nesúlad zdravotného poistenia, to treba na mzdovú kartu zadať priamo na záložku Odvody podzáložku Poistenie

alebo

2. priamo v editore Mzdových údajov na záložke Odvody podzáložka Poistenie v sekcii [1] Položky poistného užívateľ vidí aký vzor SP mu systém pridelil a teda na ktorý sociálne poistenie zamestnanca kontroluje. Ak je v info okne nesúlad, je možné tlačídlom Prenes preniesť sociálne poistné zo systémom prideleného vzoru. Po stlačení tlačidla Info sa zobrazí detailný popis nesúladu (ZP ako aj SP).
Tlačidlo SP zobrazuje nepriradené druhy sociálneho poistenia na mzdovú kartu zamestnanca.
Tlačidlo ZP zobrazuje nepriradené druhy zdravotného poistenia na mzdovú kartu zamestnanca.

alebo

3. pri ukladaní editora Mzdové údaje systém upozorní na nesúlad ZP ako aj SP, v prípade nesúladu môže užívateľ použiť nástroje popísané v bode 2.


Novinka Prihlasovanie a odhlasovanie do 31.12.2012 na sociálne poistenie (RLFO)


Pre prihlásenie pracovnoprávneho vzťahu typu DoVP, DoPČ, alebo DoBPŠ, ktorý vznikol alebo zanikol v období do 31.12.2012 sa používa automaticky nový typ zamestnanca „13“ – Dohoda do 31.12.2012 (ZECD), kde „13“ je kód zamestnanca pre papierovú formu RLFO (PDF) a „ZECD“ je kód pre elektronickú formu (XML).

Pre prihlásenie ostatných pracovnoprávnych vzťahov sa automaticky generuje typ zamestnanca „1“ Zamestnanec – pravidelný príjem (ZEC), prípadne „2“ Zamestnanec – nepravidelný príjem (ZECN) na základe príslušných nastavení v systéme.


POZOR: Záznamy v prehľade RLFO automatom vygenerované alebo ručne vytvorené PRED touto verziou a zároveň neodoslané cez podatelňu EZU (tzn., že nemajú zaškrnutý atribút eRLFO) nemajú vyplnený nový atribút Typ zamestnanca. Pre korektné odoslanie ho vyplňte, prípadne takýto záznam z prehľadu zrušte a spustením akcie Generuj registračné listy FO sa opätovne záznam spadajúci do vybraného mzdového obdobia vygeneruje.


Novinka Prihlásenie dohodárov k 1.1.2013 na sociálne poistenie (RLFO 2013)

V situácii, keď dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikla pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, pre zamestnávateľa platí lehota na prihlásenie takýchto zamestnancov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. na dôchodkové poistenie (ktoré im vzniká od 1. januára 2013) najneskôr do 31. januára 2013. Táto predĺžená lehota na prihlásenie dohodárov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia neplatí pre dohody, ktorých dátum vzniku je po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.

Ako postupovať v systéme Helios Orange:

1. dohodári musia mať na mzdovej karte vyplnený druh príjmu (pravidelný/nepravidelný prijem)

2. študent pracujúci na základe dohody o brig.práci študentov, ktorý si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia musí mať označené Odvodové zvýhodnenie.

Na základe tohto usmernie Sociálnej poisťovni bolo nad mzdové obdobie 1/2013 (aktuálne aj bežné) zapracované dogenerovanie prihlásenia "starých dohôd", ktoré pokračujú aj po 31.12.2012. Priamo nad prehľadom Registračné listy FO po spustení akcie Generuj registračné listy FO sa dogenerujú takýmto "dohodárom" záznamy s druhom evidencie Prihláška a s dátumom vzniku poistenia 1.1.2013.

Poznámka: Ak má študent pracujúci na základe dohody o brig.práci študentov zadaný príjem do mzdových údajov a zároveň má označené odvodové zvýhodnenie a tento príjem presahuje hranicu príjmu v jeho vekovom pásme, automaticky sa mu vygeneruje druh evidencie s typom zamestnanca "DoBPŠ s DP", t.j. s dôchodkovým poistením. Ak má takýto študent vypočítanú mzdu, tak výšku príjmu zisťuje systém priamo z výpočítanej mzdy.


Novinka NOVINKA - Registračné listy fyzických osôb 2013

1. elektronické RLFO 2013:

POZOR nová štruktúra pre generovanie eRLFO 2013 platí od 27.12.2012, t.j. od tohto dátumu je možné zasielať RLFO len v novej štruktúre aj keď sa týkajú roku 2012. Od tohto dňa sa už bude generovať len hromadné RLFO (v štruktúre RLFO 2013 neexistuje individuálne RLFO).

Elektronické RLFO sa odteraz budú generovať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy:

Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

Nad prehľadom RLFO vznikla akcia eRLFO/Kontrola 2013, ktorá kontroluje povinné položky platné pre štruktúru RLFO 2013.

Pôvodné akcie eRLFO:

Kontrola
Individuálny
Hromadné podanie

slúžia na generovanie eRFLO na obdobie do 27.12.2012 a v nasledujúcej verzii budú schované. Dovtedy sa Vám pri ich použití bude zobrazovať hláška:

" Od 27.12.2012 platí nový formát exportu RLFO (portál socpoist.sk už tento formát neprijíma). Použite mechanizmus generovania správ."


2. papierové RLFO a RLZ 2013:

Nad prehľadom Registračné listy FO vznikol tlačový formulár Registračný list FO od 1. 1. 2013.

Nad prehľadom Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa vznikol nový tlačový formulár: Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2013.


Novinka Nový druh dôchodku

V prehľade Dôchodky je možné odteraz vybrať nový druh dôchodku:

Invalidný výsluhový dôchodok

Po zvolení tohto druhu dôchodku je možné označiť aj skutočnosť, či zamestnanec už dosiahol aj dôchodkový vek.


Novinka Položka Alias

Odteraz je možné položku Alias editovať na všetkých pracovných pomeroch, ak sa položka Alias nepoužíva ako Osobné číslo (nastavenie vo Firemných konštantách).

Ak sa položka Alias používa ako Osobné číslo (pozor vtedy musí byť zachovaná jedinečnosť tejto položky) je možné hodnotu meniť priamo v editore karty zamestnanca pomocou akcie Odblokovať alias.


Novinka Rozšírenie funkcionality - Definované importy

Odteraz je možné importovať záznamy do Prespracovania pomocou Definovaných importov aj v prípade, kedy je na položke definície importu pri Type atribútu Osobné číslo nastavené "Použi Alias" a zároveň tento Alias obsahuje aj nenumerické znaky (napr.: -, /,písmená atď.). Doteraz bolo možné použiť Alias len ak obsahoval numerické znaky.


Novinka Úprava - editor Mzdové údaje

Editor Mzdové údaje (cesta: Zamestnanci) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_%C3%BAdaje_-_Mzdy_(SK)

Pribudli nasledovné NOVINKY pre zkomfortnenie práce na mzdovej karte:

1. hlavička editora:

a. vpravom horno rohu rozšírená časť Info (pôvodne len Stav karty):

S - informácie o stave procesov ovplyvňujúcich výpočet mzdy
P - zobrazí editor Počiatočné hodnoty
V - zobrazí formulár Vývoj priemerov


2. záložka Pracovný pomer:

a. sekcia [3] Vyńatie z evidečného stavu pri obidvoch riadkoch pre zadanie dátumu vyradenia a dátumu zmeny vyradenia vzniklo tlačidlo H - história vyňatí z ES

b. sekcia [3] Vyňatie z evidečného stavu pri položke Dĺžka MD (kam užívateľ zadáva počet kalendárnych dní MD, ktorá je dlhšia ako 238 dní) pribudlo tlačidlo "tri bodky" - toto tlačidlo zobrazuje v prípade vyradenia z ES na materskú dovolenku dĺžku materskej dovolenky a dátum jej ukončenia (tento dátum je možné si zobraziť aj do prehľad Mzdové údaje pomocou tlačidla Nastav zobrazením stlpčeka Predpokladaný koniec MD)

c. nová sekcia [4] Ďalší pracovný pomer - zobrazuje prehľad všetkých pracovných pomerov za rodné číslo


3. záložka Zaradenie podzáložka Tarif a úväzok:

a. nová [5] Zmeny základnej mzdy - doteraz bolo možné v editore vidieť dátum poslednej zmeny a po kliknutí na tlačidlo "tri bodky" sa zobrazil prehľad všetkých zmien, odteraz sa zobrazí prehľad všetkých zmien základnej mzdy


4. záložka Zaradenie podzáložka Mzdové parametre:

a. sekcia [5] Bonus dni, odbory časť Odbory bola rozšíraná o možnosť zadania min. a maximálnej čiastky na zrazenie odborového príspevku (platí od prvej verzie, ktorá vyjde v 1/2013)


5. záložka Odvody podzáložka Dane:

a. sekcia [3] Parametre zdanenia bola rozšírená o zaškrtávacie políčko Daňový nerezident, ktorým si označíte daňových nerezidentov pre účely filtračných podmienok


6. záložka Odvody nová podzáložka Dôchodky - na tejto záložke evidujete zamestnancovi dôchodky (prehľad je totožný s prehľadom Dôchodky), táto záložka vznikla z dôvodu správneho vyhodnocovania vzoru sociálneho poistenia a následného priradenia správnych zákonných postení


7. záložka Odvody podzáložka Poistenie:

a. v sekcii [1] Položky poistného vznikli nové položky:

Vzor SP - systém vyhodnotí a zobrazí vzor sociálneho poistenia, na ktorý bude zákonné poistenie na danom pracovnom pomere kontrolovať

Prenes - týmto tlačidlom užívateľ prenesie sociálneho poistenie zo systémom vyhodnoteného vzoru SP

Info okno - zobrazuje stav priradeného zákonného poistenia

Info - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí hláška, ktorá v prípade nesúladu skutočne priradeného zákonného poistenia (ZP aj SP) a systémom vyhodnoteného zákonného poistenia uvedie rozdiely

SP - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí prenosový prehľad nepriradeného sociálneho poistenia na kartu tohto pracovného pomeru ZP - po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí prenosový prehľad nepriradeného zdravotného poistenia na kartu tohto pracovného pomeru

Užívateľ má vždy možnosť priradiť zákonné poistenie ručne pomocou tlačídla Nový alebo prenosom z akéhokoľvek vzoru sociálneho poistenia pomocou akcie Vzory poistenia zamestnanca.


8. záložka Dovolenka bola rozdelené na 2 podzáložky:

a. Nárok - v sekcii [2] Krátenie pribudla položka Dni VP BR (dni výkonu práce v bežnom roku)

b. Čerpanie - v sekcii [1] Čerpanie sú dve položky

Počiatočné - t.j. zadané do Počiatočných hodnôt v prípade, že 1. ostrým mzdovým obdobím bežného roka nie je január (t.j. čerpanie dovolenky spracované mimo systému Helios Orange)

Tohtoročné - t.j. čerpanie dovolenky spracované v systéme Helios Orange


Novinka Úprava- stav mzdovej karty

V editore Mzdové údaje bola nahradená v pravom hornom rohu časť "Stav karty" informatívnymi tlačidlami (podobne ako v editore Výpočet mzdy):

S - informácie o stave procesov ovplyvňujúcich výpočet mzdy. Pomocou tohto tlačidla používateľ zistí prečo sa mzdová karta nedá editovať, napr.z dôvodu vypočítanej mzdy zamestnanca, použitia predspracovania, vygenerovania predkontácií atď.)

P - zobraz editor počiatočných hodnôt

V - zobraz formulár Vývoja priemerov

Nástroje přizpůsobení

Novinka V definovaných přehledech je možno pro jednotlivé sloupce zadat bublinovou nápovědu.


Novinka V přehledu Externí akce je nový možnost rozkopírování externích akcí do více databází. Akce funguje pro vybrané záznamy a v případě existence záznamu v cílové databázi je vždy položka aktualizovaná.


Novinka Nová možnost rozkopírování automatů do více databází. Akce funguje pro označené záznamy a v případě existence záznamu v cílové databázi je vždy položka aktualizovaná.


Obecné

Novinka V nastavení tisku pro tiskový formulář je nyní možno nastavit orientaci papíru. Nastavení je platné jak pro tisk na tiskárnu, tak i pro tisk do souboru.


Novinka Zadávání kontaktů je upraveno tak, aby si systém v rámci jednoho spuštění pamatoval posledně zadaný typ kontaktu a ten je při dalším zadávání předvyplněn. Toto funguje pouze v rámci spuštěné instance Helios Orange, po jejím ukončení se informace ztratí.


Oprava Pokud dojde v triggeru k ohlášení nějaké chyby (např. nejsou práva k opravě záznamu), je vyvolán ROLLBACK transakce a hlášení o tomto rollbacku ("The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.") překrylo text skutečné chyby. Projevovalo se hlavně v procesních oknech.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při přepnutí mezi navázanými doklady se zapnutým omezeným načítáním dat nezafungovalo ve stromečku přepnutí do původního přehledu.

Např. Vydané faktury - akce Návazné doklady - na návazné výdejce Najdi doklad. Po přepnutí do přehledu Výdejek kliknout ve stromečku na Vydané faktury - zůstal stále aktivní přehled výdejek.


Oběh zboží

Novinka Hromadné změny sazeb DPH nad kmenem zboží a skupinami zboží upraveny tak, aby nebyly senzitivní na oddělovač desetinných míst nastavený ve Windows.


Novinka V přehledu Druhy dokladů pohybu zboží je nová akce pro hromadné nastavení pořadového čísla dokladu.


Novinka Byla zavedena možnost evidence SN volitelně -FIFO/průměry (dříve pouze FIFO).

Přepíná se v Globálních konstantách - Oběh zboží - Související náklady - Druh skladu SN. Přepínač je platný pro všechny sklady a zboží.
Po přepnutí z FIFO na průměry dojde ke smazání tabulky TabZbyvajiciSN a na výdejky jdou průměry. Po přepnutí z průměrů na FIFO dojde při realizaci výdejky k dogenerování řádků pro TabZbyvajiciSN pro použité zboží. Ve výdejce se pro SN použijí data dle TabZbyvajiciSN (FIFO). Nejedná se o průměry pro DSN.


Novinka Na řadě expedičních příkazů je nyní možno pro generování návazné výdejky nastavit chování pro termín dodávky. Je možno nastavit tyto dvě možnosti:
  • Posun podle data případu (implicitní)
  • Zachovat původní datum


Novinka Opravena chyba generování návazného dokladu z detailu zajištění došlé objednávky, kdy při označení více různých druhů zajištění pro danou položku došlo k zobrazení chyby "Nelze vložit dupliciní záznam".


Novinka Na došlých objednávkách bylo zrušeno automatické přepočítávání cenotvorby v případě změny organizace/místa určení, ceníku a data případu. V editoru jsou dvě nové akce: "Aktualizace slev" a "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby", které je třeba pro přepočet spustit. Chování je tak sjednoceno s ostatními doklady Oběhu zboží.


Novinka Upravena kontrola měny a kurzu zdrojového a cílového dokladu při položkovém převodu na dokladech oběhu zboží. Při přenosu položek z dokladu v hlavní měně na doklad v cizí měně se přenesly pouze položky prvního dokladu, u dalších byla vygenerována chyba "Nesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu.". Nyní se přenesou položky i dalších dokladů.


Pokladna

Novinka Chování přepočtu měn z hlavní na cizí a naopak bylo v editoru položky pokladního dokladu upraveno tak, aby bylo shodné při použití tlačítka "Měna" i při zaškrtnutí volby "Automatický přepočet měn" v nastavení konfigurace pokladny. Pokud není zaškrtnuta volba "Automatické dopočítávání DPH", při přepočtu měny se může změnit pouze odpovídající částka, tedy při změně "Základ DPH" se změní "Základ DPH CM", při změně "Částka DPH" se změní "Částka DPH CM", a při změně "Částka včetně daně" se změní "Částka včetně daně CM" - a obdobně v opačném směru při převodu z CM na měnu hlavní. Pokud je zaškrtnuta volba "Automatické dopočítávání DPH", při přepočtu měny program pro změněnou částku "Základ DPH" nebo "Částka včetně daně" automaticky dopočítá ostatní částky, týkající se DPH pro danou měnu.


Novinka Při nastavení "automatický přepočet CM" v číselníku pokladen při přenosu CM ze saldokonta (přes pole "párovací znak"), k přepočtu nedocházelo. Chyba byla odstraněna.


Novinka Faktury k pokladnímu dokladu, pokud byl zadán "Párovací znak" bez levých nul, se pro připojení nenabízely. Výběr faktur pro připojení byl upraven tak, aby nebyl ovlivněn různým počtem levých nul v párovacím znaku.


Novinka Faktura při připojování k pokladnímu dokladu, pokud byla v CM, v některých případech nulovala částku CM na záložce "3-Částky CM" pokladního dokladu. Chyba byla odstraněna.


Novinka Chování kurzových údajů v prvním a druhém řádku třetí záložky „3-Částky CM“ pokladního dokladu bylo upraveno takto: Pokud pokladní doklad nemá položky a Datum kurzu ve druhém řádku je shodné s Datem kurzu v řádku prvním („K úhradě:“), obsah kurzových údajů se vždy při změně synchronizuje. Pokud se datum kurzu ve druhém řádku změní (buď přímou editací, nebo dotažením kurzu z jiného dne), obsah kurzových údajů se přestane synchronizovat.


Oprava Pokladní doklad nebylo možné uložit se sazbou DPH vyčíslenou na desetiny. Chyba byla opravena.


Oprava Cislovanie riadkov sa pri dalsom novom doklade nezacina od 1, ale pokracuje podla zatial nepouzitych cisel.

V niektorych pripadoch sa ani nevytvori chronologicky rad, ale nahodne vznikaju riadky sroznymi cislami.
Pri uctovani dokladov jednotlivo je uctovny doklad vytvoreny spravne, cislovanie riadkov vzdy od 1 vyssie.

Opraveno.


Přepravní služby

Oprava V případě kopie zásilky s vyplněnými nákladovými kusy, kde celkový počet jednotek bylo desetinné číslo, došlo k ohlášení chyby "XX není platné celé číslo" - Opraveno


Řízení peněžních toků

Novinka Pro potřeby vyhodnocování v modulu Řízení peněžních toků (ŘPT)přidán nový atribut v přehledu/editoru ukazatele.

Stav(=stávajícím ukazatelům nastavit Stav)
Příjem
Výdaj

Splátkování a leasing

Novinka Pokud v přehledu předmětů neexistuje žádný záznam, není aktivní funkce generování časového rozlišení. Doplněno, funkce generování časového rozlišení je přístupna vždy.


Oprava Akce Změna sazeb DPH

Když je na předmětu nějaký pohyb detail se sazbou DPH (není), akce neprošla. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Je upraven algoritmus generování platebního příkazu ze saldokonta. V případě, že saldokontní případ vznikl účtováním faktur, je upraveno přenášení bankovních spojení z faktur.

Princip:
Bankovní spojení z faktur je přeneseno v případech, že:
a) bankovní spojení na všech fakturách k saldokontnímu případu je stejné a neblokované. b) na fakturách k saldokontnímu případu je více bank.spojeních a existuje jedno, které je přednastaveno (a není zablokováno)
Když nejsou splněny podmínky ad a) a b), dohledává se bank.spojení navázané na organizaci, buď je pouze jediné nebo bankovní spojení, která je přednastaveno.Novinka V případě ročního vypořádání DPH na vstupu je umožněno editovat částku Vypořádání a Vypořádací koeficient a upravené hodnoty použít pro další výpočty.

V lokálním menu editoru období DPH pro vzor CZ17 je akce "Vypořádací koeficient" - lze použít i stejnojmenné tlačítko.
Akce je dostupná jen pro výkaz DPH vzor CZ17, období DPH musí být uzavřeno a musí být zaškrtnut příznak "Vypořádání".
Uvolní se číselné pole Vypořádání a Vyp. koeficient. Lze upravit vypořádací koeficient v rozmezí 0-100. Po editaci Vyp. koeficientu dojde k přepočtu částky v poli Vypořádání. Pole Vypořádání lze editovat i samostatně.Oprava Pokud se použila v účetním deníku akce Kopie - Storno., Kopie pro opravu SH a doklad vznikl účtováním samovyměření nemusely být ve vzniklé kopii správné hodnoty

Základ DPH a Částka DPH. Opraveno.

Není-li v editoru před kopií / stornem zadáno datum DUZP, systém ponechá na daňových řádcích původní datum DUZP a období DPH. Totéž platí pro datum doručení.


Oprava Při účtování faktur a dobropisů se v některých případech mohlo stát, že došlo k seskupení úč. řádků, které se liší pouze datem párování.

Opraveno.


Výroba

Novinka Na číselníku pracovišť lze zadat Tarif pro dané pracoviště.

Tarif se použije pro přednastavení v editoru operace.


Novinka V parametrech dílců je nový atribut: "Blokace výroby".

Může nabývat následujících hodnot:

  • 0=Neblokovat
  • 1=Blokovat standardní výrobu
  • 2=Blokovat (včetně zakázkových modifikací)

Tento aktribut lze hromadně změnit pomocí funkce v rámci hromadných změn.

Slouží k zablokování funkcí: "Zaplánování plánu do výroby", "Zadání příkazu do výroby" a "Aktualizace výrobního příkazu".


Novinka V přehledu "Podřízené výrobní příkazy - strom" je možné definovat masku pro zobrazení další atributy: "Kusy živé" a "Kmenové středisko"


Novinka Materiály a polotovary montážních dílců, které nemají technologický postup, se nyní automaticky propojí s první operací nadřízeného vyráběného dílce.

Stejné nastavení platí i pro vedlejší produkty.

Tato vlastnost se uplatní pouze v modulu Řízení výroby. Při výdeji materiálů z přehledu Evidence výrobních operací tak bude možné odepsat i materiály, jejichž montážní dílec neobsahuje žádné operace.


Novinka Při generování plánu z požadavků objednávek/expedičních příkazů se z původního dokladu přenáší i poznámka.


Novinka Rozdílovou aktualizaci výrobního příkazu je možné spustit v libovolné fázi rozpracovanosti výrobního příkazu.

Materiály a polotovary (případně operace nebo vedlejší produkty), které se v novém TPV nevyskytují a již byly realizovány, se automaticky uzavřou. Autor uzavření bude v tomto případě SYSTEM (DiffUpd).


Novinka Na výrobních příkazech je přehled "Podřízené výrobní příkazy" - funguje i pro označené výrobní příkazy.

Při zobrazení podřízených příkazů jednoho nadřízeného příkazu je aktivní i volba F2 nový. Při založení příkazu se založí i příslušná vazba na nadřízený příkaz.
Přidány klávesové zkratky na zobrazení podřízených příkazů.
Při pořizování nové vazby mezi příkazy se přednabídne i maximální množství.


Novinka Na řadě výrobních příkazů je možné nastavit parametr Předvyplnit výrobní čísla při výdeji do výroby.

Uplatní se při generování výdejky na materiály a polotovary.
Může nabývat hodnot:
- Ne - nepřednabízí výrobní čísla
- Ano (FIFO) - přednabízí nejstarší výrobní čísla dle položky Datum vstup nebo dle Data pořízení
- Ano (FEFO) - přednabízí nejstarší výrobní čísla dle data expiraceNovinka Nové výrobní číslo lze zadat přímo z editoru Evidence výrobních operací.


Novinka Na výrobních příkazech existuje přehled "Stromový rozpad výrobního příkazu".

V rámci tohoto přehledu je možné spustit funkci "Montování". Spuštění funkce lze aktivovat klávesou <F7> nebo ikonkou v levé části obrazovky.
Funkce vizualizuje rozpracovanost stromu výrobních příkazů.

Zobrazí se dotaz na Množství, pro které se bude funkce počítat.
Výchozí hodnota je zbývající živé množství výrobního příkazu.
Při změně množství nebo po stisku tlačítka pro obnovení přehledu dojde k výpočtu, jehož výsledkem je podbarvení řádků, které jsou předmětem evidence ve výrobě.
Červenou barvou jsou podbarveny položky, které pro dané množství nebyly odvedeny. Položky, které byly odvedeny v dostatečném množství jsou podbarveny zeleně.

Na označené položce lze spustit funkci pro zobrazení detailu položky. Na položkách, které jsou předmětem evidence ve výrobě, jsou dostupné i další akce: Generování odvedení z výrobního příkazu, Generování výdejky, Generování evidence operace/kooperace, příjem vedlejšího produktu.


V menu "Funkce" je možné spustit další akce pro hromadné zpracování:

1. Výdej chybějících materiálů - pro chybějící množství je navržen seznam materiálů pro výdej. Z přehledu je možné generovat výdejku.

2. Evidence chybějících výrobních operací - Zobrazí se přehled neodvedených výrobních operací /kooperací. Pomocí tlačítka "Generovat" lze hromadně vytvořit záznamy do přehledu Evidence výrobních operací.

3. Odvedení neodvedených vedlejších produktů - Zobrazí se seznam neodvedených vedlejších produktů. Z přehledu je možné generovat příjemku na sklad.

4. Odvedení neodvedených výrobních příkazů - zobrazí se seznam neodvedených výrobních příkazů s odpovídajícím množstvím. V přehledu není zobrazen finální výrobní příkaz. Následně je možné nejen generovat příjemku na sklad polotovarů, ale i spustit funkci pro přímý převod do nadřízených výrobních příkazů. Funkce zajistí hromadné odvedení nákladů až do finálního výrobního příkazu.

Pro odvedení finálního výrobního příkazu na sklad lze použít standardní funkci v přehledu příkazů, nebo lze spustit funkci "Odvedení příkazu" na nejvyšší úrovni stromu příkazů.

5. Aktualizovat - dojde k obnovení zobrazeného přehledu.


Oprava Nebylo možné spustit funkci Kopie technologických postupů.

Opraveno.


Oprava Po změně alternativy materiálu a polotovaru nedošlo při zavření přehledu alternativ k obovení přehledu materiálů a polotovarů.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export