Verze 2.0.2012.1206 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Mzdy (CZ)

Oprava V přehledu Mzdové období při akci místní nabídky Měsíční uzávěrka docházelo k zobrazení chybové hlášky Access violatin.

Opraveno.

Upozornění Upozornění: Po instalaci nové verze proveďte zrušení měsíční uzávěrky měsíce, při kterém se objevila chybová hláška a měsíc znovu uzavřete.


Mzdy (SK)

Oprava V prehľade Mzdové obdobie pri akcii miestnej ponuky Mesačná uzávierka dochádzalo k zobrazeniu chybovej hlášky Access violatin.

Opravené.

Upozornění Upozornenie: Po inštalácii novej verzie vykonajte zrušenie mesačnej uzávierky mesiaca, pri ktorom sa objavila chybová hláška a mesiac opätovne uzavrite.


Nástroje přizpůsobení

Oprava Opravena chyba, kdy při zadání hyperlinku na tiskovém formuláři mohl tento po zobrazení náhledu zmizet.


Oprava Opravena chyba ReportBuilderu 14.07, kdy jednořádkové texty (typu Label, Dbtext, Variable apod.) nedržely nastavenou barvu a všechny se tisknly pouze černě.


Oprava Opravena chyba v ReportBuilderu, kdy se nerespektovala hodnota "Bez podkladu" ("None") pro pole "Dvojstranný tisk" ("Duplex") v nastavení vlastností tiskového formuláře.


Přepravní služby

Oprava Při kopii zásilky se kontroluje vyplnění atributu "Upozornění" u organizace. Pokud je vypněn, text se zobrazí. Pokud ale obsluha daný atribut smaže, upozornění se zobrazuje dále (bez textu). Chyba je způsobena tím, že po smazání textu není obsah atributu NULL, ale prázdný řetězec.

Opraveno. Atribut se vyprázdní po stisku kombinace kláves CTRL+Del


Oprava Při editaci kalkulační položky nad pozicí (sběrná služba-kusové zásilky) nelze vybrat sazbu DPH.

Opraveno.


Účetnictví

Oprava Při přeúčtování období DPH se správně účtovaly pouze účty výstupu. Hodnota všech účtů na vstupu je sečtena a proúčtována na účet zaokrouhlení.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export