Verze 2.0.2012.1006 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka EMCS Vydaný - přidělování čísla LRN se bude řídit dle LRN konstanty. Tj. číslem roku, skladem a číslem týdne. (Každý týden bude zahajována nová číselná řada automaticky).

dokumentace GŘC:
Lokální označení nákladu - CZ
Popis
Národní varianta LRN musí odpovídat přísnějším pravidlům. Musí odpovídat formátu:
RPPPTT0000, kde:
R - číslice udávající rok
PPP - pořadové číslo skladu (z čísla povolení provozování daňového skladu)
TT - dvojčíslí udávající číslo týden v roce (pro 1.-9.týden je číslo týdne doplněno zleva nulou = "01")
0000 - pořadové číslo přepravy v evidenci odesílajícího DSkladu


Mzdy (CZ)

Novinka NOVINKA - Režim seskupení přehledu Zaměstnanci za rodné číslo

V Systémových konstantách (cesta: Možnosti/Konfigurace - správa systému) v přehledu Mzdy je nyní možné zapnout Režim zobrazení přehledu Zaměstnanci za rodné číslo. Zaškrtnutím tohoto režimu se po vstupu do mzdového čísleníku Zaměstnanci seskupí zaměstnance se stejným rodným číslem. Tzn., že v přehledu Zaměstnanci uživatel uvidí zaměstnance pouze jednou (dosud byl vidět tolikrát, kolikrát mu byla založena karta zaměstnance).
Zaměstnanci bez rodného čísla nebudou seskupeni, pokud jim nebude doplněno rodné číslo.

UPOZORNĚNÍ: zapnutím režimu je rodné číslo povinným atributem, ben vyplnění není možné v kartu zaměstnance ve mzdové přehledu Zaměstnanci uložit.

Změny v editoru karty Zaměstnance v režimu seskupení za rodné číslo:
1. zobrazuje se nová záložka Pracovní poměry, na kterou jsou přesunuty všechny seskupené pracovní poměry, které se dělí na 2 sekce:
[1] Pracovní poměry
Nad tímto přehledem je možné použít nové akce:
Přidej pracovní poměr
Odeber pracovní poměr
Kontrola stavu pracovních poměrů
Sladění údajů k zaměstnanci - akce se rozvětvuje na
Karta zaměstnance (KZ) do vybraných PP
Doplň bankovní spojení z KZ do vybraných PP
Doplň bankovní spojení z vybraných PP do KZ
Doplň kontakty z KZ do vybraných PP
Doplň kontakty z vybraných PP do KZ

[2] Karty bez přiřazeného pracovního poměru
Nad tímto přehledem je možné použít akci:
Zařaď do pracovního poměru

2. tlačítka Mzdové údaje a Doplňující údaje se přesunuli na záložku Pracovní poměry do sekce [1] Pracovní poměry

Změny nad mzdovým přehledem Zaměstnanci v režimu zobrazení za rodné číslo:

1. akce Přehledy, je přesunuta z přehledu Zaměstnanců na záložku Pracovní poměry do sekce [1] Pracovní poměry
2. akce Kopie byla zrušena a je nahrazena akcí Přidej pracovní poměr
3. je možné použít novou akci Seskupení za rodné číslo, která sa rozvětvuje:
Seskupit za vybrané RČ
Zruš seskupení za vybrané RČ
Kontrola seskupení s doplněním


Novinka Novinka - Generování hesla

Nad mzdovým čísleníkem Zaměstnanci přibyla nová akce Generování hesla pro zaheslované PDF. Akce funguje nad označenými záznamy.

1. Pokud označený zaměstnanec už má na kartě zapsané heslo, tak systém hlásí:
"Heslo je nastavené v minulosti"

2. Pokud v čísleníku se zaměstnanec vyskytuje vícekrát (má stejné rodné číslo) a zároveň na některém z označených záznamů má už heslo zapsané, tak systém hlásí:
"Duplicitní zaměstnanec. Heslo převzaté z duplicitního záznamu."

3. Pokud se zaměstnanec vyskystuje vícekrát a zároveň na některých z označených záznamů má zapsaná různá hesla, tak systém hlásí:
"Duplicitní zaměstnanec. Nastavené nové heslo."

Poznámka:
Pokud je mzdový přehled Zaměstnanci seskupený za rodné číslo, akce Generování hesla pro zaheslované PDF se nachází i v editoru karty zaměstnance na záložce Pracovní poměry v sekci [1] Pracovní poměry.


Novinka Úprava - editor Předzpracování

Při kombinace ručního zadání čísla MS, datumů mohla při ukládání editoru Předzpracování vyskočit hláška:

"Musí být zadaný datum od a datum do."

Upraveno


Oprava Oprava - Práva na sloupec "Rodné číslo"

Pokud nemá uživatel právo na sloupec Zaměstnanci.Rodné číslo, objevuje se při pokusu o vstup do číselníku zaměstnanců, například při výběru zaměstnance na doklad, hláška:

"Nemáte právo k zobrazení sloupce Zaměstnanci.Rodné číslo."

Opraveno


Oprava Oprava - Kopie zaměstnace

Po spuštění akce Kopie zaměstnance se zobrazí hláška:

"ACCESS VIOLATION....."

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Generovanie hesla

Nad mzdovým číselníkom Zamestnanci pribudla nová akcia Generovanie hesla pre zaheslované PDF. Akcia funguje nad označenými záznamami. Po spustení tejto akcie systém hlási:

1. Ak označený zamestnanec už má na karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Heslo je už nastavené z minulosti."

2. Ak označený zamestnanec má na niektorej karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Duplicitný zamestnanec. Heslo prevzaté z duplicitného záznamu."

3. Ak označený zamestnanec nemá na žiadnej karte zapísané heslo, tak systém hlási:
"Duplicitný zamestnanec. Nastavené nové heslo."

Poznámka:
Ak je mzdový prehľad Zamestnanci v režime zoskupenia za rodné číslo, akcia Generovanie hesla pre zaheslované PDF sa nachádza aj v editore karty zamestnanca na záložke Pracovné pomery v sekcii [1] Pracovné pomery.


Novinka Úprava - editor Predspracovanie

Pri určitej kombinácia ručného zadávania čísla MZ, dátumov mohla pri ukladaní editora Predspracovanie vybehnúť hláška:

" Musí byť zadaný dátum od a dátum do."

Upravené


Oprava Oprava - Kópia zamestnanca

Po spustení akcie Kópia zamestnanca sa zobrazí hláška:

"ACCESS VIOLATION....."

Opravené


Oprava Oprava - Práva na stĺpec "Rodné číslo"

Pokiaľ nemá používateľ právo na stĺpec Zamestnanci.Rodné číslo, objavuje sa pri pokuse o vstup do číselníka Zamestnanci, napríklad pri výbere zamestnanca na doklad, hláška:

"Nemáte právo k zobrazeniu stĺpca Zamestnanci.Rodné číslo."

Opravené


Oběh zboží

Oprava V případě, že je v konfiguraci modulu Fakturace nastaveno, že se období stavu má předvyplnit dle DUZP, nedošlo při tvorbě např. příjemky/výdejky vůbec k předvyplnění období stavu.

Opraveno.


Oprava Na položkách dokladů vydaná objednávka, příjemka, přijatá fa (obecně doklady do firmy) nebyla aktivní funkce Další slevy.

Opraveno.


Oprava V některých případech se špatně se počítala zbývající doba expirace.

Opraveno.


Pokladna

Oprava Při aktualizaci stavů pokladny mohlo dojít k chybnému nápočtu do prvního pokladního dokladu nového období. Chyba byla odstraněna.


Řízení peněžních toků

Oprava Při Aktualizaci pro peněžní toky - úplná se objevovala chyba Položka Datum úhrady - individuální analýza musí být zadána!

Opraveno


Účetnictví

Novinka Skupinová registrace DPH, tisk formulářem, úprava třídění v pořadí:

Směr, Název účtu, IČO a Číslo dokladu


Účtovníctvo (SK)

Novinka Účtování výkazu DPH

Řádek 27 se nyní účtuje podle tohoto principu:

  • je-li suma částky daně za daný účet DPH v daném období DPH kladná, účtuje se na stranu Má Dáti kladně
  • je-li suma částky daně za daný účet DPH v daném období DPH záporná, účtuje se na stranu Dal kladně
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export