Verze 2.0.2012.1004 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Pokud se na řádku bankovního výpisu zadal variabilní symbol a následně se z tohoto políčka spustil přenosový přehled, objevila se chyba "Chybná definice klauzule WHERE nebo WHERE Sys".

Opraveno.


Fakturace

Oprava Na textových položkách vydaných faktur bylo možné ve verzi 2.0.2012.1001 zadávat ručně hodnotu DPH.

Opraveno


Mzdy (SK)

Oprava Oprava - generovanie el. mesačného výkazu ZP - aditívny

Generovanie správy pre aditivny mesačný výkaz ZP skončí s výsledkom:

"Incorrect syntax near the keyword AND."

Opravené


Obecné

Oprava Po update se při spuštění Helios Orange mohla objevit hláška:

Položka 'Korekce splatnosti předběžná analýza odběratel' musí být zadána !

Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Splatnost faktur, která ovlivňovala Datum Expediční příkazu, byla omezena pouze na Faktury a Dobropisy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export