Verze 2.0.2012.0608 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Doprava

Oprava Při zpracování elektronických výpisů z CCS a MYTO.CZ docházelo k chybě a data se nenaimportovala.

Opraveno.


Oprava Při přenosu cestovních náhrad do mezd se přenášely i výdaje placené kartou.

Opraveno.


Majetek

Oprava U technického zhodnocení podle §30b docházelo k chybnému výpočtu zůstatkové ceny.

Opraveno.

Upozornění Proveďte prosím aktualizaci daňových pohybů u karet odepisovaných podle §30b!


Oprava Nefungoval rychlý filtr pro atributy umístění majetku Nadřízená karta-název a Nadřízená karta-typ majetku.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka Životné minimim od 7/2012 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2012 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2012.

Došlo k nasledovným zmenám v mzdových konštantách:

1. životné minimum a nepostihnutľná suma pre účely výpočtu exekučných zrážok

2. daňový bonus

Nové hodnoty vyššie uvedených mzdových konštánt si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Dane a .Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2012

Oběh zboží

Novinka Zpráva „EDITEL®-XML 9/2004 (export)“ k exportu faktur byla upravena tak, aby se před exportem vypustily případné mezery uvedené před a za textem (název a adresní údaje organizací).


Řízení peněžních toků

Novinka Aktualizace pro peněžní toky - celková napočítala chybné hodnoty pro zdrojové doklady ze salda a trvala delší dobu než dříve.

Upraven nápočet dokladů pro ŘPT.


Účetnictví (CZ)

Oprava Při odesílání DPH a souhrnného hlášení formátem zprávy Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) se mohla objevit chyba Field 'PrijmeniZastupce' not found.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Při aktualizaci sestavy Finanční analýzy se mohla objevit hláška:
Varování nebo chybová hláška Existuje člen ukazatele způsob filtr, je ale bez přiřazeného filtru (sestavy). Nutno opravit !

ačkoli v sestavě FA nejsou přiřazeny ukazatele, které mají člen ukazatele způsob filtr.

Případně hláška:

Varování nebo chybová hláška A cursor with the name ‘KurAutomat’ does not exist.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export