Verze 2.0.2012.0607 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu HASH hodnot předložených podkladů:

Nebude exportováno pro druh prohlášení - střední část zjednodušené celní prohlášení (Y).
Zůstává pouze ZJP nebo druh C + vyplněné scany dokumentů.


Fakturace

Oprava Opravena chyba verze 2.0.2012.0606, kdy při zadání textové položky na doklad oběhu zboží nedošlo k jejímu nápočtu na hlavičku dokladu. Doklad se z hlediska cen choval jakoby žádná textová položka nebyla zadána.


Mzdy (SK)

Oprava OPRAVA - Prerušenie poistenia

Pri zisťovní prerušenia poistenia sa chybne započítavalo ošetrovné v prípade, kedy jedno ošetrovné nadväzovalo bezprostredne na druhé, t.j. počet dní ošetrovného sa nezisťoval osobitne za každé ošetrovné zvlášť.

Opravené


Oprava Oprava - Výpočet DVZ do 90 dní NP

Pri výpočte DVZ kedy NP trvalo do 90 dní a zároveň PN trvala do posledného kalendárneho dňa mesiaca vzniku PN vrámci trvania PP, mohlo dochádzať k nepresnému výpočtu DVZ (základ pre výpočet mohol byť nižší o pár €C).

Opravené


Oprava OPRAVA - Hlásenie zmien ZP

Automatické generovanie hlásení zmien ZP, ktoré sa spúšťa výpočtom mzdy generuje navyše hlásenia zmien 2Y v prípade, kedy zamestnanec odpracoval 0 hodín a dosiahol nenulový VZ na ZP.

Opravené


Oběh zboží

Oprava Opravena chyba verze 2.0.2012.0606, kdy při zadání textové položky na doklad oběhu zboží nedošlo k jejímu nápočtu na hlavičku dokladu. Doklad se z hlediska cen choval jakoby žádná textová položka nebyla zadána.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export