Verze 2.0.2012.0406 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Mzdy (CZ)

Oprava V případě odeslání el. zprávy Potvrzení o výši pojistného na ČSSZ (PVPOJ) nedošlo k odeslání a byla vrácena chybová zpráva

http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2010:
104 - Zaslané e-podání typu PVPOJ obsahuje formát datové věty, která již není nadále platná. E-podání bylo pravděpodobně zasláno zastaralou verzí programu. Očekávána datová věta verze 2010.1.;
113 - Podání PVPOJ v tomto formátu nelze zaslat za rok 2012 a výše....

V obálce XML zprávy PVPOJ byla chybně uvedena verze XML zprávy PVPOJ2010. Opraveno a nahrazeno správnou verzí PVPOJ2012.


Obecné

Oprava V případě, že nastavení šířek jednotlivých úrovní organizační struktury neodpovídá vzorci 3,5,3,3,3, hlásil Helios Orange při startu pokus o změnu struktury.

Pokud je např. struktura definovaná pouze dvouúrovňová s šířkami 3 a 3, pak se objevil pokus o změnu struktury NVARCHAR(5) na NVARCHAR(3).

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V globální konfiguraci je nová konstanta "Započítávat storna do odebraného množství".
Implicitní hodnota je nezaškrtnuto, tedy nezapočítávat.

Konstanta říká, zda-li storno Příjmu/Výdeje ponižuje položku "Množství odebrané" na zdrojovém dokladu VyObj/EXP.

V editoru dokladů oběhu zboží je možno na dokladech typu Storno výdej a Storno příjem pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje..." toto nastavení změnit.


Oprava Po převodu z rezervace na výdejku mohla nastat situace, kdy zdrojová rezervace byla již plně vykryta a přesto se nesmazala.

Opraveno.


Oprava Pokud byla nastavena konstanta "při položkovém převodu převádět čísla skladu" NE, mohla nastat situace, kdy při převodu z expedičního příkazu či rezervace na výdejku z jiného skladu skončil převod hláškou: Množství stavu skladu nesmí být menší než množství k dispozici.

Opraveno.

Upozornění Po instalaci verze je třeba provést aktualizaci spuštěním volby Testy a aktualizace, Kontrola množství k dispozici v přehledu Zboží a služby.


Oprava Při převodu vydané objednávky do příjemky se neaktualizoval ve stavu skladu údaj Objednáno.

Opraveno.

Upozornění Po instalaci verze je třeba provést aktualizaci spuštěním volby Testy a aktualizace, Aktualizace stavů vydaných objednávek v přehledu Zboží a služby.


Oprava Je-li na zdrojovém dokladu (rezervace, expediční příkaz, vydaná objednávka) nastaven příznak splněno a přesto se generuje návazný doklad - výdejku či příjemku, může nastat situace, kdy je nesprávně modifikován stavový údaj množství k dispozici případně množství objednáno. V některých případech dokonce může takovýto převod dokladu skončit chybovou hláškou: Množství stavu skladu nesmí být menší než množství k dispozici. Problém se může vyskytnou i u složitějších řetězů dokladových a položkových převodů - např. rezervace - faktura - výdejka apod. je-li na zdrojovém dokladu příznak splněno.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export