Verze 2.0.2012.0214 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ECS Vývoz - v akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru nebude kopírován atribut Celní úřad předložení zboží.

Tento atribut se plní ze zprávy CR_DPH CZ599A z elementu COPEX/COPEX01 CELNÍ ÚŘAD VÝSTUPU - skutečný.


Mzdy (CZ)

Oprava V případě hromadného generování platebních příkazů z mezd (označení více definic a spuštění akce Generování plat. příkazu) mohlo dojít ke špatnému zařazení deponovaných plateb (deponovaných exekucí) na vygenerovaný platební příkaz.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Výkaz preddavkov na ZP pre účely RZZP za rok 2011

1. v papierovej forme boli vykonané úpravy v zobrazovaní údajov v časti "Rozpis podľa zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov"

2. v prípade, že prvé ostré obdobie roku, za ktorý sa vykonáva RZZP nezačínalo januárom, tak sa do časti "Rozpis podľa zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov" (papierová aj elektronická forma) nedostali položky RZZP, ktoré spadali pred prvé ostré obdobie (napr. prvé ostré obdobie = apríl 2011, položky RZZP za 1-3/2011 sa do rozpisu nedostali) - upravené.


Novinka Úprava - nápočet ročného zúčtovania poistenia

Od mzdového obdobia 1/2011 bol upravený nápočet ročného zúčtovania dane tak, aby nenapočítaval na záložku Ročné odpočty symbol "DDS".


Oprava Úprava - generovanie súhrnného výkazu preddavkov ZP

Pri tlači a generovaní súhrnného výkazu preddavkov ZP pre RZZP 2011 v niektorých prípadoch systém hlásil pri bankovom spojení vlastnej firmy:

"Neplatné celé číslo"

Opravené


Oprava ÚPRAVA - nápočet dôb všetkým zamestnancom

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia po spustení akcie Nápočet dôb všetkým zamestnancom dochádzalo k tomu, že ak mal niektorý zamestnanec ukončený pracovný pomer a nasledujúci nie, tak sa mu zapísal do dátumu do tento dátum ukončenia PP.

Opravené


Oprava OPRAVA - Mesačný prehľad o preddavkoch na daň 2012

Do elektronického mesačného prehľadu o preddavkoch na daň do časti 5 riadok A zobrazovalo opačné znamienko.

Opravené


Oprava Úprava - DEPONOVANÉ PLATBY

V prípade hromadného generovania platobných príkazov z miezd (označením viacerých definícií a spustením akcie Generovanie platobných príkazov) mohlo dochádzať k nesprávnemu zaradeniu deponovaných platieb na vygenerovaný platobný príkaz.

Opravené


Oběh zboží

Oprava Oprava chybného nápočtu sumace DPH dokladů oběhu zboží. V sumaci DPH se chybně objevoval řádek se sazbou DPH '(není)' s nulovými částkami.

Důsledkem nulového řádku v sumaci bylo, že "staré" hodnoty Cena 1 (bez DPH, s DPH ...) na těchto dokladech byly nulové.


Oprava Opravena nemožnost korektního zadání textové položky na došlých objednávkách.


Účetnictví (CZ)

Oprava Při potvrzování zápočtu nad saldem je nově prováděna kontrola na vyrovnanost zápočtu. V některých případech systém hlásí chybu vyrovnanosti i přesto, že je zápočet dorovnán.

Opraveno.


Oprava Při zadávání řádků kontace samovyměření pro dobropis přijatý nešlo zadat účet DPH - samovyměření.

Opraveno.


Oprava Při účtování FAP pomocí kombinace Hlavičková/položková kontace a využití řádků samovyměření dph (u hlavičkové kontace bez zadání účtu) a u položkové kontace se zadáním účtu pro účtování, hlásil Helios Orange "není zadán účet pro řádek ...", odkazuje přitom na řádek hlavičkové kontace "samovyměření DPH".

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export