Verze 2.0.2011.0732 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Mzdy (CZ)

Novinka Import z XML do Předzpracování

Při importu mzdové složky skupiny Příplatky a doplatky se vstupním formulářem Hodiny, která má nulovou částku a sazbu (sazba je zadána přímo na MS v čísleníku MS) a nenulové hodiny se import zeptá:

"Předzpracování obsahuje nevypočítané příplatky s hodinovou sazbou. Přepočítat tyto mzdové složky?"

Pokud uživatel zvolí "NE", tak se v editorech Předzpracování dotáhne hodinová sazba zadaná v čísleníku MS pouze na 2 desetinná místa.

Upraveno tak, aby se dotáhla sazba se 4 desetinnými místy.


Mzdy (SK)

Novinka V doplňujúcich údajoch na záložke Ďalšie údaje v sekcii Vzdelanie sa zobrazuje CZ prehľad č. 297 a mal by sa SK prehľad č. 381.

Upravené


Novinka Import z XML do Predspracovania

Pri importe mzdovej zložky skupiny Príplatky a doplatky so vstupným formulárom Hodiny, ktorá má nulovú čiastku a sadzbu (sadzba je zadaná priamo na MZ v číselníku MZ) a nenulové hodiny sa import spýta:

"Predspracovanie obsahuje nevypočítané príplatky s hodinovou sadzbou. Prepočítať tieto mzdové zložky?"

Ak užívateľ zvolil možnosť "NIE", tak sa v editore Predspracovania dotiahla hodinová sadzba zadaná v číselníku MZ len s 2 desatinnými miestami.

Upravené tak, aby sa dotiahla so 4 desatinnými miestami.


Účetnictví

Oprava Při účtování faktur přijatých (účet DPH na vstupu) se ve verzi 2.0.2011.0731 v případě, že je zadáno datum doručení a je vyšší než datum DUZP, zapsala do účetního dokladu do pole DUZP hodnota datumu doručení.

(Jen pro období DPH, která mají nastavenu zemi CZ.)

Opraveno.
Při přechodu na novou verzi se na účetní doklady, které vznikly zaúčtováním přijatých faktur a projevila se na nich chyba s datumem DUZP, zpětně nastaví správné datum DUZP z hlaviček přijatých faktur.


Oprava Přehled Pohledávky za dlužníky v insolvenci (BID 1277) zobrazuje data z tabulky #TabDenikDPH. Vzhledem k upřesnění z GFŘ plnit #TabDenikDPH pouze pro případy, kdy je Částka DPH (#TabDenikDPH.CastkaDane) záporná < 0.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export