Verze 2.0.2011.0307 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Celní případy

Oprava Při pokusu o přidání položky do dokladu ECS vývoz se mohla objevit chyba

Access violation at address ...

Opraveno


Fakturace

Novinka Účtování faktury přijaté, která má vyplněno datum doručení. Pokud je na řádku kontace nastaveno "Uplatnit DPH" na Ne, přeneslo se přesto datum doručení do úč. řádku a navíc se do úč. řádku doplnilo období DPH. Částky daně byly nulové.

Upraveno, v tomto případě se na účetní řádek nepřenáší datum doručení ani nedotahuje období DPH.


Oprava Přehled záloh na realizační faktuře - po změně valutových částek zálohy nefungovalo za určitých okolností korektně tlačítko přepočtu z valut na hlavní měnu "HM <-> Val".

Opraveno.


Účetnictví

Novinka V přehledu Daňové doklady je přes Nastav umožněno zobrazit nový atribut Datum doručení.


Novinka Při ručním pořízení řádku v účetním deníku se přenáší Datum doručení z předchozího záznamu, a to stejným principem jako DUZP.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export